Jak testujeme nápoje

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Hodnocení čajového extraktu 40 %, nežádoucí látky 15 %, žádoucí látky 5 %, senzorické vlastnosti 25 %, deklarované údaje 15 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Hodnocení čajového extraktu

Hodnocení čajového extraktu je založeno na podílu čajového extraktu v jednotlivých nápojích. Obsah čajového extraktu byl stanoven na základě přítomnosti jednotlivých typických složek a jejich vzájemného poměru.
Obsah kofeinu a theobrominu byl stanoven metodou HPLC/UV. Pro stanovení celkového obsahu polyfenolů byla použita spektrofotometrická metoda s využitím Folin-Ciocalteuova činidla.

Nežádoucí látky

Metodou HPLC/RI byl stanoven celkový obsah cukrů (sacharózy, glukózy a fruktózy). Jako nežádoucí byl určen příliš vysoký obsah cukru v nápoji. Dále byla (metodou HPLC/UV) zjišťována přítomnost konzervačních látek (kyseliny sorbové a benzoové, respektive jejich solí – sorbanu draselného a benzoanu sodného) a jejich množství. Přítomnost přidaných barviv, umělých sladidel a sladidel přírodního původu byla hodnocena na základě údajů deklarovaných na výrobku.

Žádoucí látky

Obsah antioxidantů byl vyhodnocen na základě celkového obsahu polyfenolů (metoda viz výše) v jednotlivých výrobcích.

Senzorické vlastnosti

Vzorky byly při smyslových zkouškách hodnoceny jako dvě oddělené skupiny. V první skupině byly výrobky označené jako černé čaje a v druhé skupině byly čaje zelené. Každého hodnocení se zúčastnilo deset hodnotitelů. Jako neutralizátor mezi vzorky byla zvolena voda a bílé pečivo. Výrobky byly předkládány ve vychlazeném stavu. Hodnocena byla typická čajová barva, chuť a vůně. Hodnotitelé také identifikovali případné cizí pachuti a zhodnotili celkovou sladkost výrobků (nepočítá se do hodnocení senzorických vlastností).

Deklarované údaje

Míra shody údajů zjištěných v rámci testu s údaji uvedenými na obalech jednotlivých výrobků v případě čajového extraktu a celkového obsahu cukrů.

Přihlásit