Jak testujeme odrážedla

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • praktické zkoušky: 55 %
  • bezpečnost: 35 %
  • návod, značení, varování: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Praktické zkoušky

Testy probíhaly v terénu, na předem dané zkušební trati. Testované výrobky jsme svěřili dvěma testujícím jezdcům, 2,5letému chlapci a 5leté dívce. Ti tři čtvrtě hodiny jezdili po asfaltu i trávníku, po rovině i mírném svahu, zatáčeli i zastavovali. Dospělý dozor složený ze dvou mužů ve věku 36 a 52 let sledoval, jak snadno cyklisté na vozítka nasedají a jak se rozjíždějí, jak jednoduše se jim výrobky ovládají nebo jak snadno se s nimi vyhýbají překážkám. Samy děti také po jízdě sdělovaly své postřehy. Pokud byl výrobek určen pouze pro děti do nebo naopak od tří let, testoval jej pouze mladší jezdec, respektive starší jezdkyně.

Součástí testů byly kromě ovladatelnosti a pocitu z jízdy i komfortu dítěte také montáž a nastavení, kdy dospělí hodnotitelé posuzovali snadnost či obtížnost montáže a nastavitelnost jednotlivých částí, například sedátka či řídítek.

Bezpečnost

Ve smyslu ČSN EN 71-1:2015 absolvovala odrážedla i odrážecí kola celou řadu testů. Hodnotili jsme například přítomnost ostrých hranči hrotů, které by mohly hrozit zraněním, statickou(zatížení předepsaným zkušebním závažím – břemenem - v poloze odpovídající normálnímu použití hračky) i dynamickou pevnost (zatížení předepsaným zkušebním závažím  - břemenem - a najíždění proti vysokému nepružícímu stupni)nebo bezpečnostní mezery.  Neopomněli jsme ani identifikační označení či informace týkající se bezpečného používání výrobků.

Návod k použití, značení a varování

Hodnotili jsme, zda je návod v češtině a zda obsahuje příslušná upozornění a varování, například týkající se věkového určení (pro děti mladší, resp. starší 36 měsíců) atd.

Přihlásit