Jak testujeme DVD rekordéry

V testu: 14 DVD rekordérů, z toho 8 s pevným diskem

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Obraz 40 %, zvuk 20 %, provozní hluk 5 %, korekce chyb 10 %, obsluha 20 %, spotřeba elektrické energie 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Při »dostačujícím« příkonu v režimu stand-by nemohlo být hodnocení spotřeby energie lepší. Hodnocení kvality obrazu mohl být o půl známky lepší než hodnocení záznamu přes integrovaný tuner. »Nedostačující« provoz timeru se odrazil na snížení hodnocení zkoušek zaměřených na obsluhu. »Dostačující« spotřeba energie se odrazila na snížení hodnocení celkové kvality výrobku. Pokud obsluha byla pouze »dostačující«, mohlo být celkové hodnocení kvality nanejvýš o jednu známku lepší.
 • Obraz
  Vizuální test: Pětičlenná odborná porota posuzovala kvalitu záznamu (přehrávané filmy v trvání 150 minut s pokud možno co nejlepší kvalitou), zkušební obrazové záznamy, filmové scény a exteriérové záznamy. Dále se hodnotily zápisy přes integrovaný tuner při 1 nebo 2 hodinách přehrávání záznamu, vyhledávání a časová lupa; sledovalo se rovněž, zda si při přehrávání zachová svou kvalitu kopie kazety VHS. U přístrojů s pevným diskem se hodnotily záznamy přehrané z pevného disku na DVD.
 • Zvuk
  Odborná porota posuzovala kvalitu zvuku, jeho zkreslení, šumy a synchron zvuku a obrazu.
 • Provozní hluk
  Posuzovala se úroveň akustického tlaku a hlasitosti při přehrávání a zápisu.
 • Korekce chyb
  Vyrovnávání se s vadami DVD.
 • Obsluha
  Dva odborníci a tři laici posuzovali na základě návodů: připojení rekordérů k televizoru, nastavení, obsluhu s dálkovým ovladačem i bez něj přímo na přístroji, timer, indikaci doby přehrávání, editování a menu na obrazovce.
 • Spotřeba elektrické energie
  Měřil se příkon při přehrávání a v režimu stand-by.

Přihlásit