Kurzy pro podnikatele

Co najdete v únorovém dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2018 Co najdete v únorovém dTestu

Aktuálně nabízíme následující kurzy

Určeno pro: podnikatele, obchodníky, pracovníky reklamačních oddělení a zaměstnance zodpovědné za právní aspekty, pracovníky živnostenských úřadů

Obvyklý rozsah: 9.30 - 16.00

Lektoři: Mgr. Lukáš Zelený, JUDr. Jan Votočka

PRODEJ A REKLAMACE

cena: 1 650 Kč bez DPH (1 997 Kč s DPH)

termíny:

 • 15. února 2018 - Praha, Černomořská 419/10
 • 22. února 2018 - Brno, Veveří 456/9
 • 20. září 2018 - Praha, Černomořská 419/10
 • 27. září 2018 - Brno, Veveří 456/9

Víte, jak nejlépe postupovat v situacích, jako je předvedení výrobku, dodání návodu k použití, vystavení dokladu o koupi, uplatnění reklamace a další? Jaké jsou nejčastější mýty při prodeji zboží a reklamacích? Kurz „Prodej a reklamace“ jsme vytvořili na základě zkušeností z naší spotřebitelské poradny a zohlednili jsme v něm situace, které v praxi nejčastěji řeší podnikatelé v kamenných i internetových obchodech. Na kurzu také poradíme, jak předejít konfliktu s nespokojeným zákazníkem.

Program kurzu
 • Kupní smlouva a prodej zboží v obchodě
  - uzavření kupní smlouvy - na co si dát pozor?
  - pravidla prodeje zboží spotřebitelům
  - na co má zákazník při nákupu právo a kdy mu nemusíme vyhovět
  - výměna a vracení nevhodně zakoupeného zboží
 • Reklamace a rozhodování o nich
  - práva zákazníka při oprávněné reklamaci a zákonná odpovědnost za vady
  - jakost při převzetí věci, nové pojetí zákonné záruky, záruka za jakost
  - správné uplatňování, přijímání a vyřizování reklamací
  - komunikace se zákazníkem při reklamacích a předcházení konfliktům
  - reklamační lhůty a jejich správné počítání
  - náhrada nákladů vzniklých spotřebiteli při uplatnění reklamace
  - odpovědnost za škodu - škoda na převzaté věci a způsoby její náhrady
 • Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb
  - informační povinnost vůči zákazníkovi, návod k výrobku
  - správné označování zboží a služeb cenami
  - slevy, akce a výprodeje - zákonná pravidla
  - dobře vyplněný záruční list a doklad o koupi
  - přestupky, správní delikty a pravomoc České obchodní inspekce
  - další povinnosti podle zákona o ochraně spotřebitele a živnostenského zákona
 • Smlouva o dílo
  - smlouva o dílo - zhotovení, údržba, oprava a úprava věci
  - práva a povinnosti objednatele vůči zhotoviteli
  - provádění díla a odpovědnost za vady díla
 • Modelové situace
  - v praktických modelových situacích se zaměříme na vámi prodávané zboží

PRODEJ ZBOŽÍ V E-SHOPECH

cena: 1 650 Kč bez DPH (1 997 Kč s DPH)

termíny:

 • 22. března 2018 - Praha, Černomořská 419/10
 • 29. března 2018 - Brno, Veveří 456/9

Víte, jak informovat zákazníka o jeho právech, jak zpracovávat osobní údaje, jak přistupovat k odstoupení od smlouvy bez udání důvodů či jak vyřizovat reklamace? Jaké jsou časté mýty při prodeji zboží přes internet a odstupování od smlouvy? Kurz „Prodej zboží v e-shopech“ vznikl v reakci na nárůst počtu internetových obchodů a růst objemu nákupů, které v nich spotřebitelé vyřizují. Kurz obsahuje řadu příkladů z praxe a nabízí možnost si nabyté znalosti ověřit v praktických modelových situacích.

Program kurzu
 • Prodej zboží v e-shopu
  - základní rozdíly mezi prodejem přes internet a v kamenné prodejně
  - povinnosti prodávajícího při prodeji zboží na dálku
  - na co má zákazník při nákupu právo a kdy mu nemusíme vyhovět
 • Uzavírání smluv při prodeji přes internet
  - kdy a jak je smlouva uzavřena
  - jak se vyvarovat omylů při prodeji a jak je legálně napravit
  - špatně uvedená cena - jak postupovat, dojde-li k chybě u označení zboží
 • Všeobecné obchodní podmínky a informační povinnost
  - povinné náležitosti všeobecných obchodních podmínek
  - co všechno musí prodejce zákazníkovi před a po koupi sdělit
  - jak správně informovat a vyvarovat se chyb
  - shromažďování údajů o zákaznících a jejich využití
 • Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů
  - kdy začíná lhůta běžet a jak se počítá
  - výjimky - v jakých případech zákazník nemůže od smlouvy bez udání důvodů odstoupit
  - jak postupovat, když zákazník zboží nevrátí nebo je vrátí poškozené
  - kolik musíme zákazníkovi vracet a kdy mu můžeme část financí nevrátit
 • Internetové stránky
  - co by měly obsahovat stránky internetového obchodu
  - vstřícná podoba internetového obchodu
  - nejčastější chyby při koncepci internetových stránek
 • Reklamace a jejich vyřizování přes internet
  - na co má zákazník při vadném plnění nárok a kdy mu vyhovět nemusíme
  - záruční doby, jejich běh a lhůty pro vyřizování reklamací
  - správný postup rozhodování o reklamaci
 • Modelové situace
  - v praktických modelových situacích se zaměříme na vámi prodávané zboží

GDPR – z teorie do praxe

cena: 2 500 Kč bez DPH (3 025 Kč s DPH)
rozsah kurzu: 9:30 – 15:00

termíny:

 • 19. dubna 2018 - Praha, Černomořská 419/10
 • 26. dubna 2018 - Brno, Veveří 456/9

Tušíte, co znamená zkratka GDPR a proč byste nad ní neměli jen tak mávnout rukou? Jedná se o anglickou zkratku pro obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bude závazné od 25. května 2018 mimo jiné pro všechny podnikatele působící v Evropské unii, tedy i v České republice. Nepodceňte své nové povinnosti a začněte s přípravami včas. Ukážeme vám, co nového vás čeká a na co byste neměli zapomenout. Nestačí mít ochranu osobních údajů napsanou jen formálně někde na papíře.

Školení je určeno všem, kteří jakýmkoliv způsobem nakládají s osobními údaji, zejména pak vlastníkům, manažerům a dalším vedoucím pracovníkům společností, pracovníkům přicházejícím do styku se zákazníky a obecně všem podnikatelům.

Program kurzu
 • Seznámení s novou právní úpravou
  - sjednocení pravidel a přímá použitelnost nařízení
  - vztah evropského nařízení k českému právu
  - základní principy nové právní úpravy
 • Ochrana osobních údajů nejen zákazníků
  - souhlas se zpracováním osobních údajů
  - právo na informace
  - přístup a oprava osobních údajů
  - právo být zapomenut
  - právo na přenositelnost osobních údajů
  - právo vznést námitku
 • Povinnosti při nakládání s osobními údaji
  - zabezpečení osobních údajů
  - ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů
  - posuzování vlivu na ochranu osobních údajů
  - vedení záznamů o zpracování osobních údajů
  - pověřenec pro ochranu osobních údajů – kdy jej mít
  - zpracovatel a smlouva o zpracování osobních údajů
  - osvědčení o ochraně osobních údajů a kodexy chování
 • Případová studie
  - ukázka správného a úspěšného postupu zavedení nových pravidel do každodenní praxe

Jak se přihlásit na kurz

Pro přihlášení na kurz si, prosím, stáhněte odpovídající přihlášku. Vyplněnou přihlášku nám zašlete naskenovanou na kurzy (zavináč) dtest.cz. Přijetí přihlášky spolu s rezervací místa v kurzu vám potvrdíme e-mailem. Obratem také zašleme podklady pro úhradu kurzu. Úhradu je možné provést bankovním převodem či on-line platební metodou (platební kartou, GoPay)..

V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení.

Máme také zkušenosti s přípravou kurzů na míru pro vaši společnost. Proškolili jsme již zaměstnance několika významných společností. Pokud máte zájem o kurz na míru nebo v případě dotazů, či námětů na témata nás neváhejte kontaktovat.

Určeno pro: podnikatele, obchodníky, pracovníky reklamačních oddělení a zaměstnance zodpovědné za právní aspekty, pracovníky živnostenských úřadů

Obvyklý rozsah: 9.30 - 16.00

Lektoři: Mgr. Lukáš Zelený, JUDr. Jan Votočka

Lektoři

Mgr. Lukáš Zelený

Je vedoucím právního oddělení obecně prospěšné společnosti dTest, největší české spotřebitelské organizace. V roce 2013 byl zvolen předsedou Spotřebitelského poradního výboru při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a také působí v několika meziresortních pracovních skupinách. Lektor se mimo jiné věnuje přednáškové činnosti na téma spotřebitelských práv a spotřebitelského hnutí.

JUDr. Jan Votočka

Se specializuje na právo obchodní a občanské, včetně aspektů práva evropského. Spotřebitelskému právu se věnuje již od dob svého studia. Od roku 2009 působil jako právní poradce a později tiskový mluvčí v SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o. s. a od roku 2011 na obdobné pozici ve společnosti dTest. Účastnil se tematických konferencí, připomínkování spotřebitelské právní úpravy a jiných činností v oblasti ochrany spotřebitele a práv podnikatelů na retailovém trhu.

Místa konání

Praha

Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Jak se k nám dostanete:
Tram/Bus Krymská nebo Tram Ruská
- časově je to k nám stejné, asi 5min.
- z I.P.Pavlova (metro C), případně Náměstí míru (metro A) sem jezdí tram č. 22 a 4
- přímo z Florence (metro C+B) jezdí bus č. 135

Brno

Veveří 456/9, Brno

Jak se k nám dostanete:
Tram Česká poblíž Krajského úřadu JMK

Řekli o kurzu

Ďakujem za kurz. Prekročili ste moje očakávania!

Školenie bolo trefné, profesionálne a veľmi praktické. Zatiaľ najzaujímavejšie a najvecnejšie školenie k téme e-shopy akého som sa zúčastnila.

Napriek právnickému vzdelaniu školiteľa, bola téma podaná jasne a zrozumiteľne aj človeku, ktorý nemá právne minimum. Žiadne právnické reči, ktoré by zachádzali príliš do konkrétnych zákonov. Množstvo príkladov počas celého školenia ozrejmilo veľa pojmov. Zvlášť prínosná bola priama aplikácia témy na problémy, s ktorými sa denne stretávam v práci. Výborná organizácia aj učebné materiály.

B. Kňazová, TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.

Kurz byl pro mě velmi přínosný. Líbilo se mi, že v něm bylo uvedeno mnoho konkrétních případů. Pan lektor byl výborný.

J. Krmenčíková, Tchibo Praha, spol. s r.o.

Jinak co se kurzu týče, jsem velmi spokojený. Výklad byl velmi srozumitelný a místy i dost zábavný. :-) Byla to má první účast na Vašem kurzu a určitě ne poslední. Škoda jen, že kurz byl pořádán v Praze, přece jen pro "Ostraváky" je to z ruky. Ještě jednou moc děkuji a věřím, že Váš kurz Reklamace mi pomůže řešit ne zrovna snadné situace v mém oboru podnikání oční optiky.

P. Sicha

Kurz mi přinesl utříbení informací ohledně práv zákazníků. Získala jsem velmi užitečné, českými zákony podložené znalosti, které mi rozhodně pomohou při dalším výkonu mého zaměstnání. Vřele doporučuji.

P. Černá, BOUKAL s.r.o.

„Se školením jsem byla spokojená, byly mi zodpovězeny mé dotazy a nejasnosti ohledně správnosti Obchodních podmínek a ujasnila jsem si řešení reklamací. Jistě doporučuji toto školení a ráda navštívím Vaše školení zaměřené přímo na reklamace.“

D. Bradáčová

"S rozsahem kurzu i jeho věcností jsme spokojeni, posloužil hlavně k upřesnění některých situací, se kterými se setkáváme. Stejně kladně hodnotíme pana přednášejícího, kdy odpovědi na dotazy byly jasné a věcné."

J. Diviš, Conrad Electronic Česká republika s.r.o.

"Kurz hodnotím jako velice povedený. Díky nižšímu počtu účastníků jsme probrali hodně konkrétních příkladů z praxe. Přednášející dokázal dobře a občas i vtipně vysvětit probíranou problematiku. Celkově naprostá spokojenost."

M. Zieris, Attractive Design s.r.o.

"Dne 24. 9. se čtyři vedoucí prodejen naší firmy zúčastnili kurzu prodej a reklamace pořádaného časopisem dTest. Celý kurz hodnotíme jako velmi přínosný, zvláště pak oceňujeme přednášejícího pana JUDr. Votočku, který je opravdu erudovaným odborníkem. Dokázal nám nejen komplexně vysvětlit danou problematiku z pohledu práv zákazníka, ale také práva naše, tedy prodejců. Účastníci kurzu byli z různých oborů a JUDr. Votočka přesto dokázal zodpovědět jejich i naše konkrétní otázky a problémy, které řešíme. Díky tomuto kurzu bude případné řešení reklamací v naší firmě nejen konstruktivní, ale hlavně méně stresující jak pro zákazníka, tak pro prodejce. A to jednoduše proto, že nyní přesně známe nejen naše povinnosti, ale i naše práva. Nyní dokážeme vše jasně vysvětlit zákazníkovi a nemusíme tápat. Oceňujeme také perfektně připravené podklady ke kurzu. Děkujeme."

Karel Zuzaňák, jednatel Czech LIME s.r.o.

"S kurzem, jeho obsahem i vedením jsem byla velice spokojena. Splnil mé očekávání a odpověděl na potřebné otázky či mé pochybnosti stran správnosti postupu při řešení určitých situací."

Radka F., Wavy Boats s.r.o

"Kurz Prodej a reklamace vnesl jasno do pojmů nového občanského zákoníku. Byl veden přehledně a srozumitelně. Provedl nás modelovými situacemi reklamací. Naše postupy budou o to profesionálnější."

Jaroslav N.

"Absolvovaný kurz byl velmi zajímavý, v příjemném prostředí, JUDr. Votočka nás mile a poutavě na názorných příkladech seznamoval s různými situacemi, které mohou v praxi nastat. Jeho výklad byl opravdu přínosný, mohla bych všem doporučit."

Lucie V., PROFIMED, s.r.o.

"Kurz probíhal velmi aktivně za bezchybného výkladu profesionála p. Votočky, který dokázal, že v tomto oboru vyniká nejen znalostmi, ale i konverzací. Při tomto kurzu jsem se rozhodně nenudil. Potěšilo mě i občerstvení a celkový dojem byl vynikající."

Vladimír V., Blue Trading Group s.r.o.

"Školení Prodej a reklamace pořádané dTestem považuji za velmi přínosné, dozvěděla/ujasnila jsem si některé věci, navíc byly podpořeny příslušnou zákonnou úpravou. Školitel p. Votočka byl pohotový, milý a oceňuji spoustu praktických případů/situací ze života. Školení se mi líbilo."

Veronika J., Keraservis Group a.s.

"Kurz Internetový prodej mi pomohl objasnit některé části legislativy, ve kterých jsem doposud měl nejasnosti. Díky vzájemné diskuzi mezi ostatními účastníky kurzu jsem získal přehled, jak podobné problémy řeší jiné obchody z jiných oborů. Celý kurz se nesl v přátelském duchu a řešení mnoha případů z praxe určitě napomůže při řešení podobných problémů v mém zaměstnání."

Pavel B., wemoto.cz

„Rady, praktické tipy a vzájemné předávání zkušeností a znalostí během tréninku Reklamace a jak na ně jsou pro nás mimořádně přínosné. Bouráme zažité mýty a omyly. Stavíme na znalostech. … Férový a rovnocenný vztah s našimi zákazníky je pro nás na prvním místě. A to i v tak choulostivé situaci, jakým reklamace bezesporu jsou. Je důležité znát své povinnosti a práva.“

Jiří Šťastný, výkonný ředitel HUDYsport a.s.

„Člověk získá informace o tom, jak správně postupovat v případě reklamace, protože dnes jsou zákazníci neustále informováni o svých právech a nabývají tak dojmu, že reklamovat lze vše a právo je vždy na jejich straně. A pokud prodejce neudělá to, co oni chtějí, tak ho jednoduše dají k soudu a vyhrají to. Nikdo jim však neřekne, co je oprávněná reklamace a jaké mají i povinnosti. Na školení se tak člověk dozví neutrální pohled a informace o právech a povinnostech jak zákazníka, tak i prodejce. … Kurz dTestu bych doporučil, aby při prodeji a případných reklamacích nedocházelo k vyhroceným situacím na prodejnách, kdy každá ze zúčastněných stran se domnívá, že právo je na její straně.“

Michal Burda, HUDYsport a.s., vedoucí prodejny ve Hřensko

"Kurz byl pro mne velmi přínosný, dokonce nad má očekávání. Byly mi zodpovězeny všechny dotazy a velmi mile mne překvapily příklady z praxe. Vřele bych jej všem doporučila. Mockrát Vám děkuji za zprostředkování kurzu a panu lektorovi za vyčerpávající výklad."

Lucie M.

"Děkuji, kurz byl určitě jedním z nejlepších, které jsem za svou praxi absolvoval. Bylo vidět, že pan doktor Votočka je vysoce fundovaný člověk a kladně hodnotím i jeho takřka bezchybný ústní projev (jsem původním povoláním učitel – češtinář. :-) Délka kurzu byla až nestandardní a bylo potěšující, že čas byl naprosto využit a vše bylo přesné (myslím v načasování). Byl jsem i na kurzech, kde se řada důležitých věcí již nestihla, protože jsme museli končit v přesně daný čas a lektor měl evidentní zájem být již doma - což nebyl případ dr. Votočky."

Jakub H., SCONTO Nábytek, s.r.o.

"S průběhem kurzu jsem byla spokojená a splnil má očekávání. Výklad probíhal intenzivně, věcně a srozumitelně, případné dotazy byly zodpovězeny. Lektor byl profesionální. Materiály ke kurzu byly účelně zpracované s dostatkem místa na zapsání případných poznámek. Velice kladně hodnotím i drobné občerstvení, jehož součástí bylo ovoce (lidé s potravinovou intolerancí, nebo dietním omezením). V budoucnu je možné, že se semináře zúčastní ještě některý ze zaměstnanců."

Jana M., Oční optika

Přihlásit