Jak testujeme mini hi-fi věže

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Zvuk 35 %, zesilovač 5 %, CD přehrávač 10 %, rozhlasový přijímač 10 %, USB a síťové funkce 10 %, obsluha 15 %, vybavenost 10 %, spotřeba elektrické energie 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována a celkové hodnocení pak nemusí odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě celkové hodnocení kvality nemůže být lepší než hodnocení parametru zvuk.

Zvuk

Poslechový test: tři odborníci hodnotili kvalitu zvuku ve srovnání s vysoce kvalitní hi-fi soupravou na pěti nahrávkách hudby a mluveného slova. Do srovnání byly zařazeny i wi-fi reproduktory a soundbar. Hodnocena byla také kvalita zvuku sluchátkového výstupu. Dále byla měřena frekvenční odezva reproduktorů, maximální hlasitost basů a provozní hluk při vysoké a nízké hlasitosti.

Zesilovač

Měření výstupního výkonu při celkovém harmonickém zkreslení 0,7 % a 10 % (podle EN 61305-3), dále měření rozdílu hlasitosti při reprodukci z různých zdrojů a poměru signál-šum. Hodnoceny byly také ruchy zesilovače při zapínání, přepínání zdrojů či regulaci hlasitosti.

CD přehrávač

Hodnocení citlivosti při přehrávání poškozených CD. Byly použity profesionální testovací disky a sada disků s jemnými i výraznějšími škrábanci, otisky prstů, nečistotami nebo tečkami od lihového fixu. Dále bylo hodnoceno ovládání a přístupové doby při přehrávání zvukových CD a datových CD s hudbou ve formátu MP3.

Radiopřijímač

Hodnocení kvality příjmu rozhlasu přes kabel (FM, internetový rozhlas) i přes anténu (FM, DAB+) při příjmu různých stanic v různých podmínkách pro příjem signálu. Hodnocení automatického vyhledávání a ukládání stanic.

USB a síťové funkce

Hodnocení připojení a přehrávání hudby z USB paměti. Při připojení tabletu či smartphonu přes USB byla hodnocena snadnost obsluhy a napájecí proud USB zásuvky. Dále bylo hodnoceno připojení přístrojů pomocí bluetooth a wi-fi, případně připojení do počítačové sítě.

Obsluha

Dva odborníci a dva poučení laici hodnotili návody k použití, zapojení a uvedení přístrojů do provozu a jejich běžné použití. Byl hodnocen displej, dálkové ovládání i ovládání na přístroji, obsluha zesilovače, radiopřijímače a přehrávače CD, USB paměti a hodin s časovačem.

Vybavenost

Hodnocení vybavení podle bodového schématu.

Spotřeba elektrické energie

Byla hodnocena spotřeba elektrické energie v provozu a v režimu stand-by podle modelového schématu: tři hodiny denně hlasitý poslech hudby z CD, tři hodiny bez přehrávání (v případném stand-by režimu s ohledem na automatické vypínání a spotřebu při nastaveném buzení).

Další zkoušky

Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60065, zkouška odolnosti při zkratu a zkouška příjmu středních vln. Všechny zkoušky proběhly bez problémů.

Přihlásit