Drůbeží z Ukrajiny se přísně kontroluje

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 11.9.2023   

Státní veterinární správa věnuje zvýšenou pozornost drůbežímu masu a výrobkům z něj dovážených z Ukrajiny a třetích zemí obecně. Dosavadní kontroly nepotvrzují náznaky o jejich celkové zdravotní závadnosti, které se objevily v některých médiích.

Národní referenční laboratoř Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv na jaře 2023 zkoumala vzorky dovozových kuřecích prsou, odebrané v různých částech ČR, na přítomnost širokého spektra hormonálních látek včetně růstových stimulátorů. Žádná z problematických látek se v testovaném masu nevyskytovala. Proběhla také kontrola 43 vzorků drůbežího a vajec původem ze zemí mimo EU. Tři vzorky z Brazílie a jeden z Ukrajiny obsahovaly bakterie salmonely. Následně se SVS zaměřila na zásilky dodané z členských států EU, ale původem z neunijních zemí. Z prověřených vzorků drůbežího masa obsahoval salmonelu jeden (původ Ukrajina).

Za prvních sedm měsíců roku 2023 bylo z Ukrajiny do Česka oficiálně dovezeno 29 zásilek drůbežího masa (558 tun) a zhruba 18 milionů kusů vajec.

Přihlásit