dTest: Na klienty UPC s vymahačskou agenturou

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 6.4.2011   

Spotřebitelský časopis dTest eviduje zvýšený počet stížností bývalých klientů společnosti UPC. Některým z nich totiž v minulosti údajně vznikl u dané společnosti dluh, který UPC postoupila vymahačské agentuře. Ta nyní, po několika letech, začala pohledávku vymáhat, ovšem ve zcela nepřiměřené výši a dosti nevybíravým způsobem.  

Někteří bývalí klienti společnosti UPC se cítí být poškozeni jednáním vymahačské agentury, které společnost UPC postoupila jejich dluhy, každý v údajné výši 5000 Kč. Ty měly vzniknout jako smluvní pokuta za nevrácení modemu zapůjčeného společností po ukončení smlouvy s UPC.

„Společnost má nepochybně právo na náhradu škody, která jí nevrácením modemu vznikla,“ říká Jan Votočka, právní poradce časopisu dTest, a dodává: „Máme však za to, že výše pokuty mnohonásobně převyšuje skutečnou zůstatkovou hodnotu modemu. Vzhledem k této nepřiměřenosti je tak ujednání o smluvní pokutě neplatné.“ To ostatně potvrzuje i několik rozhodnutí Nejvyššího soudu v jiných obdobných případech. 

Vymahačská agentura postižené na jejich dluh již nijak neupozornila a těsně před promlčením se obrátila přímo na soud, který proti překvapeným zákazníkům vydal platební rozkaz. V některých situacích byla pokuta vymáhána dokonce i po lidech, kteří modem vrátili, avšak po takto dlouhé době již neměli schovaný podací lístek, kterým by jeho vrácení mohli prokázat. UPC, která by jako jediná  (mimo poštu) mohla zařízení dohledat, v této fázi není účastníkem sporu a o této námitce se ani již nedozví. Celková suma, kterou soudy agentuře v platebním rozkazu bohužel mnohdy přiznají se i s úroky a náklady řízení vyšplhá někdy až na částku okolo 20 000 Kč.

Jedinou obranou zákazníků je tak možnost podání odporu proti vydanému platebnímu rozkazu a namítnutí nezákonnosti smluvní pokuty. Vzor odporu je dostupný ke stažení zdarma na webových stránkách časopisu dTest – www.dtest.cz/modemy. „Před podáním odporu však důrazně doporučuji se s konkrétním případem obrátit na právníka nebo jej konzultovat na poradenské lince sdružení - 299 014 009. Po zrušení platebního rozkazu bude následovat běžné soudní řízení s vynesením rozsudku. Zde se však zákazníci bez právní pomoci zřejmě neobejdou, a proto by měli předem zvážit, zda jsou schopni soud absolvovat,“ upozorňuje závěrem Votočka s ohledem na to, že detaily konkrétních situací se mohou lišit.

V podobných případech by mohla poškozeným zákazníkům v budoucnu pomoci nová právní úprava o kolektivním odškodnění, jejíž vznik může až do 15. dubna svým hlasem podpořit každý, a to na webové stránce www.dtest.cz/hlasuj.    

Kontakty:

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit