dTest: nebezpečné trekingové kolo Mount Machine Country

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2023 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 13.10.2010   

Časopis dTest upozorňuje na nebezpečný výrobek – trekingové kolo Mount Machine – Country, který na trh dodává firma KOVL s.r.o., Praha. K jeho koupi může lákat zejména příznivá cena, necelých čtyři tisíce korun. Nejzávažnějším zjištěným nedostatkem jízdního kola je selhání brzdové soustavy.
Časopis dTest zakoupil trekingové kolo Mount Machine – Country v řetězci Interspar. Již přímo na prodejně bylo zjevné, že výrobek nesplňuje požadavek normy ČSN EN 14764:2006, neboť jeho zadní kolo nebylo vybaveno ochranným krytem drátů. „Kryt chrání dráty před poškozením, pokud by došlo k nesprávnému přeřazení, a zároveň předchází možnému zablokování zadního kola,“ uvádí Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Při zkouškách zaměřených na bezpečnost jízdního kola navíc došlo k selhání jeho brzdové soustavy. Prasklo plastové „tělo“ držáku páky přední brzdy. Na vině je s největší pravděpodobností jak materiál, tak i konstrukce brzdy.

Další zjištěný nedostatek jde s největší pravděpodobností na vrub prodejny, jejíž pracovník jízdní kolo smontoval. Mělo obráceně namontované pedály – levý v pravé klice, pravý v klice levé. Následkem neodborné montáže bylo poškození závitů na pedálech a v klikách středového složení. „I naprostému laikovi při pokusu o montáž prohozených pedálů dojde, že asi něco není v pořádku. Pokud se šroubují obráceně, tedy přes závit, jde to strašně těžko,“ dodává Ida Rozová.

Časopis dTest podává podnět České obchodní inspekci, aby se jím zjištěným nebezpečným výrobkem, který může cyklisty ohrozit, zabývala.

Informace o nebezpečném trekingovém kole přináší časopis dTest 10/2010, podrobné informace jsou přístupné také na www.dtest.cz.

Časopis dTest přináší ve svém říjnovém vydání testy kuchyňských robotů, 3D televizorů, zimních pneumatik, krémů na ruce a smartphonů.

Časopis dTest, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290
Mgr. Jan Hrouda, Dis. hrouda@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit