TEST: GPS Navigace – rozjeďte se s tou nejlepší

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 19.7.2010   

Většina řidičů již nahradila spolujezdce s mapou v ruce přenosnou GPS navigací. Ovšem ne všechny navigace jsou stejně kvalitní. Některé jsou příliš pomalé, jiné mají problémy s ovládáním. Z výsledků červencového vydání časopisu TEST zjistíte, která z 19 zkoumaných navigací na cestách nezklame.
Testování se tentokrát zaměřilo na 19 GPS navigací, u nichž byla zkoumána odolnost a zpracování, bezpečnost při řízení, vybavení, a především samotná schopnost navigace. Při ní hraje roli několik důležitých faktorů. Tím prvním je signál ze satelitu a rychlost jeho nalezení. Důležité je také chování navigace, která aktuálně signál nepřijímá. Některé totiž v takovém případě neumožní ani zadání výchozího bodu, natož spočítání trasy. „Pro motoristy může být rovněž matoucí, když jim začne navigace v tunelu doporučovat objížďku. I s tím jsme se bohužel při testování setkali,“ dodává redaktor časopisu TEST, Václav Beneš.

Další rozdíly byly zaznamenány u testovaných výrobků z hlediska rychlosti výpočtu trasy. Některé navigace, například značky Navigon, počítají až tři trasy najednou, a to už se na rychlosti pozná. „Nejpomalejší byla navigace Tom Tom XXL IQ, která v extrémním případě hledala trasu dlouhou 1000 km až šest a půl minuty. Při běžném užití na kratší vzdálenosti ale pochopitelně tak dlouho čekat nebudete,“ vysvětluje Beneš.

Údaj, který řidiče často zajímá u navigace jako první, je cena. I zde je potřeba dávat bedlivý pozor. Ne vždy je výhodné nechat se nalákat na nízkou cenu navigace. Může se stát, že kupující ušetří pár set výběrem levnějšího modelu navigace, ale v konečném důsledku se koupě o několik tisíc prodraží, neboť k levnější navigaci bude zapotřebí aktualizace map v ceně několika tisíc, zatímco dražší navigace bude mít aktualizace již v ceně. Dobrou navigaci s dvouletou aktualizací map lze pořídit od přibližně šesti tisíc korun.

Test 10 GPS navigací vyšel v červencovém vydání časopisu TEST. Tyto výsledky a výsledky testování dalších 9 GPS navigací jsou k dispozici také na www.dtest.cz.

Kromě testu GPS navigací vyšel v červencovém vydání také test dětských odrážedel a odrážecích kol a test univerzálních pleťových krémů.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit