Jak vybrat mraženou zeleninu

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 27.2.2023

Mraženou zeleninu můžeme v principu rozdělit do dvou hlavních skupin. Do první patří jednodruhové výrobky (například mražený špenát), ve druhé najdeme zeleninové směsi. Pro mraženou zeleninu aktuálně neexistují detailní předpisy, které by určovaly její složení, požadavky na jakost či označení. V praxi tak může každý výrobce složení zeleninových směsí míchat podle svého uvážení a v porovnání s čerstvou zeleninou spotřebitelé u mražené zeleniny získají méně informací.

Při výběru zeleninových směsí lze zohlednit povinně deklarované složení. Bohužel jej různí výrobci sepisují s různou mírou detailnosti. Na některých obalech proto najdete přesné procentuální podíly jednotlivých druhů. Na jiných je však pouze jejich výčet s doplňkem, že jde o zeleninu v různém poměru. Tento dovětek vyjadřuje, že ani jeden z uvedených druhů ve směsi výrazně nepřevažuje. Vždy však platí základní pravidlo: ingredience, která je v seznamu složek uvedena na prvním místě, je ve výrobku zastoupena nejhojněji.

Pokud jde o další informace, jsou obaly mražené zeleniny poměrně stručné. Oproti čerstvé zelenině na nich chybí informace o zemi původu. Pozornost si tak kromě složení zaslouží především datum minimální trvanlivosti.

Umožňuje-li průhledný obal pohled na obsah sáčku, zkontrolujte, zda v něm není vidět větší množství kusů ledu. Hrubé ledové hrudky v mraženém zboží jsou známkou nesprávného skladování, přesněji řečeno kolísající teploty. Dále si můžete všimnout, zda zelenina není příliš poškozena mrazem. Typickým projevem je vyschlý vzhled.

Pro mraženou zeleninu platí stejné zásady jako pro všechny mražené potraviny. Datum minimální trvanlivosti uvedené na obalu platí pouze v případě skladování výrobku při teplotě –18 °C nebo nižší. Pokud domácí mrazák tak nízké teploty nedosáhne, je nutné dobu skladování zkrátit. Informace o tom uvádí povinná tabulka „Uchování u spotřebitele“, ve které najdete, jak dlouho lze výrobek skladovat v různých teplotách. Dále musíme připomenout obecně platnou zásadu: byla-li mražená zelenina již jednou rozmražena, nesmí se znovu zamrazit.

Databáze testovaných výrobků

Mražená směs mrkve, hrášku, kukuřice (8 výrobků)
poslední aktualizace: 2.3.2023
Mražená směs pod svíčkovou (7 výrobků)
poslední aktualizace: 2.3.2023


Přihlásit