Dobročinnosti ano, naivitě ne

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 21.12.2023   

V předvánočním období dostávají spotřebitelé do schránek obálky různých organizací, které potřebují pro svou činnost ve prospěch zdravotně, sociálně či jinak znevýhodněných osob finanční příspěvky. Srdce adresátů jsou obvykle otevřenější než jindy a pokud je v obálce i malý dárek, cítí spotřebitelé potřebu tento dárek opětovat. Není na tom nic špatného, jenom je potřeba marketingu dobročinnosti správně rozumět a své peníze darovat těm organizacím, které poskytují dárcům dostatek ověřitelných informací.

Také si vyčítáte, když nepřispějete organizaci, která vám zaslala obrázek malovaný hendikepovanými, plátěnou tašku ušitou ve chráněné dílně nebo aspoň propisku s obrázkem? Dárky jsou obvykle doplněny příběhem zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby a prosbou o příspěvek. Vyčítáte si správně, protože máte srdce a neštěstí druhých se vás dotýká. Dárek ve vás vyvolá potřebu obdarování opětovat, protože vaše svědomí vám nedovolí profitovat na sociálně a zdravotně potřebných. Je to do jisté míry ospravedlnitelný kalkul neziskových organizací a nadací s emocemi dobrých lidí, protože vybrané peníze nakonec většinou pomáhají potřebným a bez těchto peněz by nebyly možné různé projekty nebo nákup pomůcek pro tyto účely.

Odměnou pro dárce kromě dobrého pocitu může být i možnost odečíst si darovanou částku od základu daně z příjmů. K tomu je zapotřebí potvrzení o daru. Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů na vzdělávací, zdravotní, sociální, charitativní apod. účely, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Upraveno to je v § 15 zákona o daních z příjmů.

Ze spotřebitelského práva (tedy ze vztahu podnikatel – spotřebitel) je známé pravidlo o plnění bez objednávky. Zákon říká: „Plnil-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.“ Podobný přístup můžete zaujmout i k drobným dárkům organizací a nadací. Je svobodným rozhodnutím odesílatele vám dárek zaslat a vy jste zase svobodní ve svém rozhodnutí s dárkem naložit podle své potřeby a rozhodnout se jeho žádosti o dar vyhovět či nikoliv.

Pokud začnete o prosbě o peněžní dar uvažovat, sežeňte si o dané organizaci co nejvíce informací. Organizace, které si zaslouží vaši důvěru, o sobě zpravidla sdělují dostatek informací a svoji činnost dokumentují. Můžete se s nimi spojit a obvykle se můžete dozvědět i to, jaký je jejich rozpočet a jaká část získaných prostředků je věnována na administrativu. Pozor si ovšem musíte dávat na ty organizace, o nichž nejsou žádné informace k dispozici, jsou neúplné nebo před kterými ostatní osoby varují. Určitě nechcete podporovat podvodníky, kteří dary využívají k vlastnímu prospěchu. Potenciální dárci tak musí vynaložit určité úsilí k zjištění informací o adresátovi daru. Pomocníkem při darování může být i srovnání darovacích portálů, které dTest provedl před třemi roky. Dobročinnost je obdivuhodná, chvályhodná a je potřeba jí podporovat a vítat, nenechte se však ovlivňovat nad míru, kterou jste ochotni akceptovat a nebuďte naivní. Ať z vašeho daru mají prospěch jen lidé dobré vůle, slabí a potřební.
 


Přihlásit