dTest: Stand-by - skrytý požírač vašich úspor

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Vydáno: 20.12.2010   

Domníváte se, že pro úsporu elektrické energie stačí, když vypnete zbytečně puštěné spotřebiče? Není to tak docela pravda. Velké procento spotřebičů po běžném vypnutí funguje ve stand-by režimu, který je schopný zkonzumovat až jednu celou měsíční platbu za elektřinu. Evropská komise ale připravila legislativní opatření, které by se mělo pozitivně projevit i na našich účtech.
 

Podle průzkumu provedeného v zemích EU v letech 2009 a 2010 představuje spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu asi 11% celkové spotřeby elektrické energie, nezapočítáváme-li do ní elektřinu na topení a ohřev teplé vody. Hlavním důvodem je, že přístroje jsou v tomto režimu 24 hodin denně, 365 dní v roce. V České republice je tento poměr o něco nižší, vzhledem k menší vybavenosti domácností elektrickými spotřebiči oproti našim západním sousedům.

Tipů na snížení spotřeby energie je celá řada. Redaktor časopisu dTest Václav Beneš radí: „Při koupi spotřebičů by si měl každý ohlídat nejen nízkou spotřebu při běžném, ale i v pohotovostním režimu, pokud výrobce takový údaj udává. Vodítkem může být značení „Energy star“ na výrobku. Nabízí se i technická řešení typu kabelů „masterslave“, které umožní automatické vypínaní připojených spotřebičů spolu s hlavním jako je například PC, případně prodlužovací kabely s vypínačem. Snížení spotřeby lze také některých spotřebičů ovlivnit a nastavit.“

Novější spotřebiče jsou na tom s hodnotami stand-by lépe. Od ledna 2010 navíc stanoví nařízení Evropské komise maximální povolený výkon pro pohotovostní režim 1W, případně 2W pro přístroje s displejem. Další snížení na 0,5 resp 1 W se plánuje od roku 2013. Tato opatření by měla vést ke snížení spotřeby elektřiny v pohotovostním režimu v EU až o 73%. Taková úspora odpovídá roční spotřebě elektrické energie Dánska.

Časopis dTest, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Další rady na snížení spotřeby energie přináší vydání časopisu dTest 11/2010

http://www.dtest.cz/clanek-1525/stand-by-skryty-zrout-energie

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit