TEST: Digitální fotoaparát – cenou ani značkou se neřiďte

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 8.7.2010   

Mnozí nechávají koupi digitálního fotoaparátu až na poslední chvíli před dovolenou. S jeho výběrem může pomoci časopis TEST, který přináší výsledky testu 35 kompaktních digitálních fotoaparátů. Testování přineslo hned dva zajímavé závěry. Výsledky ukazují, že oproti minulému roku se zvýšila kvalita testovaných přístrojů. Současně také platí, že běžná kritéria výběru, jako značka, cena či rozlišení fotoaparátu, jsou údaji s malou vypovídací hodnotou.
Test 35 výrobků se zaměřil na přístroje určené především běžným uživatelům a fotografům amatérům. Hodnocena byla kvalita pořízených snímků a videa, vybavení fotoaparátů a jejich obsluha. Závěry testu ukazují, že kvalita výrobků se nedá odhadnout na základě ceny ani značky přístroje. Redaktor časopisu TEST Václav Beneš k této skutečnosti uvádí: „V testu sice zvítězil fotoaparát s nejvyšší cenou přes 10 tisíc, ale pravidlo, že vyšší cena znamená také vyšší kvalitu, se vždy neuplatní. Mezi nejlepšími přístroji lze nalézt i fotoaparáty o polovinu levnější.“ U fotoaparátů se zjevně nedá hovořit ani o „dobrých“ a „špatných“ značkách. „Většinou jsou přístroje jedné značky zastoupeny v sekci kvalitních i těch méně kvalitních výrobků,“ dodává Beneš.
Překvapivé je, že ani údaj o rozlišení digitálního fotoaparátu o kvalitě snímku příliš nevypovídá. Přitom je pro mnohé stále jedním z nejdůležitějších kritérií výběru. „Rozlišení mohou uživatelé klidně ignorovat. Zejména u velmi levných přístrojů s velmi vysokým rozlišením byla prokázána nízká kvalita obrazu,“ doplňuje informaci Beneš.
Důležitým závěrem letošního testování je, že kvalita fotoaparátů oproti loňsku vzrostla. V  testu z prosince 2009 totiž hodnocení „dobře“ získaly pouhé 3 fotoaparáty z 94 testovaných. „Pozitivní zjištění je, že letos bylo výrobků stejné či vyšší kvality hned pět, a to z  menšího vzorku fotoaparátů,“ shrnuje výsledky Beneš.

Test 16 digitálních fotoaparátů vyšel v červnovém vydání časopisu TEST. Tyto výsledky a výsledky testování dalších 19 fotoaparátů jsou k dispozici také na www.dtest.cz.
Kromě testu kompaktních digitálních fotoaparátů vyšel v červnovém vydání také test dětských autosedaček a test opalovacích přípravků.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit