Cestování a pojištění – na co si dát pozor

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2023 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 16.2.2023   

Kdo cestuje, vystavuje se jiným a mnohdy i větším rizikům, než kdyby zůstal doma. Proto existují různá komerční pojištění, která rizika spojená s cestováním kryjí nebo omezují. Než si zarezervujete dovolenou a než ji zaplatíte, zvažte také alespoň uzavření cestovního pojištění a pojištění storna zájezdu nebo cesty. Ačkoliv cestovní pojištění můžete uzavřít kdykoliv, tak u pojištění storna zájezdu to neplatí. Velmi důležitou podmínkou je i výběr pojišťovny.

Pokud spotřebitelé mají otázky k pojištění spojenému s cestováním, mohou se obrátit na naši bezplatnou spotřebitelskou poradnu, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo telefonicky na číslo 299 149 009.

Cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu nebo cesty

Dovolenou v zahraničí bez uzavření cestovního pojištění si dnes naštěstí většina z nás neumí ani představit. Pokud patříte do této skupiny, která bez cestovního pojištění do zahraničí nevyrazí, pak ještě nemáte úplně vyhráno, protože cestovní pojištění u různých pojišťoven se liší v rozsahu krytí pojistných událostí a výluk. Výběr pojišťovny je proto velmi důležitý. Doporučujeme si vždy ověřit, co vše pojišťovny v rámci cestovního pojištění kryjí, jaké jsou výluky a jaká je výše plnění. Podcenění výběru cestovního pojištění se může pěkně vymstít. Mezi pojišťovnami jsou totiž značné rozdíly co do rozsahu výluk a pojistného krytí. Rizikové sporty nebývají pojišťovnami zahrnovány do standardního cestovního pojištění. Těžké úrazy při lyžování a odpovědnost za škody na zdraví a životě způsobená lyžaři v zahraničí vede pojišťovny k zařazování lyžování do zvláštních balíčků cestovních pojištění.

Někdy se můžete setkat i s tím, že při koupi zájezdu nelze cestovní pojištění v průběhu zadání objednávky odstranit. To je však nedovolená obchodní praktika. Cestovní pojištění není povinnou součástí zájezdu a zákazník je oprávněn si koupit zájezd i bez tohoto pojištění s tím, že je na jeho úvaze, zda a u které pojišťovny se pojistí proti cestovním rizikům.

Pokud objednáváte dovolenou dopředu a chcete se vypořádat s rizikem, že nepřijdete o své peníze v případě, že na ni nebudete moci z vážných důvodů odjet, pak je možné zvážit uzavření pojištění storna zájezdu nebo cesty. Pojištění storna zájezdu nebo cesty by vám mělo do určité výše pokrýt storno poplatky cestovních kanceláří nebo jiných dopravců nebo ubytovacích zařízení. Výše storno poplatků bývá většinou odstupňovaná podle toho, kdy chcete od objednané služby odstoupit, tj. čím blíže k datu odjezdu rušíte, tím jsou storno poplatky vyšší. Jako ve všem, tak i v případě pojištění storna, jsou mezi pojišťovnami značné rozdíly, a to jak ve výši vrácení uhrazených storno poplatků, tak i podmínek pro vznik nároku na plnění. Některé pojišťovny nabízejí krytí pouze 80 %, naopak můžete najít i variantu krytí 100 % výše uhrazených storno poplatků. Každá pojišťovna má také nastaveny jiné parametry pro vznik nároku na plnění i výluky z pojištění. Některé pojišťovny kryjí storno poplatky pouze v případě akutního úrazu či onemocnění cestovatele, který vyžaduje hospitalizaci, zatímco jiným pojišťovnám postačí „pouze“ akutní onemocnění nebo úraz bez dalších podmínek. Může se pak stát, že pro zlomenou nohu nebude pojištění u vaší pojišťovny storna uplatnitelné, pokud cestovatel nebude zároveň hospitalizován nebo upoután na lůžku. Rovněž komplikace v těhotenství jsou různými pojišťovnami hodnoceny různě, a proto by nastávající maminky měly být při výběru pojištění storna zvlášť pozorné.


Přihlásit