Biopotraviny dovážené do ČR jsou v pořádku

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 3.11.2023   

Biopotraviny dovážené do České republiky splňují pravidla, kterými se má řídit ekologická produkce, uvedla Statní zemědělská a potravinářská inspekce.

V říjnu 2022 přebraly od celní správy povinnost prověřovat dovážené potraviny s označením bio instituce SZPI, Státní veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Stalo se tak na základě novelizovaného znění zákona o ekologickém zemědělství. Kontroly probíhají na krajských celních úřadech, odkud se pak potraviny dostávají na český trh. Sleduje se veškerá dokumentace, která se týká dovážených biopotravin. Pravidla EU zahrnují také minimální frekvenci osobních kontrol u vyjmenovaného potenciálně rizikového zboží. U ostatních komodit probíhají namátkové kontroly na základě analýzy rizik.

V období mezi 1. říjnem 2022 a 30. zářím 2023 byly všechny laboratorní vzorky odebrané v rámci této činnosti vyhodnoceny jako vyhovující. Zásady ekologické produkce nebyly porušeny u žádné zásilky. Řada dovozců si v prvních měsících musela zvyknout na nový systém, později se ovšem celá záležitost stala standardem.

Přihlásit