Jak testujeme kávy bez kofeinu

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obsah kofeinu: 30 %
  • nežád. produkty výroby: 30 %
  • nežádoucí kontaminace: 25 %
  • obal a deklarace: 15 %

Obsah kofeinu byl zjišťován metodou kapalinové chromatografie s detekcí v diodovém poli.

Při zkouškách nežádoucích látek pocházejících z procesu výroby kávy se kontroloval obsah dekofeinizačního rozpouštědla dichloromethanu pomocí plynové chromatografie s hmotností detekcí. Dále se ověřovala přítomnost nežádoucích produktů pražení: akrylamidu prostřednictvím kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí a furanu. K jeho stanovení byla použita metoda dle FDA spočívající v měření pomocí headspace plynové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Analýza látek nežádoucí kontaminace zahrnovala měření koncentrace mykotoxinu ochratoxin A pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Dále se pomocí kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí zjišťoval obsah polycyklických aromatických uhlovodíků: Benzo(a)antracenu, Benzo(b)fluoranthenu, Benzo(a)pyrenu a Chrysenu. Součástí zkoušky byl rovněž screening reziduí 150 pesticidních látek za použití metod kapalinové a plynové chromatografie.

Při hodnocení obalu a etikety se pomocí real-time PCR metody zjišťovalo, zda se v instantních a mletých kávách vyskytuje DNA obilovin – potenciálních kávovinových náhražek kávy. Dále se na etiketách kontrolovalo, zda výrobci uvádějí návod k použití; jak dlouho po otevření se může káva skladovat; konkrétní druhy kávy a zemi jejího původu. Také jsme hodnotili přítomnost loga nezávislé certifikace garantující udržitelnou produkci kávy.

Přihlásit