Plastové lahve nikdy nejsou ekologické

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 23.11.2023   

Marketingové praktiky velkých výrobců lahvované vody využívající tvrzení o recyklovatelnosti plastových lahví k navození představy o ekologičnosti jejich produktů jsou pouhý greenwashing a klamání spotřebitele.

Ukázala to analýza evropské spotřebitelské organizace BEUC, jejímž členem je také dTest. Podle ní společnosti, jako jsou Coca-Cola, Danone nebo Nestlé, uvádějí taková tvrzení v rozporu s pravidly EU a je třeba, aby odpovědné orgány zakročily proti jejich používání. Zpráva byla vypracována ve spolupráci s organizacemi ClientEarth a ECOS – Environmental Coalition on Standards.

Průměrný evropský spotřebitel vypije 118 l balené vody ročně, z toho 97 % je voda v plastových lahvích. Nápojové lahve patří k hlavním zdrojům znečištění evropských pláží. Nápojový průmysl se uchyluje k tvrzením o jejich recyklovatelnosti, která jsou podle BEUC příliš vágní, nepřesná nebo nedostatečně podložená. Mají obvykle tři podoby.

„100% recyklovatelné“ je nejednoznačný údaj závislý na mnoha faktorech, například na stavu recyklační infrastruktury, efektivitě třídění nebo vhodných procesech recyklace. Odhadované množství recyklovaných PET lahví od nápojů v EU je jen 55 % a pravděpodobnost, že z nich budou vyrobeny další lahve, je pouhých 30 %.

Tvrzení „100% recyklováno“ mylně naznačuje, že celá láhev je vyrobena výhradně z recyklovaných materiálů. Ve skutečnosti víčka lahví nesmí být podle právních předpisů EU4 vyrobena z recyklovaného plastu a etikety také nebývají recyklované. Naprosto běžnou praxí je přidávání nového, tj. nerecyklovaného plastu také do recyklované hmoty k výrobě samotné lahve.

Použití zelených vizuálních prvků, jako jsou zelené ovály, zelená loga nebo obrázky přírody je velmi rozšířené, navozuje však lživou představu ekologické neutrality či nekonečné recyklovatelnosti plastů a mohou dokonce vyvolat dojem, že láhev má pozitivní dopad na životní prostředí.

Jednorázové plasty včetně nápojových lahví nejsou udržitelné a určitě nepodporují kruhovou ekonomiku. Recyklace nemůže vyvážit světovou produkci plastů. Klamavá ekologická tvrzení proto komplikují zodpovědná ekologická rozhodnutí spotřebitelů.

Organizace BEUC podala stížnost k Evropské komisi a síti orgánů pro ochranu spotřebitelů (CPC) s výzvou, aby celou záležitost prošetřily a podnikly potřebné kroky, aby obchodníci přestali uvádět spotřebitele v omyl.


Přihlásit