Jak to všechno začalo…

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2022

Ohlédnutí za třicetiletou historií dTestu nelze začít jinak než vzpomínkou na jeho zakladatelku Idu Rozovou. Vystudovaná právnička přičichla k novinařině díky spolupráci s časopisem Mladý svět. Předzvěstí jejího budoucího zaměření na spotřebitelskou problematiku byla rubrika Vaše starosti na naše ostny, kterou měla v 80. letech minulého století na starosti v humoristickém týdeníku Dikobraz. Ještě pod hlavičkou tehdejšího vydavatele Nového Dikobrazu pak v srpnu 1991 vyšla příloha nazvaná D-TEST. V jejím úvodníku Ida napsala:

JUDr. Ida Rozová

(1. 4. 1951 – 18. 11. 2012)
Narodila se v Krucemburku na Vysočině. Na Právnické fakultě UK v Praze získala titul doktorky práv. Zalíbení v novinářské práci našla díky spolupráci s časopisem Mladý svět. Následně spolupracovala s redakcí časopisu Dikobraz, kde vedla rubriku Vaše starosti na naše ostny.

Inspirována činností spotřebitelské organizace ve Velké Británii založila v roce 1992 Občanské sdružení spotřebitelů TEST a začala budovat časopis dTest s testy výrobků a služeb s krédem „objektivně, nezávisle, bez reklam“. Díky svému vysokému osobnímu nasazení dokázala udržet vydávání měsíčníku dTest i ve složitých dobách, kdy po několik let veškeré břímě vydávání leželo jen na ní. Zemřela náhle, ve spánku ve svých 61 letech.

„Výrobci se předhánějí ve vychvalování svých výrobků. Obchodníci lákají lákavě upravenými výlohami. A obyčejnému českému smrtelníkovi se z toho začíná točit hlava a ztrácí orientaci. Koupit, nebo nekoupit? Sáhnout hluboko do kapsy, nebo dát přednost něčemu levnějšímu? Ať tak, nebo onak, může se parádně spálit, aby příště byl moudřejší. Draze nabyté zkušenosti, zbytečně nabyté zkušenosti, řekli jsme si – a zrodil se nápad. Dostal jméno D-TEST. DOBRÝ TEST.“

Od dikobrazího zárodku k samostatnému časopisu

Hned o měsíc později zaznělo v úvodníku druhého vydání D-TESTU coby přílohy Dikobrazu: „Není v západní Evropě ani za oceánem v Americe země, ve které by nevycházel alespoň jeden testovací časopis ostře sledovaný veřejností a současně obávaný druhou stranou, výrobci. Ti, pokud se ctí vyjdou z jeho testů, se tím dokonce chlubí na obalech svých výrobků… Chceme, aby se z toho našeho dikobrazího zárodku v co nejkratší době zrodil nový samostatný časopis, který zaplní jedno z posledních bílých míst na našem trhu.“

Nezůstalo jen u slov a přání. V září 1992 založila Ida Rozová Občanské sdružení spotřebitelů TEST, které začalo o rok později – konkrétně 7. září 1993 – vydávat vlastní tištěný měsíčník dTest – časopis pro spotřebitele. Od samého počátku se držel zásady naprosté nezávislosti, což mimo jiné znamenalo nutnost obejít se bez peněz z inzerce, které u komerčních médií tvoří dominantní část příjmů. Ostatně právě na nedostatku financí ztroskotaly podobné spotřebitelské projekty v jiných zemích bývalého východního bloku, například v Polsku, Maďarsku a Bulharsku.

Komu se nelení…

V prvních letech spočívalo vydávání časopisu a všechny činnosti spojené s přípravou testů (včetně nákupů vzorků) na Idiných bedrech. Organizovala, psala, vystupovala v médiích, odpovídala na dotazy spotřebitelů a postupně dostávala spotřebitelskou problematiku do povědomí veřejnosti. O pozitivním přínosu organizace se jí podařilo přesvědčit i úředníky z Ministerstva průmyslu a obchodu, jež má ochranu spotřebitelů ve své gesci a které začalo na činnost občanského sdružení finančně přispívat.

Časopis nabízel obvykle dva až tři testy, přičemž nejméně jeden byl připraven a zrealizován v ČR a zbývající byl/y převzat/y z německého spotřebitelského magazínu organizace Stiftung Warentest. Zřejmě od té doby je část veřejnosti přesvědčena, že z Německa dodnes přebíráme vše, co publikujeme. To ovšem nebyla pravda ani v úplných začátcích, natož dnes.


Pod Idiným vedením získal dTest respekt nejen čtenářů, ale také podnikatelů a výrobců. Rychle se rozvíjel, časopisu přibývali předplatitelé a rozšiřovala se také nabídka dalších služeb. Na výrobcích, které v náročných testech uspěly, můžete vídat značku kvality s logem dTestu. dTest se stal nejvýznamnější spotřebitelskou organizací v ČR a respektovaným členem mezinárodní sítě spotřebitelských organizací ICRT. Idiny sny se bezezbytku uskutečnily.

V nejlepším

Za takové situace obvykle pohádky končí slovy „… a žili šťastně až do smrti“. Jen už se nezmiňují, že smrt může přijít zcela nečekaně a velmi předčasně. Zpráva o náhlém úmrtí Idy Rozové v neděli 18. listopadu 2012 byla pro všechny šokem. V prosincovém čísle, které vyšlo jen 11 dní poté, našli čtenáři namísto Idina úvodníku její nekrolog.

Všem kolegům, kteří v té době v dTestu pracovali, patří velký dík, že vydávání časopisu i provoz celé organizace za těchto okolností udrželi. Čeští spotřebitelé tak i nadále mají zastání v silné organizaci, která stojí na jejich straně a je připravena hájit jejich práva.

Bez podpory a přízně předplatitelů by to ale nebylo možné, proto naše velké poděkování patří také vám všem, kteří čtete tyto řádky.

Poslední úvodník zakladatelky Idy Rozové pred jejím úmrtím; dTest 11/2012.

Milí čtenáři

Takřka každý test, zejména potravin, vzbudí vášně. Stačí, když se mezi dobrými výrobky objeví značky, u kterých by to mnozí ze spotřebitelů nepředpokládali. Hned potom se v různých diskusích po internetu, ale i jinde, nese… dTest je podplacený. Kolikpak strčil dTestu peněz ten či onen výrobce (doplňte dovozce, prodejce)? Kdopak si asi dTest najal, aby zničil jeho konkurenci? A tak dále a tak podobně.

Jak to podle diskusí vypadá, v Česku se zřejmě nepřipouští možnost, že by mohlo existovat něco, co je nepodplaceno, něco, co je nepodplatitelné. Říkám si, když ty diskusní příspěvky čas od času čtu, že je to dost smutný obrázek naší české společnosti.

Ani kdyby se výrobci, dovozci a prodejci stavěli na hlavu a nabízeli modré z nebe a k tomu ještě zlaté prasátko, v dTestu nepochodí. Jediné, co mohou udělat, předplatit si časopis jako každý jiný zájemce. Ostatně a nikoliv na okraj, o naší nepodplatitelnosti za těch více jak dvacet let, co dTest existuje, dobře vědí a o nic se nepokoušejí.

O kvalitě výrobků, které nakupujeme v obchodech, rozhodují výrobky samotné. Při zkouškách musí předvést, co umí i jak to umí a co v nich je a co jim naopak chybí. Výrobky sami nezkoušíme, jak by se někdo mohl mylně domnívat, nýbrž si najímáme prověřené laboratoře, které mají přístrojové vybavení a taktéž mnohaleté zkušenosti. Tak a teď by si někdo mohl přiložit polínko: A kdepak na to berete peníze? Přece od předplatitelů.

Jste to jenom a pouze vy, naši předplatitelé, kteří výrobcům, dovozcům i prodejcům prostřednictvím dTestu vzkazujete i nelichotivou pravdu o kvalitě jejich výrobků. Kdyby nebylo vás, neexistoval by dTest a mnohým z potrefených by se určitě lépe dýchalo.


Přihlásit