Jak testujeme

Celkové hodnocení výrobků

V tomto případě bylo jako hodnotící kritérium množství zjištěné použité aromatické látky ve výrobku. Z tohoto hlediska pak byly jednotlivé výrobky porovnány mezi sebou.

Cíl testu

Zjistit, jaké množství přírodního či syntetického vanilinu a ethylvanilinu bylo použito ve výrobcích s označením vanilkový nebo vanilinový cukr. U výrobků, kde bylo deklarováno konkrétní množství vanilky či použitého aromatu, se ověřovalo, zda uvedený údaj odpovídá skutečnosti. U cukru s označením vanilkový se zjišťovalo, zda v něm není přítomno syntetické aroma ethylvanilin. Pro účely testu bylo v českých obchodech nakoupeno celkem 13 výrobků. Z toho tři s označením vanilkový cukr a deset s označením vanilinový cukr.

Použité chemické metody

Obsah vanilinu a ethylvanilinu ve vanilkových a vanilinových cukrech byl stanoven plynovým chromatografem s hmotnostně spektrometrickým detektorem, a to v miligramech hledané látky na gram výrobku.

Přihlásit