Jak testujeme domácí pekárny

V testu: 19 domácích pekáren
Ceny: v maloobchodní síti v prosinci 2008

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Kvalita upečeného chleba 40 %, doba pečení 5 %, spotřeba elektrické energie 15 %, obsluha 15 %, konstrukce a životnost 20 %, teplota povrchu a elektrická bezpečnost 5 %
 • Kvalita upečeného chleba
  Pekly se dva druhy chleba. Běžný světlý chléb a celozrnný chléb. Pět speciálně vyškolených degustátorů posuzovalo pod vedením specialisty vychladlé chleby z hlediska tvaru, hnědého zbarvení, kůrky, nakynutí/střídky, chuti a pocitu v ústech. U programů se sledovala délka pečení a spotřeba elektrické energie.
 • Obsluha
  Pět laiků posuzovalo návod k obsluze a užívání a pracovalo se všemi testovanými přístroji. Při nastavování a obsluze se zejména zaměřovali na popisky, čitelnost displeje, prvky nastavení, otvírání přístroje, nasazování pečící formy na chleba a hnětení těsta. Dále hodnotili vyjímání chleba a hnětacích háků, čištění (pečicí formy, hnětacích háků, víka a vnitřního prostoru pekárny).
 • Konstrukce a životnost
  Dlouhodobá zátěžová zkouška hnětením se sestávala ze 700 pečících cyklů. Povrchová úprava formy na pečení a hnětacích háků se testovala s pomocí speciálního kombinovaného přístroje pro testování povrchové úpravy ve smyslu normy DIN EN ISO 1518. Pět laiků posuzovalo pod odborným vedením provedení jednotlivých přístrojů, a to stejnoměrnost povrchu, případné ostré hrany, stabilitu a funkci závěsů na víku přístroje.
 • Teplota povrchu a elektrická bezpečnost
  Při ověřování elektrické bezpečnosti se vycházelo z norem DIN EN 60 355-1 a EN 60 355-2-14. Horké dotykové plochy: 5 minut před ukončením pečení se měřila teplota na obslužných prvcích, rukojeti, průzorech, plášti přístroje, a rovněž na větracích štěrbinách.

Přihlásit