Životní podmínky zvířat

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2024

Na podzim loňského roku proběhl v osmi evropských zemích průzkum spotřebitelských názorů a preferencí týkajících se životních podmínek (welfare) chovaných hospodářských zvířat. Z odpovědí více než 8000 účastníků mimo jiné vyplynulo, že spotřebitelům záleží na tom, v jakých podmínkách jsou zvířata chována, a vyžadují důvěryhodné označování živočišných výrobků. Zároveň 69 % respondentů vyjádřilo ochotu připlatit si za potraviny vyrobené s vyššími standardy welfare.

Do průzkumu, který zastřešila evropská spotřebitelská organizace BEUC (jejímž členem je i dTest), se zapojili spotřebitelé z Německa, Belgie, Nizozemska, Švédska, Maďarska, Itálie, Španělska a Portugalska. 97 % dotázaných uvedlo, že konzumuje maso nebo ryby. Častěji šlo přitom o muže a mladé lidi. Sedm spotřebitelů z 10 (přesněji 71 %) je přesvědčeno, že se lepší životní podmínky zvířat odrážejí ve vyšší bezpečnosti a kvalitě živočišných potravin. Zároveň má 44 % účastníků pocit, že je v obchodech k dispozici málo potravin produkovaných v souladu s welfare.

 

Tvrzení o dobrých životních podmínkách zvířat si na obalech výrobků všímá 58 % respondentů. Nejčastěji (u 78 %) jde o kódy označující způsob produkce vajec. 72 % dotázaných by si přálo, aby se podobné označení objevovalo i na ostatních produktech živočišného původu, jako je maso, mléko, mléčné výrobky a podobně. V současnosti je totiž pro kupující obtížné v obchodech identifikovat tyto výrobky produkované v souladu s welfare zvířat.

 

 

I přes poměrně velkou míru zájmu o životní podmínky zvířat je spotřebitelská znalost aktuálních pravidel pro chov hospodářských zvířat nízká. Většina respondentů (62 %) se cítí být nedostatečně informována o současných podmínkách chovů. To lze částečně vysvětlit právě chybějícím povinným označováním výrobků.

 

Evropští respondenti častěji považují za špatné životní podmínky chované drůbeže a prasat. Počet dotázaných, kteří si myslí, že kuřata a slepice žijí ve špatných podmínkách, je téměř dvojnásobný oproti těm, kteří věří, že jsou dobré (40 % vs. 23 %). Naopak o podmínkách chovu skotu a ryb panuje o něco častěji přesvědčení, že jsou dobré.

 

 

Zlepšování životních podmínek chovaných zvířat se může projevit zvýšením ceny takto produkovaných živočišných potravin. Průzkum ukázal, že 69 % spotřebitelů je ochotno za takové výrobky platit vyšší cenu, i když v různé míře. Pouze 5 % dotázaných by bylo ochotno platit ceny vyšší o více než 20 %. Navýšení ceny o 5 % by akceptovala zhruba třetina respondentů (35 %).

Náklady za přechod k lepším podmínkám musí být spravedlivé jak vůči zemědělcům, tak vůči spotřebitelům. 74 % účastníků průzkumu si přeje, aby EU finančně podpořila zemědělce při zavádění změn v chovech v zájmu welfare. Téměř 8 z 10 Evropanů (78 %) považuje za nutné, aby stejná pravidla pro welfare platila i pro potraviny dovážené do Evropy ze zemí mimo EU.

Organizace BEUC a její členové nyní na základě výsledků průzkumu vyzývají Evropskou komisi, aby dbala na názor spotřebitelů a splnila svůj dřívější závazek – postarat se o wel­fare zvířat aktualizací stávajících zákonů.


Přihlásit