TEST: Dětská odrážedla, hračky pro předškoláky?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 10.8.2010   

Dětská odrážedla jsou často vhodným dárkem k prvním narozeninám dítěte. Do půl roku ho začne používat, říká si mnohý dárce. Podle doporučení výrobců by ovšem taková hračka směla přijít do rukou až dětem tří a víceletým. Máme nutit děti, které už prohánějí tříkolky, koloběžky a kola, aby jezdily na plastových odrážedlech? Časopis TEST přináší bližší pohled na problematiku dětských odrážedel a jejich bezpečnost.
Dětské odrážedlo je zpravidla prvním dopravním prostředkem, které naše ratolest ovládá. Jen zřídkakdy na něj ale poprvé nasedne po druhém roce věku; zpravidla se tak děje zhruba asi o půl roku dříve. Výrobci na to mají ale jiný názor; z šesti testovaných výrobků smí být pouze odrážedlo Lena použito již v 18 měsících, ostatní až od 3 let věku dítěte.

Jako důvod tohoto již na první pohled nesmyslného omezení uvádějí někteří výrobci riziko v podobě vdechnutí malých částí. „Podrobili jsme odrážedla různým zkouškám, včetně pádů z výšky, ale žádná malá součást, kterou by děti mohly spolknout či vdechnout, se z nich neuvolnila. Nic takového se na nich nenachází,“ říká šéfredaktorka časopisu TEST Ida Rozová. „V žádném případě se nejedná o opatrnost ze strany výrobců, jde pouze a jenom o jejich alibismus,“ dodává. Dětská plastová odrážedla svým charakterem a konstrukcí jednoznačně patří do věkové skupiny do 36 měsíců.

V testu bezpečnosti se pak prokázala další slabina odrážedel. Čtyři ze šesti výrobků byly ohodnoceny stupněm „nedostatečně“. Důvodem bylo nedodržení bezpečné mezery v místech, kde dochází k pohybu částí hračky proti sobě, a může tak dojít ke skřípnutí nejenom prstů dítěte.

O poznání lépe dopadla v testu odrážecí kola. „Kvalita odrážecích kol je výrazně lepší. V testu jsme neodhalili žádný nebezpečný výrobek, což rodiče jistě potěší,“ uvádí Ida Rozová.

Test šesti odrážedel a sedmi odrážecích kol vyšel v časopisu TEST 7/2010. Tyto výsledky jsou k dispozici také na www.dtest.cz.

Kromě testu odrážedel a odrážecích kol vyšel ve vydání 7/2010 také test univerzálních pleťových krémů a test GPS navigací.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit