Jak testujeme vřetenové sekačky

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém  hodnocení
  Sečení trávy 45 %, obsluha, manipulace 25 %, životnost 10 %, bezpečnost 5 %, životní prostředí a zdraví 10 %, akumulátorová baterie 5 %.
 • Snížení hodnocení
  V případě, že sečení trávy bylo »nedostatečné«, nemohlo být celkové hodnocení kvality lepší. Byl-li vibrační test ukončen s hodnocením »dostatečně« nebo »nedostatečně«, nemohla být skupina zkoušek zaměřená na životnost lepší; celkové hodnocení kvality mohlo být maximálně o půl známky lepší. Při »dostatečném« hodnocení skupiny zkoušek zaměřených na životní prostředí a zdraví bylo celkové hodnocení kvality sníženo o půl známky.
 • Sečení trávy
  Ve smyslu normy DIN 1873 se vysoký trávník sekal bez sběrného koše, suchá a vlhká tráva s košem. Dále se mimo jiné posuzovaly: stabilita stroje, kvalita řezu, výkon sekací/střižný, ukládání trávy. U akumulátorových sekaček se navíc posuzoval výkon z hlediska posečené plochy na každé nabití baterie. Vřetenové sekačky bez sběrného koše se posuzovaly jen při sesekávání trávy z 5 na 3 centimetry.
 • Obsluha, manipulace
  Dvě ženy a tři muži posuzovali uvedení strojů do provozu, sběrný koš na trávu, výšku řezu, sečení, čištění, údržbu. U akumulátorových baterií se zaměřili na údržbu, dobu nabíjení/dobíjení, hmotnost, výměnu. Návody k obsluze byly hodnoceny z hlediska srozumitelnosti, návodnosti a úplnosti (bezpečnostní pokyny).
 • Životnost
  Ve smyslu normy DIN 1873: vibrační test po dobu 100 provozních hodin při zastaveném motoru (u akumulátorových s baterií). Životnost akumulátorových baterií: měření kapacity – nový přístroj, po teplotní zátěži (pět cyklů, -5 °C až +40 °C) a po simulovaném dvouletém užívání.
 • Bezpečnost
  Elektrická bezpečnost dle DIN EN 60335, část 2–77, mechanická dle DIN EN 836/97. Vřetenové sekačky byly vizuálně posouzeny odborníkem.
 • Životní prostředí a zdraví
  Spotřeba proudu podle posečené plochy. Měření hluku při provozu (dle DIN EN ISO 4871) a hladiny akustického výkonu (dle 2000/14/EG) a rovněž subjektivní hodnocení. V plastových dílech obsah těžkých kovů, polycyklických aromatických uhlovodíků a ftalátů.
 • Test akumulátorové baterie
  Samovolné vybití po 24 hodinách mimo sekačku i v sekačce prostřednictvím stanovování její kapacity.

Přihlásit