Jak vybrat vkladový a investiční produkt

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 31.10.2012

K tvorbě a uchovávání finančních rezerv poslouží nejrůznější vkladové nebo investiční produkty. Při jejich výběru přitom závisí především na tom, za jak dlouho asi budete chtít peníze utratit a nakolik jste ochotni riskovat, že se vám váš vklad nezhodnotí nebo že se jeho hodnota sníží. Pamatujte, že úplně bez rizika není žádný vklad, ani ten pojištěný. Pokud jste ochotni určité riziko nést, otevře se vám plejáda investičních příležitostí.

Velký pozor je ale potřeba dát na nabídky neuvěřitelných až pohádkových zisků a na netradiční způsoby investování. Nikdy nevkládejte prostředky do něčeho, čemu nerozumíte nebo do něčeho, co se tváří záhadně.

Chtějte vždy vědět, odkud se berou očekávané výnosy a jaké se platí poplatky, abyste nebyli nemile překvapeni. Neinvestujte své prostředky pod nátlakem šikovného obchodního jednání. Vezměte si nejprve čas na rozmyšlenou a zjistěte si více informací. Také není dobré vsázet na jednu kartu, rozprostřete proto své prostředky raději po vícero pozicích. 

Bankovní produkty

Pokud se při nakládání se svými prostředky držíte spíše tradičních způsobů, budete zřejmě uvažovat především o spořícím účtu nebo termínovaném vkladu, které jsou v dnešní době do výše 50 000 EUR pojištěny Fondem pojištění vkladů. Stejným způsobem  mohou být pojištěny také některé méně obvyklé bankovních vklady, které přitom nabízí potenciál vyššího zhodnocení v závislosti na vývoji kapitálových trhů. Stejné produkty nabízí vedle bank také družstevní záložny, u nichž jsou vklady pojištěny stejným způsobem.

Při výběru vhodného produktu nehleďte jen na úrok. Nejprve si rozmyslete, na jakou dobu můžete prostředky nechat uloženy a zvažte, jaká je pravděpodobnost, že je budete potřebovat dříve. Za předčasný výběr termínovaných vkladů a většiny zajištěných fondů se platí nezanedbatelné sankční poplatky. Pokud si nejste jisti, kdy budete uložené peníze zase potřebovat, vybírejte raději mezi spořícími účty a krátkodobými revolvingovými termínovanými vklady nebo fondy peněžního trhu.
 

Otevřené podílové fondy

Zatímco u bankovních vkladů a spořících účtů je výše úroků stanovena na nějaké období stanovena vždy předem a pevně, ve většině podílových fondů je možné budoucí výnosy pouze odhadovat na základě investiční politiky fondu a jeho minulého vývoje.

Zatímco banka vám přislíbí výnos a sama pak nese riziko, že se jí nepodaří ho finančními operacemi dosáhnout, fondy žádný výnos neslibují, ale na rozdíl od bankovních úložek předem víte, že dostanete právě takové výnosy nebo ztráty, kterých správce díky hospodaření s Vašimi prostředky dosáhne. Samozřejmě snížené o předem známé poplatky (poplatek za vstup do fondu a poplatek za správu, popřípadě také výstupní poplatek nebo podíl na zisku).

Díky tomuto režimu v otevřených podílových fondech na rozdíl od banky nepodstupujete riziko krachu a proto se zde takové riziko ani nepojišťuje (fondy nejsou pojištěny Fondem pojištění vkladů). Dalším rozdílem je, že z výnosů ve fondech neplatíte daň z výnosu (při investici nad půl roku a více). Projděme si nejběžnější typy fondů:
 

Zajištěné fondy

Zajištěné fondy mohou být jednou z vhodných alternativ termínovaných vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů zde není pevně určeno zhodnocení, je však určena spodní hranice hodnoty investice na konci. Většinou to bývá 100% počáteční hodnoty vkladu, někdy však může být zajištěno např. jen 90% nebo naopak 103% apod.

Zhodnocení prostředků v zajištěných fondech se většinou řídí těžko srozumitelnými matematickými konstrukcemi, pro běžného spotřebitele je tedy skoro nemožné srovnat si jednotlivé zajištěné fondy navzájem mezi sebou a identifikovat ty konkurenčně výhodnější.

V zajištěném fondu si většinou vsadíte na chování určité skupiny akcií nebo třeba komodit. Pokud se splní velmi optimistický scénář, dostanete poměrně zajímavý výnos. V mnoha případech však získáte výnos velmi malý nebo žádný. U mnohých zajištěných fondů je pravděpodobnost výnosu spíše mizivá.

Velký pozor je potřeba dát na to, aby byla garantovaná výsledná hodnota ve fondu určena v českých korunách - jinak podstupujete poměrně velké riziko.

Dále pozor na předčasné výběry - v takovém případě hodnota investice nebývá zajištěna a navíc se v takových případech platívají další poplatky.


Fondy peněžního trhu

Další alternativou ke spořícím a termínovaným účtům jsou fondy peněžního trhu. Ty tradičně investují do krátkodobých českých státních dluhopisů a dluhopisů centrální banky. Skrze fond peněžního trhu tedy vlastně půjčíte peníze na krátkou dobu státu nebo centrální bance a ti slibují, že Vám je s pevně daným úrokem vrátí.

Jelikož se jedná o nejbezpečnější cenné papíry vůbec, nemívají tyto fondy příliš velké výnosy. Pohybují se zhruba na úrovni úroků na spořících účtech nebo termínovaných vkladech. Některé fondy peněžního trhu však investují část prostředků také do rizikovějších cenných papírů - dluhopisů s delší splatností, dluhopisů v cizí měně nebo do dluhopisů méně důvěryhodných emitentů. Hodnota těchto cenných papírů již může kolísat více.

Podobně jako u ostatních fondů je tedy při výběru fondu peněžního trhu nutno hledět nejen na minulé výnosy fondu, ale také na ukazatel jeho rizikovosti - tzv. "volatilitu". Podle rizikovosti fondu se může vhodný minimální investiční horizont pohybovat mezi 3 měsíci až 2 lety.


Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy představují velmi širokou skupinu fondů s velmi rozdílnou rizikovostí a potenciálem výnosu. Závisí přitom opět na tom, do jakých typů dluhopisů se peníze investují.

Oproti fondům peněžního trhu se vyznačují především delší splatností dluhopisů, což způsobuje vyšší kolísavost výnosů a delší časové úseky, ve kterých se cena investice ubírá směrem dolů. Proto pokud se nechcete příliš vystavovat riziku ztráty, je vhodné volit tento typ fondů, pokud víte, že peníze nebudete potřebovat po delší dobu - zpravidla minimálně dvou až pěti let v závislosti na fondu.

Některé dluhopisové fondy totiž do různé míry investují peníze také do rizikovějších aktiv - firemních dluhopisů, dluhopisů v cizí měně, strukturovaných dluhopisů a veliké škály speciálních typů dluhopisů pro pokročilejší investory. Jedním ze základních ukazatelů pro výběr dluhopisů je přitom vedle jejich výnosů a splatnosti "nezávislé ohodnocení" (kreditní rating) jejich emitenta (tedy dlužníka). Důvěryhodnost tohoto hodnocení dluhopisů však byla otřesena při tzv. hypoteční krizi v roce 2008, kdy se ukázalo, že rating je nutno brát s velkou rezervou.

Některé typy dluhopisů se díky provázanosti s vysoce rizikovými cennými papíry nebo nedůvěryhodnosti emitenta mohou svou rizikovostí blížit rizikovosti akciových fondů nebo ji i převyšovat. Jedná se však většinou o jiný typ rizika, nežli u fondů akciových.

Mezi dluhopisovými fondy vybírejte např. podle jejich volatility a podle průměrného ratingu, zajímejte se také o jejich historický vývoj. Pokud berete investici do dluhopisového fondu jako opatrnější část portfolia, preferujte fondy státních dluhopisů a dluhopisů s kratší splatností.


Akciové fondy

Akciové fondy jsou prostřekem kolektivního nákupu akcií, tedy podílů na společnostech, které se prodávají na burze.

Na rozdíl od dluhopisů nenabízí akcie žádnou pevnou hodnotu, kterou za ně jednou jejich držitel zaručeně dostane, ani žádný pevný výnos. Výnosy z držení akcie (nebo podílu v akciovém fondu) se řídí pouze výsledky hospodaření nakoupených firem a tržní cenou, za kterou se podíly na nich (akcie) obchodují.

V tom spočívá specifické riziko akciových fondů, ale zároveň ochrana před inflací, kterou dluhopisy většinou nenabízí (výjimkou jsou dluhopisy, jejichž výnosy závisí na inflaci).

Jednotlivé akciové fondy se zaměřují na nejrůznější zeměpisné regiony nebo ekonomická odvětví. Mají nejrůznější strategie toho, kterou firmu nakoupit a v jaký okamžik. Pokud tedy vybíráte akciový fond, je dobré nejprve si vybrat investiční strategii, která Vám připadá smysluplná a následně vybírat mezi akciovými fondy, které se takovou strategií řídí.

Minimální doba pro relativně bezpečné investování do akciových fondů by se měla pohybovat mezi 5 a 10 lety.


Smíšené fondy

Smíšené fondy představují z hlediska rizikovosti a potenciálu výnosu "můstek" mezi fondy dluhopisovými a akciovými. Investují prostředky ponejvíce právě do těchto dvou typů cenných papírů. Mohou však obsahovat také jiné typy investičních nástrojů.

Z hlediska rizikovosti i potenciálu výnosu představují velmi širokou škálu, podle toho, zda se svým složením blíží spíše fondům akciovým nebo tradičním dluhopisovým.

Smíšené fondy jsou často prezentovány jako "zlatá střední cesta" z hlediska rizikovosti a potenciálu výnosu a kvalitní smíšené fondy skutečně mohou být zdravým kompromisem mezi příliš vysokým rizikem a příliš nízkým zhodnocením.

Mezi smíšenými fondy se orientujte především podle zastoupení jednotlivých tříd aktiv, tedy podle toho, zda jsou spíše dluhopisové, nebo spíše akciové. Dále posuzujte, zda rozumíte vytyčené strategii smíšeného fondu. Pokud je fond neprůhledný a nemá stanoveno, podle jakého klíče Vaše prostředky investuje, raději se mu vyhněte.

 

Formy distribuce fondů

Jak nejlépe pořídit investiční fond?

Do fondů můžete investovat na burze, přes obchodní sítě bank, přes externí prodejce ("finanční poradce") nebo přes pojišťovny.

Nejlevnější cestou bývá zpravidla nákup na burze, kde se však obchoduje pouze specifický typ fondů, označovaný zkratkou ETF. Tyto fondy jsou spjaty s nejnižšími poplatky, jejich nabídka je však omezená především na fondy akciové.

Investice do otevřených podílových fondů můžete sjednat skrze banky nebo externí distributory. Někdy jsou banky nebo prodejci schopni poradit Vám s výběrem vhodného produktu, vybírají však vždy ze své omezené nabídky a ne vždy sami rozumí povaze prodávaných produktů.

Do fondů můžete investovat také skrze produkty pojišťoven - investiční životní pojištění. Prodej fondů skrze tento typ produktů podléhá oproti ostatním způsobům velmi slabé regulaci. Pojišťovna a její zástupci Vás proto vůbec nemusejí informovat o výši poplatků, které zaplatíte a o tom, kam se ve fondech investují Vaše prostředky a do jaké míry jsou dostupné.

Pokud koupíte stejný fond přímo, zaplatíte vždy méně, nežli při nákupu skrze investiční životní pojištění a dostanete také informace v lepší kvalitě. Díky absenci regulace investování skrze pojišťovnu je lepší se tomuto typu produktů zcela vyhýbat.

Přihlásit