Jak testujeme zahradní pilky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Řezání 40 %, rukojeť 10 %, list 20 %, celkový dojem 5 %, zátežový test 20 %, bezpečnost 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Řezání

Testující odborníci řezali větve ovocných stromů o průměru 10 - 70 mm. Hodnotili přitom především čistotu řezu. Dále bylo přihlédnuto k době nutné pro uříznutí kolečka z tvrdého dřeva s novou pilkou a s pilkou, která prošla zátěžovým testem.

Rukojeť

Hodnocení rukojeti z hlediska ergonomie, pohodlnosti držení i vhodnosti pro praváky či leváky

List

V rámci praktických zkoušek byla hodnocena ostrost a pevnost listu pily, jeho stabilita, možnosti aretace i otevírání a zavírání pily. V rámci laboratorních zkoušek byla měřena tvrdost materiálu listu pilky i zubů.

Celkový dojem

Subjektivní posouzení a preference jednotlivých modelů panelem testujících odborníků.

Zátěžový test

Odolnost vůči korozi byla hodnocena po 72 hodinách skladování při 40 °C. Pilky byly předem postříkané 10 % solankou. Odolnost vůči opotřebení byla vyjádřena prostřednictvím vyhodnocení prodloužení doby řezu tyče z tvrdého dřeva o průměu 50 mm po sto řezech.

Bezpečnost

Hodnocení výdrže listu pily při zatížení 100 N v horizontální a 500 N ve vertikální poloze. Hodnocení rizika položení pily ostřím směrem vzhůru.

Přihlásit