Spotřebitel český: typologie

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2011

Jaký je typický český spotřebitel? Jak jej poznáme? Dá se chovat v zajetí? Co mu prospívá a kdy naopak strádá? Seznámíme vás se třemi nejvýznamnějšími zástupci druhu spotřebitel český (consumus bohemicus).

Poddruh: Důvěřivý

(consumus bohemicus credulus)

Již na dálku je od jiných poddruhů rozeznatelný výrazně vyšší důvěrou v lidské dobro. Je ve velké oblibě hlavně u neseriózních chovatelů, kteří se ze zištných motivů na jejich chov specializují ve velkém. Při tom ovšem často nedodržují zákony a jedince vystavují otřesným podmínkám. Někdy se silnějším jedincům podaří ze zajetí prchnout, potřebnou pomoc a péči při zotavování jim pak poskytují zejména zařízení zřizovaná dTestem.

Consumus bohemicus credulus bývá krotký, snadno ochočitelný a vhodný k dětem. Miluje autority, pozitivně reaguje na mluvené slovo (vzhledem ke zřídkavému čtení smluv a dalších podepisovaných dokumentů je usuzováno na slabší zrak). Bohužel se ale vyznačuje jistou nepoučitelností. Ze studie německých vědců provedené na 113 dospělých jedincích, u kterých byl v minulosti diagnostikován syndrom týraného spotřebitele (Stuttgart, 1973), vyplynulo, že tento poddruh ani po opakovaných silně negativních zkušenostech přes všemožnou péči a osvětu ošetřovatelů nedokáže odolat na první pohled vábivé náruči a lichotkám neseriózního chovatele a dobrovolně jej nadále vyhledá.

 

Poddruh: Všeznalý

(consumus bohemicus omnia consultus)

Pro svůj chráněný status nabyl dojmu, že ví vše nejlíp a široké okolí se mu musí pod-řizovat. Ve svých právech se orientuje poměrně dobře, existenci povinností většinou zdařile ignoruje. Krotký je jen do té doby, než se setká s první známkou nesouhlasu. Při pocitu ohrožení reaguje zbarvením doruda a prskáním. Ochranářské organizace typu dTest vyhledává jen za účelem dodatečného potvrzení svého názoru, nesetká-li se s bezpodmínečným souhlasem a podporou, často zaútočí i na její pracovníky.

I u trpělivých a slušných chovatelů je consumus bohemicus omnia consultus značně neoblíben pro nevyzpytatelnou povahu a věčnou nespokojenost se stravováním a dalšími podmínkami chovu, které neustále (a převážně) bezdůvodně reklamuje. Nemigruje.

 

Poddruh: Dokonalý

(consumus bohemicus consummatus)

Staré japonské přísloví praví, že „ne chovatel spotřebitele, ale spotřebitel si vybírá chovatele“. U poddruhu consummatus toto platí absolutně. Byla u něj totiž odhalena schopnost pozitivně ovlivňovat své okolí, a to především informovaným a vybíravým přístupem. Svému chovateli netoleruje nic nižšího než nadprůměr, ví totiž, že ve většině případů má právo na jeho bezplatnou změnu. Často a rád spolupracuje se zařízeními typu dTest a svou činností tak prospívá i ostatním.

Je zvídavý a rychle se učící. Vyskytuje se po celém území České republiky, je však velice citlivý na nekorektní prostředí. V případě napadení imunitního systému nekalými praktikami chovatelů je schopen tvořit si účinné protilátky. V jakékoli skupince se ihned stává vůdčím jedincem a pozitivním vzorem. Neživí se nutně paragrafy, vyžaduje ale kvalitní a vyváženou stravu.

 

Z telefonické poradny

Před půl rokem jsme si koupili čistokrevnou britskou kočku smluvně určenou pro chov a výstavy. Po třech dnech od převzetí z chovné stanice jsme zjistili, že má vadu oka. Po mnoha veterinárních vyšetřeních jsme byli odkázáni na předního veterinárního očního experta, který ve znaleckém posudku konstatoval, že kočka má vrozenou dědičnou vadu oka vylučující chovnost. Kočku jsme reklamovali během prvního měsíce po koupi, avšak zvykli jsme si na ni a nechceme ji vracet. Prodávající ji též nechce převzít zpět. Za různá vyšetření a expertní posudek jsme zaplatili přes 10 000 Kč. Jak máme nyní dále postupovat, když si kočku chceme nechat, ale zároveň ji nemůžeme vystavovat, jak bylo dohodnuto v kupní smlouvě?      Jaroslav V.

 

Jelikož se dědičná vada vyskytla v prvních 6 měsících ode dne převzetí věci (zvířata jsou v ČR považována za věc), jedná se o rozpor s kupní smlouvou; tuto genetickou vadu byste však bez obtíží prokázali po celou záruční dobu. V daném případě nepřichází v úvahu ani výměna kus za kus ani oprava věci. Tudíž můžete jednak od smlouvy odstoupit, což nemáte v úmyslu, a jednak požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Přiměřená sleva by měla představovat rozdíl mezi hodnotou kočky určené pro chov/výstavy a kočkou určenou jako domácího mazlíčka. Co se týče nákladů vynaložených na veterinární vyšetření a expertní posudek, jedná se o náklady nutné k uplatnění reklamace. Tyto náklady je vám prodávající povinen uhradit.

 

Telefonická poradna je k dispozicive všední dny od 9 do 17 hodin na telefonním čísle 299 149 009.

Přihlásit