Jak testujeme

Test byl zaměřen na zjišťování přítomnosti mykotoxinů v pivu a jejich koncentraci ve vzorcích 50 piv různých značek o různém obsahu alkoholu. Piva byla nakoupena v české maloobchodní síti.

Použité chemické metody

K analýze mykotoxinů byla použita vysoko účinná kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (UPLC-MS/MS). Jde o špičkovou techniku z hlediska identifikace těchto látek a jejich kvantifikace ve vzorcích. Jinak řečeno šlo o určení konkrétních mykotoxinů a jejich hmotnostního podílu ve vzorcích.

Obsah mykotoxinů

Laboratoř prověřovala přítomnost celkem 40 různých mykotoxinů, které do piva mohou přejít především z tzv. fusariových plísní napadajících obilí pro výrobu sladu. Ve významnějším množství nad mezí stanovitelnosti byla zjištěna přítomnost dvou mykotoxinů, konkrétně deoxynivalenolu (DON) a jeho vázané formy deoxynivalenolu-3-glukosidu (D3G).

Hodnocení obsahu mykotoxinů

Výsledky v hodnotící tabulce byly řazeny vzestupně co do množství mykotoxinů DON a D3G v jednotlivých testovaných výrobcích, a to v mikrogramech těchto kontaminujících látek na litr piva. Zjištěné výsledky byly porovnány s tzv. tolerovatelným denním množstvím (TDI) mykotoxinu, což je maximální dávka ještě bezpečná pro lidské zdraví. TDI pro deoxynivalenol činí 1 mikrogram na kilogram tělesné hmotnosti za den. Vzhledem k tomu, že mykotoxiny DON a D3G mohou konzumenti přijmout i z jiných potravin vyráběných z obilí, neměli bychom z piva přijmout více než polovinu tolerované denní dávky pro deoxynivalenol.

Obsah alkoholu

Hodnotící tabulka byla rozdělena do čtyř skupin podle obsahu alkoholu na pivo nealkoholické, výčepní, ležáky a speciály. Obsah alkoholu vycházel pouze z deklarací výrobců na obalu lahvového piva, údaje výrobců jsme v testu neověřovali.

Přihlásit