dTest: I přední české banky chtějí nezákonné úroky

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 23.6.2011   

Do prodlení se lze dostat velice snadno – někdy stačí třeba založená složenka či chybně uvedený variabilní symbol u zadávaného příkazu k platbě splátky. Co následuje? Druhá strana má nárok na tzv. úroky z prodlení, které v současné době dosahují 7,75 % ročně. Někteří věřitelé si ale ve smlouvách se spotřebiteli sjednávají úroky až pětinásobně vyšší. A vědí, že nesmějí.

Přestože soudy zastávají jednoznačný názor ohledně neplatnosti smluvních úroků z prodlení ve smlouvách se spotřebiteli, banky, úvěrové společnosti a dodavatelé energií to nepřestávají zkoušet, a ve svých smlouvách a podmínkách si vymiňují úroky přesahující ty zákonné až téměř pětinásobně. K jejich často jedinému argumentu, že smlouva byla dobrovolně uzavřená v režimu obchodního zákoníku, kde jsou smluvní úroky možné, Martina Vernerová, právní poradkyně časopisu dTest dodává: „I když se příslušná smlouva uzavírá v režimu obchodního zákoníku, při prodlení bude spotřebitel vždy platit úroky podle občanského zákoníku, tedy 7,75% ročně.“

Zatímco u tzv. nebankovních úvěrových společností nezákonné úroky tolik nepřekvapí, jejich hojný výskyt lze bohužel zaznamenat i u bank. „Mezi bankami je dokonce docela složité najít nějakou, která úroky požaduje v zákonné výši. V tomhle ohledu si s nebankovními společnostmi nijak nezadají. Naopak pozitivní zjištění je, že problematické z tohoto hlediska nejsou smlouvy největších mobilních operátorů ani pojišťoven,“ konstatuje Vernerová.

Zajímavé je, že věřitelé většinou moc dobře o neplatnosti takových ujednání vědí a hřeší jen na neznalost spotřebitele, který pod nánosem upomínek raději zaplatí, aby se vyhnul případnému soudu. „U soudu to ale vypadá tak, že věřitelé berou žalobu zčásti zpět a spokojují se jen s úroky v zákonné výši,“ uzavírá Vernerová.

Výsledky průzkumu časopisu dTest, kde najdete přehled finančních ústavů a dalších potenciálních věřitelů, kteří po spotřebitelích požadují nezákonné smluvní úroky, si lze zdarma stáhnout  na www.dtest.cz/uroky.

 

Kontakty:                                          

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.                                                                                                         

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit