Jak testujeme dětské rýžové krekry

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

Pokud výrobek získal za obsah nežádoucích látek méně než 50 %, limitoval se tím celkový výsledek testu.

  • arzen: 30 %
  • mykotoxiny: 25 %
  • pesticidy: 25 %
  • obal a deklarace: 20 %

Arzen

Celkové množství arzenu jsme stanovili metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Koncentraci arzenu v anorganické podobě jsme zjišťovali pomocí hydridovou atomovou absorpční spektrometrií.

Mykotoxiny

V případě mykotoxinů jsme vybrali ty, jejichž výskyt připadá v úvahu u rýže a kukuřice. Aflatoxiny a zearalenon jsme stanovovali metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Pesticidy

Při analýze pesticidů jsme ověřovali přítomnost více než 500 sloučenin pomocí plynové, nebo kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Obal a deklarace

Z údajů deklarovaných na obalu jsme hodnotili obsah cukru ve výrobcích a jeho zdroje. Ve složení jsme dále sledovali přítomnost alergenních látek a přidaných viatmínů.

Přihlásit