Jak testujeme blu-ray přehrávač

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obraz 33 %, zvuk 11 %, rychlost načítání 5,5 %, obsluha 30 %, provozní hluk 5,5 %, spotřeba elektrické energie 5 %, vybavenost 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Pokud je hodnocení obrazu uspokojivé, dostatečné nebo nedostatečné, nemůže být celkové hodnocení kvality vyšší.

Obraz

Testy probíhají ve speciálně zařízené místnosti, kde je každý přehrávač HDMI kabelem propojen se špičkovým televizorem a porovnáván s referenčním kvalitním blu-ray přehrávačem. Odborníci hodnotí kvalitu přehrávání filmů na blu-ray discích ve vysokém (Full HD) rozlišení a filmů se standardním rozlišením na DVD přepočítaným do Full HD. U modelů, které tuto funkci podporují, je dále hodnocena kvalita přehrávání videa ve 3D. Pokud přehrávač umí takzvaný upscaling, tedy přepočítávání obrazu z klasických blu-ray disků na ultra vysoké rozlišení, zahrnujeme ho do hodnocení také.

Hodnotitelé sledují vybrané videosekvence různých typů. V případě DVD disků se jedná o dokumentární snímek a velkofilm, blu-ray kvalita je posuzována při sledování tří různých populárních filmů (jednoho animovaného a dvou hraných). Stejné je to u přístrojů s funkcí převodu do Ultra HD. Pokud přehrávač podporuje 3D, sledují hodnotitelé stejné sekvence i z 3D verzí disků.

Zvuk

Výsledná známka za zvuk se skládá z odborného posouzení kvality přehrávání zvukové stopy výše zmiňovaných videí, ale také populární, klasické a jazzové hudby.

Rychlost načítání

Rychlost načítání disku je měřena jako doba uplynulá mezi vložením média do přístroje a zobrazením obsahu na obrazovce. Měřena je doba načtení jak u blu-ray disků, tak u DVD, případně i u 3D blu-ray disků.

Obsluha

Hodnocena je obsažnost a srozumitelnost návodu, snadnost nastavení, připojení k internetu, obecná uživatelská přívětivost přístroje a rovněž smart funkce, pokud jimi přehrávač disponuje.

Provozní hluk

Udělení výsledné známky za provozní hluk ovlivňuje hlasitost a rušivost vyluzovaných zvuků vyluzovaných při přehrávání, vkládání i načítání média.

Spotřeba elektrické energie

U každého přístroje je měřen příkon „za běhu“ a také ve stand-by módu. V obou případech je měření zahájeno deset minut po zapnutí nebo vypnutí.

Vybavenost

Hodnocení vybavenosti přehrávače zahrnuje konektivitu (rozsah možností připojení k jiným spotřebičům a internetu) a množství nadstandardních funkcí.

Přihlásit