Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Guangda Little Angel

Plastová panenka cca 11 cm vysoká s dlouhými vlasy ve více barevných provedeních (různé vlasy, účesy, oblečení, obuv). Panenka je uložena v papírové barevně potištěné krabičce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na přední, zadní straně a víku krabičky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek. Na zadní straně krabičky jsou uvedeny různé kódy, upozornění na nebezpečí udušení a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také symbolem 3+), země původu. Na víku krabičky je uvedena značka shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí a piktogram o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 12,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 18.04.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit