Jak testujeme multifunkční cyklopočítače

V testu (zdroj Stiftung Warentest): 9 jednoduchých cyklocomputerů, z toho 7 s kabelem a 2 bezdrátové; 5 multifunkčních bezdrátových cyklocomputerů s možností správy dat na počítači.
Cena: v e-shopech v březnu 2010
 

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Funkce 20 % (u jednoduchých cyklocomputerů 30 %), obsluha 30 %, odolnost 10 %, PC software 10 % (u jednoduchých cyklocomputerů 0 %), cizorodé látky 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Byla-li skupina zkoušek Obsluha hodnocena »uspokojivě«, mohlo být celkové zhodnocení kvality maximálně o půl známky lepší. Při »nedostatečném« nebo horším hodnocení výměny baterií se hodnocení skupiny zkoušek Obsluha snižovalo o půl známky.
  Při »nedostatečném« hodnocení skupiny zkoušek Odolnost nemohlo být celkové zhodnocení kvality lepší. Skupina zkoušek Odolnost nemohla být hodnocena lépe při »nedostatečném« hodnocení pádových zkoušek nebo zkoušek odolnosti vůči vodě.
 • Funkce
  Měření ujeté vzdálenosti, jízdní doby a rychlosti, případně nastoupané metry. Naměřený čas byl porovnáván s přesným časem atomových hodin, rychlost byla měřena pomocí světelné závory. Odolnost vůči změnám teploty byla posuzována v rozsahu teplot +50 až -10 °C. Dále byla posuzována vzdálenost mezi magnetem a snímačem, funkční rozsah a odolnost vůči rušivým signálům. Provozní doba byla posuzována při rychlosti přibližně 40 km/h po dobu 100 hodin.
 • Čitelnost displeje
  Osm osob posuzovalo čitelnost displeje za různých podmínek, dále srozumitelnost ukazatelů a symbolů.
 • Obsluha
  Návod k použití byl z hlediska čitelnosti a přehlednosti hodnocen osmi testujícími, bezpečnostní upozornění byla posuzována podle EN 62079. Navíc byla posuzována montáž a základní nastavení, nasazování a snímání přístrojů, struktura menu, ovládání za jízdy, výměna baterií, odstraňování dat, případně pohodlnost nošení hrudního pásu.
 • Odolnost
  Pádové zkoušky sestávající z 50 pádů z výšky půl metru podle DIN VDE 0620-1:2005-04 a 10 pádů na kamennou podlahu z výšky jednoho metru. Odolnost proti vodě a ovládání mokrého přístroje byly hodnoceny podle standardu IPX 4. Dále byly prováděny zkoušky odolnosti proti korozi a poškrábání směsí silničního štěrku a soli.
 • PC software
  Tři testující se základními znalostmi práce na počítači hodnotili instalaci, přenos dat a jejich zpracování a vyhodnocení na počítačích vybavených operačními systémy Windows XP a Vista.
 • Cizorodé látky
  Šasi přístrojů a především hrudní pás, případně náramek byly testovány na přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků podle ZEK 01.2-08 a na přítomnost ftalátů, problematických zpomalovačů hoření a sloučenin fenolu.

Přihlásit