Jak testujeme kávovary

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
Rychlost přípravy kávy 5 %, příprava dvou šálků současně 5 %, teplota kávy 15 %, napěnění mléka 5%, senzorické hodnocení 20%, obsluha 30 %, spotřeba energie 15 %, návod k použití 5%.

Kávovary na kapsle zařazené do testu neumožňovaly připravit dva šálky současně. Zbylé parametry hodnocení kávovarů na kapsle tedy měly nepatrně vyšší váhu.

Při přípravě kávy jsme postupovali podle pokynů a nastavení výrobce. Pokud nebylo výrobcem uvedeno množství mleté kávy pro jeden šálek, použili jsme 7 gramů mleté kávy, nebo objem měrné lžičky, jestliže byla součástí balení. Kávou jsme plnili nepředehřívané hrnky o pokojové teplotě 23 °C.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Rychlost přípravy kávy

Hodnotili jsme rychlost přípravy prvního a druhého šálku kávy. Do celkového času potřebného na přípravu prvního šálku kávy jsme započítali ohřev vody a u automatických kávovarů i mletí kávy. Pokud byl hrníček naplněn do 45 sekund, udělovali jsme velmi dobrou známku. U druhého šálku se ohřev vody nezapočítává (ta už je ohřátá), takže nejlepší známku jsme udělovali pro čas do 15 sekund. Celkovou dobu přípravy jsme měřili od stisknutí tlačítka „espresso“.

Příprava dvou šálků současně

Pokud je ve výbavě kávovaru možnost plnit dva šálky současně, testovali jsme, jestli jsou oba stejně plné a zdali má káva v obou stejnou teplotu.

Teplota kávy

Ideální teplota espressa je 67 +/- 3 °C. V takovém případě jsme udělovali velmi dobrou známku. Při zaznamenaném větším teplotním rozdílu než 3 °C jsme snižovali hodnocení.

Napěnění mléka

Pro přípravu mléčné pěny jsme používali polotučné mléko (1,5 až 2,5%) vyndané z chladničky (o teplotě 4 °C). Při manuální přípravě mléčné pěny pomocí parní trysky jsme pro potřeby testu mléko napěňovali ve skleněné nádobě, abychom měli dobrý přehled o objemu mléka a pěny. Pokud byla ve výbavě kávovaru funkce automatické přípravy mléčné pěny, s příslušenstvím aerocinno nebo cappuccino tower, využili jsme ji.

Příslušenství cappuccino tower – náhubek, který se nasadí na hubičku s parní tryskou a pomocí připojené hadičky si sám čerpá mléko přímo z krabice.

Aerocinno – většinou výbava kávovarů na kapsle značky Nespresso; neprůhledná nerezová nádoba s víkem, ve které se pěna připravuje automaticky.

Ideální teplota mléčné pěny je 70 +/- 5 °C. V takovém případě jsme udělovali velmi dobrou známku. Při zaznamenaném větším teplotním rozdílu než 5 °C jsme snižovali hodnocení. Dále jsme měřili nárůst objemu pěny a pokles objemu pěny po 5 minutách. Test kompaktnosti mléčné pěny jsme prováděli s kostkou cukru zabalenou v plastové fólii. Tím byla zajištěna srovnatelnost výsledků. Hodnotili jsme, zdali kostka zůstane na pěně, nebo jí propadne.

Senzorické hodnocení

Testovací panel se skládá z třiceti kvalifikovaných lidí. Test je slepý. Hodnotili jsme: vůni, chuť kávy (trpkost, hořkost, kyselost) a její vyváženost, dále barvu, hustotu a celkový vzhled mléčné pěny.

Obsluha

Zapnutí přístroje – do hodnocení spadá nejen zapnutí/vypnutí přístroje, ale také zapnutí/vypnutí úsporného režimu

Příprava espressa – měřili jsme hlučnost při přípravě kávy, sledovali vibrace kávovaru a jeho stabilitu.

Přehlednost symbolů – hodnotili jsme viditelnost symbolů na přední nebo horní straně přístroje, čitelnost symbolů nebo textu a zdali uživatel pochopí jejich význam

Kontrolní panel – snadnost nastavení aroma, objemu šálku, jemnosti namletí kávy, teploty a snadnost volby čisticího programu

Odkapávání – do hodnocení spadá odkapávání při ohřevu a po dokončení přípravy kávy a dále zdali při plnění šálku káva nestříká okolo

Napařování mléka – hodnotili jsme jednoduchost použití parní trysky, riziko popálení následkem nečekaného výdeje páry, snadnost nastavení programu a jak hlučná je příprava pěny

Doplňování mléka – plnění nádoby na mléko, snadnost umístění nádoby a také uskladnění v chladničce

Doplňování vody – plnění zásobníku vody, jeho vyjímání, přenášení a konstrukci

Výměna filtru – manipulace s filtrem neboli sítkem na kávu u manuálních, tzv. pákových kávovarů; v případě automatických kávovarů jsme hodnotili kapacitu zásobníku na zrnka kávy a snadnost plnění

Údržba – čištění přístroje a jeho jednotlivých částí

Uskladnění – uskladnění příslušenství, přívodního kabelu a samotného přístroje

Spotřeba energie

Měřili jsme spotřebu energie při ohřevu vody, při přípravě prvního šálku, při přípravě dvou šálků po sobě a po hodinovém provozu v režimu stand-by.

V přehledu jednotlivých typů kávy, například espressa, lunga nebo cappuccina, jsme postupovali následovně. Konkrétní typ kávy nebo například funkce „mléčné pěny“ byla zaznamenána pouze v případě, pokud ji kávovar umí připravit automaticky stisknutím tlačítka.

Přihlásit