Jak testujeme mražené tresky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obsah masa: 35 %
  • senzorické hodnocení: 30 %
  • soli: 10 %
  • těžké kovy: 15 %
  • obal a deklarace: 10 %

Obsah rybího masa byl zjišťován výpočtem z naměřených hodnot bílkovin, tuku a popela. Obsah bílkovin byl stanoven dle Kjeldahlovy metody, tučnost jsme měřili gravimetricky.

Analýzy solí v sobě zahrnovaly měření obsahu chloridu sodného, fosfátů a kyseliny citronové. Koncentrace chloridu sodného byla stanovena na základě množství sodíku zjištěného plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Množství fosforečnanů bylo stanoveno gravimetricky pomocí Kjeldahlovy metody, kyselina citronová byla měřena pomocí isotachoforézy.

V rámci analýz těžkých kovů jsme zjišťovali množství kadmia, olova, rtuti a arzenu. K analýzám byly využity metody elektrotermické atomové absorpční spektrometrie, amalgamové atomová absorpční spektrometrie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem.

Senzorického hodnocení provedl osmičlenný panel, který sledoval a známkoval vzhled, konzistenci a vůni zmrazených a rozmrazených ryb a dále tyto vlastnosti spolu s chutí hodnotil po tepelné úpravě na elektrickém grilu. Jednotlivé parametry se známkovaly školní stupnicí.

Při hodnocení obalu a deklarace jsme ověřovali dodržení deklarované čisté hmotnosti výrobků postupem dle ČSN 57 5020. Dále jsme sledovali, zda obaly uvádějí loga nezávislých certifikací.

Přihlásit