Život bez chemie pro všechny
#ToxFreeLifeforAll

Podpořte změnu

Změnu si přeje9podporovatelů

Chci podpořitKaždý den se setkáváme s produkty, které mohou obsahovat škodlivé chemikálie – od kosmetiky přes kuchyňské potřeby po oblečení. Tyto chemikálie mohou negativně ovlivnit naše zdraví i životní prostředí. Cílem projektu Život bez chemie pro všechny (ToxFree Life for All) je vybavit spotřebitele i rozhodovací orgány klíčovými informacemi o vlivu nebezpečných chemikálií na zdraví a životní prostředí, aby mohli činit bezpečnější rozhodnutí. Chceme také podpořit veřejnost v tlaku na zainteresované strany a příspět ke změně návyků.

Jednou z hlavních aktivit projektu je testování přítomnosti zdraví nebezpečných chemikálií ve výrobcích běžné spotřeby, například ve spodním prádle, kuchyňském náčiní nebo kosmetice. V rámci projektu budeme informovat o problémových chemických látkách, snažit se mobilizovat spotřebitele a přimět je ke zdravějšímu výběru produktů. Výstupy z projektu využijeme k prosazování zájmů na místní i evropské úrovni a k navázání kontaktů s dalšími organizacemi působícími v této oblasti.

Cílem projektu Život bez chemie pro všechny je přispět je snížení přítomnost nebezpečných chemikálií v každodenním životě. Společně můžeme tlačit na to, aby se nebezpečné látky více regulovaly a postupně vyřazovaly z výroby a z našich životů.

 


Život bez chemie pro všechny

Přidejte se

Odesláním nám udělujete souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů.


Aktuálně kampaň podpořili

Radkavčera
Zuzka K.včera
Petrpřed 3 dny
Sophia Elenaorapřed 4 dny
Martinpřed 4 dny
Lucie P.před 4 dny

Přihlásit