Jak testujeme plotostřihy

V testu: 21 mechanických a elektrických plotostřihů.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Elektrické plotostřihy: stříhání 35 %, ovládání, obsluha 30 %, vztah k životnímu prostředí 10 %, životnost 10 %, el. bezpečnost 5 %. Mechanické nůžky: stříhání 50 %, ovládání, obsluha 30 %, životnost 20 %.
 • Snížení hodnocení
  Bylo-li střihání »uspokojivé« nebo horší, celkové hodnocení kvality nemohlo být lepší. Byly-li obsluha nebo životnost »dostačující« nebo horší, mohlo být celkové hodnocení kvality lepší nanejvýš o půl známky. Byly-li přístroje při střihání »nedostatečně« šikovné, nemohla být obsluha lepší. Byly-li akumulátory jen »dostačující« nebo horší, mohla být obsluha lepší nanejvýš o půl známky. Byl-li dlouhodobý zátěžový test jen »uspokojivý« nebo horší, nemohla být životnost lepší. Bylo-li odrušení jen »dostačující«, nemohl být vztah k životnímu prostředí lepší.
 • Stříhání
  Pět odborníků provádělo střihání čtyř typických živých plotů a posuzovalo přitom tvar řezu, vynaložení síly při práci, zachytávání větviček, maximální zvládaný průměr větviček (například při střihání horních ploch plotů), sklon bezpečnostní zábrany a rychlost nožů.
 • Ovládání, obsluha
  Zkouška zaměřená na manipulaci probíhala během stříhání keře a prováděla ji ta samá pětice odborníků. Hodnotila návod k obsluze a podle typu nůžek hmotnost / vyvážení, zpracování, provedení a nastavitelnost rukojetí, spínač, pracovní výkon, dosah, vibrace, účelnost ochranného pouzdra, výměnu akumulátorů. Měřila se doba nabíjení a délka provozního cyklu po jednom dobití.
 • Životnost
  Dlouhodobý zátěžový test v podobě 150 cyklů, sestávajících z období chodu a klidu (tak jako v praxi), s rozmáčenou kulatinou (buk) o průměru 8 mm, na zkušebním zařízení. Akumulátorové plotostřihy se testovaly na tenčích kusech dřeva (průměr 6 mm). Stabilita ostří a kloubů byla testována při střihání kulatiny našikmo a při 50ti násobném zablokování dřevěným klínem. Korozní zkouška probíhala v proměnlivém prostředí s vytvářením kondenzované vody v pěti cyklech ve smyslu DIN 50 017.
 • Vztah k životnímu prostředí
  Akustický výkon (hluk) se měřil ve vzdálenosti, která odpovídala odstupu testovaných přístrojů od ucha uživatele. Zkoušky zaměřené na odrušení probíhaly ve smyslu normy EN 55 014.
 • Elektrická bezpečnost
  Test mechanické bezpečnosti ve smyslu ISO 10517:03. Navíc byl měřen brzdný čas po dlouhodobého chodu a přerušení napájení elektrickým proudem. Elektrická bezpečnost ve smyslu EN 60745-2-15, pro akumulátorové přístroje ve smyslu EN 60335-2-29.

Přihlásit