Jak testujeme cyklosedačky pro děti

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • jízda: 25 %
  • vhodnost pro dítě: 20 %
  • obsluha: 20 %
  • bezpečnost: 20 %
  • odolnost: 10 %
  • nežádoucí látky: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Praktické zkoušky

Zkoušky probíhaly za využití vždy dvou vybraných typů jízdních kol – šlo o trekové kolo o průměru 28" s diamantovým rámem (55 cm) a městské kolo o průměru 28“ s wave rámem (50 cm). Hodnotiteli byli čtyři jezdci, 2 muži a 2 ženy. Během zkušebních jízd byly v sedačkách umístěny figuríny dětí, které hmotností i rozměry odpovídaly maximálnímu přípustnému nákladu (15 nebo 22 kg).

Jízda

Čtyři testeři prováděli s každým kolem rozsáhlé testy jízdy na cíleně zvoleném zkušebním okruhu o délce dvou kilometrů při dodržení pravidel silničního provozu. Testeři s koly, na nichž byla umístěná sedačka s figurínou, která svými rozměry i hmotností odpovídala dětem, jezdili po různých površích (asfalt, nezpevněné cesty, lesní cesta, dlážděná vozovka s “kočičími hlavami”), jeli také na strmě stoupající cestě, na níž museli šlapat vestoje, a sjížděli z kopce za použití brzdy. V rámci testu stability také brzdili v zatáčkách, přejížděli klesající hranu obrubníku nebo s koly zahýbali. V této části testu jsme hodnotili, zda nedocházelo k nežádoucímu kymácení nebo ztrátě stability kola. Poslední částí testu jízdy bylo vedení kola, při němž testující kolo ručně tlačili.

Vhodnost pro dítě

Testy prováděli odborníci s pomocí figurín a dětí různého věku (od 2,5 do 4,5 let).
Komfort sezení zahrnuje hodnocení pohodlí, které sedačka dítěti skýtá (šířka, hloubka, výška a délka opěrky nohou, výška stupačky, poměry úhlů sedadla, volnost pohybu).

Pérování

Hodnocení pérování (odpružení) cyklosedačky, zda nehrozí otřesy hlavy, krční nebo celé páteře, případně nebezpečí, že dítě ze sedačky vypadne.

Provedení sedačky

Test potřebné opory dětskému tělíčku ve smyslu normy DIN EN 14344. Hodnocení zahrnuje také schopnost polstrování odvádět pot (propustnost, nasákavost, odvádění vlhkosti) a také schopnost polstrování odolat povětrnostním vlivům (absorpce prachu/vody). Součástí hodnocení je i odolnost vůči vysokým teplotám.

Vhodnost opěrky pro helmu

Hodnocení možnost opřít si helmu, například, když dítě usne; pokud sedačka nemá v opěrce prohyb (prolis), dětská hlava/krk mohou být ohnuté.

Obsluha

Posuzovali jsme čitelnost, srozumitelnost, kompletnost a úplnost návodu k použití tak, aby vyhovoval normě DIN EN 14344. Hodnotili jsme i pokyny k údržbě, servisu, bezpečnostní pokyny i výstražná upozornění.

Montáž a upevnění sedačky

Čtyři zkušení testující jezdci (2 muži, 2 ženy) hodnotili, jak snadná je první montáž sedačky, jak snadné je ji upevnit a jaké kroky jsou k montáži třeba.

Každodenní používání

Testeři po ujetí dvoukilometrového okruhu hodnotili, jak snadné je dítě do sedačky usazovat, vyndávat, připoutávat jej do sedačky, nasedat a sesedat z kola. Pro účel tohoto testu byly sedačky zatěžovány skutečnými dětmi (4 děti ve věku 2,5 až 4,5 roku) a také testovacími figurínami o hmotnosti 15 kg a 22 kg.

Bezpečnost

Ve smyslu DIN EN 14344 absolvovaly cyklosedačky celou řadu testů. Hodnotili jsme například kvalitu upevnění sedačky, systém bezpečnostních pásů nebo nebezpečí úrazu (říznutí, skřípnutí…) hrozícího od ostrých hran a hrotů. Neopomněli jsme ani test viditelnosti ve tmě nebo identifikační označení a informace pro kupující ve smyslu normy.

Odolnost

Prověření odolnosti a pevnosti různých částí sedačky, opěrek nohou či opěrek zad dle normy DIN EN 14344. Zahrnuje test nízké a vysoké teploty a take pádový test.

Nežádoucí látky

Části cyklosedaček, u kterých je možné očekávat kontakt s dítětem či dospělým (polstrování, opěrka atd.), jsou testovány na přítomnost chemických látek: polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), změkčovadel plastu a chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem. Polycyklické aromatické uhlovodíky hodnotíme podle německé klasifikace bezpečnosti výrobků (tzv. GS Standardy). Změkčovadla plastu posuzujeme podle předpisů a nařízení EU pro dětské hračky.

Přihlásit