Jak testujeme pánská funkční trička

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • funkční vlastnosti: 40 %
  • praktické zkoušky: 40 %
  • odolnost/životnost: 20 %

Limity hodnocení

Špatné známky ve zkoušce stálobarevnosti materiálu limitují hodnocení odolnosti/životnosti, které pak neodpovídá váženému průměru dílčích hodnocení.

Funkční vlastnosti

Propustnost par a tepelně izolační vlastnosti jsme testovali podle normy ČSN EN ISO 11092. Odolnost vůči tepelným ztrátám způsobeným vypařováním, které jsme pro zjednodušení nazvali propustnost par, se testovala metodou Ret. Tepelně izolační vlastnosti jsme nechali zjišťovat metodou Rct, při které se měří únik tepla skrze tkaninu. Tuto zkoušku jsme do celkového hodnocení nezahrnuli. Důvodem bylo, že nelze jednoznačně určit, zdali jsou takové vlastnosti u funkčních triček pro intenzivní aktivitu žádoucí, nebo ne.

Nasákavost jsme testovali podle normy DIN 530924. Měřila se rychlost vzlínání kapaliny textilií.

Zkoušku propustnosti vzduchu (prodyšnosti) jsme testovali podle ČSN EN ISO 9237. Během této zkoušky se upevní testovaná látka do držáku a nechává se jí proudit vzduch pod určitým tlakem. Princip spočívá v rozdílu tlaku vzduchu na jedné a druhé straně látky.

Praktické zkoušky provádělo 26 dobrovolníků, amatérských sportovců, z toho 13 mužů a 13 žen. Každý dostal 4 trika. Jejich úkolem bylo po dobu 4 týdnů trika testovat a hodnotit v dotaznících. Podmínkou byly alespoň 3 půlhodinové běhy v každém modelu. V dotaznících pak na bodové škále i za použití slovních popisů hodnotili pocit tepla, pohodlnost nošení, volnost pohybu, odvádění vlhkosti, pocit na kůži, změny tvaru během údržby, opotřebení, švy, výstřih, srozumitelnost a umístění pracích symbolů, celkový dojem. Součástí byla i odpověď na otázku, jestli by si testované triko zakoupili.

Odolnost/životnost          

Změny tvaru vlivem praní a sušení jsme posuzovali v souladu s normou ČSN EN ISO 5077.

Elasticitu neboli tahové vlastnosti látky jsme ověřovali podle normy ČSN EN ISO 13934-1.

Opotřebovávání materiálu je souhrnný název pro několik zkoušek, které se prováděly podle normy ČSN EN ISO 12945-2 a ČSN EN ISO 12947-2. Testovalo se žmolkování, odírání (rozvlákňování) a poškozování vzorku látek metodou Martindale.

Stálobarevnost testovaných tkanin u trik probíhala za stanovených podmínek podle norem ČSN EN ISO 105-E04, 105-E01 a 20105-C01.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit