Jak testujeme oční stíny

V TESTU: 13 očních stínů, barva hnědá a její odstíny.

 • PODÍL SKUPIN ZKOUŠEK NA CELKOVÉM HODNOCENÍ
  Kosmetické vlastnosti 60 %, aplikace 20 %, obsah cizorodých látek 5 %, balení 5 %, deklarace 10 %.
 • SNÍŽENÍ HODNOCENÍ
  V případě »uspokojivé« trvanlivosti nemohla být skupina zkoušek zaměřených na kosmetické vlastnosti lepší. Celkové hodnocení kvality nemohlo být lepší, pokud vyhodnocení kosmetických vlastností bylo »uspokojivé«. Hodnocení balení bylo sníženo o jednu známku, pokud obal nebyl zajištěn proti záměně obsahu.
 • KOSMETICKÉ VLASTNOSTI
  Každý výrobek byl testován 30 dobrovolnicemi různého věku po dobu jednoho týdne. Tři odbornice navíc posuzovaly trvanlivost, usazování stínů v záhybech očních víček, krytí, snášenlivost.
 • APLIKACE
  Účastnice testu (včetně odbornic) hodnotily konzistenci, nanášení, roztíratelnost, rovnoměrnost nanesených stínů, odličování.
 • OBSAH CIZORODÝCH LÁTEK
  Analýzy byly zaměřeny na přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (metoda GC/MS), těžkých kovů – arzén, antimon, olovo, kadmium, případně nikl (metoda ICP-OES, případně EN 71), rtuť (metoda AAS).
 • MIKROBIOLOGICKÁ ČISTOTA
  Zjišťovalo se celkové množství zárodků, analýzy se poté zaměřily na vybrané mikroorganismy (dokument Ph.Eur, 5. vydání, 2.6.12/13).
 • BALENÍ
  Posuzovala se šikovnost obalů stínů a užitné množství, které z nich lze odebrat, aniž by došlo k jejich destrukci, dále zajištění balení proti případné záměně originálního obsahu.
 • DEKLARACE
  Posuzování ve smyslu příslušných vyhlášek (kosmetické výrobky, obaly). čitelnost údajů na obalech, konfrontace slibů a skutečnosti.

Přihlásit