Jak testujeme akumulátorové strunové sekačky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • sečení: 60 %
  • baterie: 10 %
  • obsluha: 25 %
  • hlučnost: 5 %

Sečení

Zkoušky sečení provádíme vždy na stejném místě, které je tvořeno kromě různě vysokého trávníku také neudržovanou částí s plevelem, chodníky s vyššími okraji a plotem. Zkoušky probíhají za stálého počasí, kdy je tráva suchá a nepodmáčená.

Dvojice zkušených hodnotitelů s odlišnou výškou postavy vždy po sečení konkrétní části trávníku posuzuje snadnost zvládnutí a kvalitu výsledku. Testující se přitom zaměřují na to, jak přístroj reaguje na zátěž, zda je dobře vyvážený, nakolik při spuštění vibruje, jestli má tendenci vytrhávat trsy trávy, hromadit trávu kolem sekací hlavy či ji rozptylovat kolem.

Při sekacích disciplínách dále měříme čas potřebný k posečení konkrétního úseku. V případě, kdy dva testující zaznamenají výrazný rozdíl v délce sečení (20 % a více), přizveme třetího hodnotitele a zkoušku ještě jednou zopakujeme.

Zkoušky sečení probíhají ve vertikálním i horizontálním směru, podél zdi (plotu) či cesty a konečně v oblasti s vysokou trávou nebo plevelem. S každým modelem sečeme buď 10m pruh, nebo oblast 10 m2.

Obsluha

Hodnocení obsluhy mají na starost stejní hodnotitelé, kteří prováděli zkoušky sečení. Pokud v jejich hodnocení narazíme na výrazný rozdíl, přizveme ke zkoušce třetího testujícího. Kromě rozdávání bodů je žádoucí, aby ke každému modelu doplnili také komentář.

Posouzení snadnosti obsluhy částečně vychází z vlastních zkušeností získaných během zkoušek sečení (včetně sestavování a nastavování přístrojů). Dále se při nich bere v úvahu používání staršími lidmi nebo méně zkušenými uživateli i vhodnost pro lidi s odlišnou výškou postavy.

Známky jsme udělovali podle toho, jak dobře se přístroj drží, jak komfortně se s ním seče, nakolik krytka chrání před odletující trávou, jak je model vyvážený nebo zda jde snadno přenášet. Zajímalo nás také, do jaké míry přístroj při zapnutí vibruje a jestli hodnotitelům v praxi vyhovuje délka tyče či hmotnost zařízení.

Nakonec jsme provedli soubor zkoušek zaměřených čistě na žací systém. U všech typů modelů jsme zjišťovali, nakolik je odolný a jak snadno se mění struny či nože nebo čistí žací hlava. Pokud došlo k zaseknutí, poškození nebo roztržení struny či nože, zajímalo nás, jak dobře jsou v případě opravy či výměny přístupné. U strunových modelů jsme také zkusili manipulovat s cívkou, strunou i krytkou.

Baterie

Při této zkoušce jsme baterii nejprve plně nabili. Hned nato jsme vyžínač na pět sekund spustili a začali s ním sekat hustou vysokou trávu. Poté jsme sundali prst ze spouště a přístroj znovu ve vysoké trávě na pět sekund spustili. Tak jsme pokračovali až do doby, než se přístroj zcela vybil. Celý proces jsme zopakovali třikrát. Pokud se doba provozu lišila o více než 10 %, přidali jsme ještě další kolo. Kromě výdrže baterie jsme měřili také to, jak dlouho trvá, než se baterie plně nabije. Ideálním výsledkem byla kombinace krátkého nabíjení a dlouhé výdrže.

Hlučnost

Hlučnost provozu měříme zhruba v úrovni uší testujících pomocí sonometru. Dále necháme hodnotitele posoudit, nakolik je zvuk vydávaný vyžínačem nepříjemný.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit