dTest: Co čeká spotřebitele v roce 2024?

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Vydáno: 4.1.2024   

Rok 2024 přinese pro spotřebitele mnoho novinek. Spotřebitelé musí ve svých rozpočtech počítat s tím, že celá řada cen, daní a poplatků bude vyšší. Například dojde ke zdražení roční dálniční známky, budou dražší energie, zvýší se daň z nemovitostí, mzdy vypočtené z průměrné hrubé mzdy budou o něco nižší. Vedle těchto, pro spotřebitele negativních, změn, ale dojde i k některým zlepšením či zjednodušením. Řidiči nebudou mít povinnost předkládat řidičský průkaz, pokud se prokáží občanským průkazem. Komunitní energetika postoupí do další fáze – bude umožněno sdílení vyrobené elektřiny v předem definovaných skupinách spotřebitelů i sdílení elektřiny vyrobené na chatě s bytem ve městě, zjednoduší se stavební řízení. 

Z nejdůležitějších změn, na které se museli připravit zejména zaměstnavatelé, lze uvést vyšší minimální mzdu. Navyšuje se o 1 600 Kč na částku 18 900 Kč. Zvyšují se i některé úrovně zaručené mzdy. „Tyto změny jsou prospěšné z pohledu nízkopříjmových zaměstnanců,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a pokračuje: „Vedle těchto změn se ale snižuje výhodnost dohod o pracovní činnosti a o provedení práce, které se už významně blíží pracovnímu poměru.“ Také čistá mzda, vypočtená z průměrné hrubé mzdy, bude vlivem navýšených odvodů o něco nižší. Spotřebitelé si budou muset promyslet i výši svých plateb na penzijní spoření, protože státní podpora tohoto produktu nově začíná až od vlastního příspěvku ve výši 500 Kč a zastropuje se od vlastního příspěvku ve výši 1 700 Kč.

V oblasti daní se spotřebitelé musí připravit na vyšší daň z nemovitostí. V průměru by se měla navýšit asi o 80 %, přesná výše bude záviset na koeficientech jednotlivých obcí. „Spotřebitelů se budou zřejmě nejvíce dotýkat změny v DPH,“ konstatuje Eduarda Hekšová a vysvětluje: „Zajímavé pro spotřebitele je zejména snížení DPH u potravin z 15 % na 12 %, které se snad projeví i maloobchodních cenách. Také stavební práce budou nově v sazbě 12 %, což může u velkých stavebních rozpočtů ušetřit statisíce. Budoucí stavebníci se snad letos dočkají i výrazně zjednodušeného a zrychleného stavebního řízení.“

Tradičně citlivě vnímanou složkou odvodů jsou různé poplatky. Spotřebitelé v roli řidičů a majitelů aut se od 1. března 2024 musí připravit na razantní navýšení ceny dálniční známky na 2 300 Kč. „Pro současné a budoucí řidiče však přijde i zajímavá úleva,“ pokračuje Eduarda Hekšová a doplňuje: „Není to finanční úleva, ale úlevu to řadě řidičů přinese. Nově bude možné prokázat řidičské oprávnění, osvědčení o registraci vozidla a pojištění zákonné odpovědnosti pouze průkazem totožnosti. Bude to však platit pouze v České republice, do zahraničí bude i nadále zapotřebí všechna tato osvědčení vozit s sebou.“

V oblasti energií dochází k velkému navýšení státem regulované složky cen dodávek elektřiny a plynu. Souvisí to s nutností financovat rozvoj a správu distribučních sítí. „Spotřebitelé by si této skutečnosti měli být vědomi,“ varuje Eduarda Hekšová a pokračuje: „Navýšení regulované složky ceny může způsobit i nedoplatky při vyúčtování.“ Energetika však nepřináší jen negativní zprávy. Dojde k rozvoji komunitní energetiky, jednak u skupin aktivních zákazníků – až 10 malých výrobců energie, ale též i u celých energetických společenstvích s až 1 000 členů. Bude možné si energii vyrobenou v jednom místě spotřebovat v místě jiném. A právě k tomuto účelu se musí budovat dostatečně kapacitní a inteligentní distribuční sítě.

dTest pozorně sleduje vývoj v oblasti hromadných žalob, které by se letos, rok po řádném termínu, měly stát součástí našeho právního řádu. „Podnikatelé hromadné žaloby nevítají,“ upozorňuje Eduarda Hekšová a uzavírá: „Snažíme se podnikatelům i politikům vysvětlit, že pro poctivé podnikatele nejsou hromadné žaloby hrozbou. Každý udělá chybu, i poctivý podnikatel, ale pokud se dokáže k chybě postavit čelem, nemusí se žádné hromadné žaloby bát.“

Kontakty pro média:
Lucie Korbeliusová, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 

Přihlásit