Databáze nebezpečných výrobků

Pudr Ralo® cosmetics

Jedná se o kosmetický přípravek – kuličkový pudr hnědé barvy v průhledné plastové kulaté krabičce s aplikátorem. Na dně vnější strany krabičky je nalepena etiketa se žlutým písmem. Na etiketě je uveden název výrobku, seznam přísad, který není uveden slovem „ingredients“, jmenovitý obsah, doba minimální trvanlivost (spotřebujte nejlépe do: 08/2019), symbol otevřené nádobky s údajem 18M, číslo odstínu (2), neexistující EAN kód. Výrobek není vybaven povinným značením jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), číslo šarže. Dále nebyly splněny další legislativní požadavky uvedení kosmetického přípravku na trh např. oznámení jeho uvedení na trh do registru CPNP (Portál notifikace kosmetických přípravků).

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 939045000062 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 19.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit