TEST: Více než třetina bank neinformuje o právech klientů

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 22.6.2010   

Ani po půl roce platnosti Kodexu mobility klientů pět bank neplní základní předpoklad informovanosti klientů o jejich právech, a to zveřejnění relevantních informací o Kodexu na svých internetových stránkách. Vyplývá to z průzkumu nezávislého spotřebitelského časopisu TEST. Banky v Evropské unii se zavázaly pomáhat klientům při změně banky, aby předešly možné regulaci bankovních poplatků. Právě složitost změny banky totiž pomáhá držet bankovní poplatky vysoko.
„Většina spotřebitelů o svých právech vyplývajících z Kodexu mobility klienta neví. Proto se časopis TEST zaměřil na srovnání, zda o něm informují samy banky. U většiny bank byl problém tyto informace na jejich webových stránkách najít, u pěti nebyly nalezeny vůbec. Konkrétně se jedná o Citibank Europe, GE Money Bank, Poštovní spořitelnu, Raiffeisenbank a UniCredit Bank CR,“ rekapituluje výsledky průzkumu Karel Pavlík místopředseda správní rady občanského sdružení vydávajícího časopis TEST.
Na základě sílící diskuse o možné regulaci bankovních poplatků a otázce přenositelnosti čísla účtu, podobně jako již funguje přenositelnost telefonního čísla, zavázaly se banky v celé EU spotřebitelům změnu ulehčit. V ČR platí Kodex mobility klienta od 1. listopadu 2009. Podle něj stačí spotřebiteli přijít do nové banky, která pro něj vyřídí nejen zrušení účtu v původní bance, ale i zastavení všech trvalých příkazů a inkas a jejich obnovení v bance nové. Již to je velkým zjednodušením pro spotřebitele.
Bankovní poplatky u běžného účtu trápí spotřebitele nejen v ČR, přesto se jen málokdo doposud odhodlával ke změně banky. Spotřebitelé se obávali významných nákladů za rušení jednotlivých příkazů, inkas a účtu a jejich opětovné zřizování v nové bance. A samozřejmě i administrativních komplikací při ohlašování nového čísla účtu zaměstnavateli a všem dalším subjektům.
V současné době spotřebitelské organizace v celé Evropě zastřešené v asociaci BEUC (www.beuc.eu) vyhodnocují, zda praktická pomoc, ke které se banky zavázaly, je spotřebitelům vůbec poskytována. „Na internetových stránkách Občanského sdružení spotřebitelů TEST www.dtest.cz je zveřejněn dotazník společný pro spotřebitele v celé Evropě, kteří v nedávné době měnili banku. Získané zkušenosti následně vyhodnotíme,“ upozorňuje Pavlík.

Výsledky průzkumu časopisu TEST o šíření informací o Kodexu mobility klientů
 Název banky Zveřejňuje informace o Kodexu mobility klientů na webu 
 Banco Popolare ČR   ano
 Citibank Europe   nenalezeno
 Česká spořitelna   ano
 Československá obchodní banka   ano
 GE Money Bank   nenalezeno
 J & T Banka   ano
 LBBW Bank CZ   ano
 Komerční banka   ano
 Oberbank AG   ano
 Poštovní spořitelna (hodnocena nezávisle na ČSOB)  nenalezeno
 Raiffeisenbank   nenalezeno
 UniCredit Bank CR   nenalezeno
 Volksbank CZ   ano
 Waldviertler Sparkasse von 1842   ano
Do průzkumu byly zahrnuty banky, podnikající v ČR na základě licence vydané ČNB, aktivně nabízející běžné účty pro občany. Při nenalezení do 10 minut, označeno jako nenalezené. Zdroj: Časopis TEST (www.dtest.cz)

Průzkum informování o Kodexu mobility klientů vychází v červnovém vydání časopisu TEST. K dispozici je také na www.dtest.cz. Červnové vydání mimo jiné dále obsahuje test opalovacích přípravků pro děti, test dětských autosedaček a test kompaktních digitálních fotoaparátů.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Mgr. Karel Pavlík, pavlik@dtest.cz , tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit