Test roušek a respirátorů 2020

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2020

Ještě nedávno byly roušky na ulici typickým atributem asijských turistů. Nyní se však s nimi vinou koronavirové pandemie sžívá celý svět. Orientace na rozbujelém trhu s ochrannými pomůckami je vcelku složitá a rádi bychom vám s ní prostřednictvím tohoto testu pomohli. Do laboratoře jsme vyslali více než padesát ústenek, roušek a respirátorů s cílem zkontrolovat jejich filtrační účinnost a prodyšnost. Také jsme si posvítili na aktuálně módní slovo „nano“.

Dobrá rada

Roušky i respirátory se často dovážejí jednorázově, a nelze proto zaručit, že všechny otestované pomůcky budou v době vydání dostupné. Proto poradíme raději obecně. Nejlepší filtrační účinnost v našem testu předvedly respirátory. Obdobně pak fungují i výrobky s nanomembránami, jsou však výrazně dražší. Pomyslné třetí místo patří jednorázovým ústenkám. Nejnižší úroveň ochrany svému nositeli poskytnou látkové roušky. I ty však dokážou zabránit tomu, aby jejich uživatel šířil kapénky do okolí.

Před několika konkrétními výrobky vás však musíme varovat. U nanoroušek Nano Kids Antibakteriální ochrana úst a nosu (99,50 Kč/ks), Respilab Pro Mask YDHG (78 Kč/ks) a TNG Textilní rouška (139 Kč/ks) jsme navzdory deklaracím na obalech nenašli žádnou nanovlákennou membránu. Také musíme upozornit na textilní roušky z neoprénu, které mohou být nebezpečně málo prodyšné. Občas se nabízejí ve večerkách.

Asie má v používání roušek náskok, po ústenkách i respirátorech tam lidé sahají již řadu let. Za důležitý mezník jejich rozšíření se označuje epidemie nemoci SARS, ovšem obyvatelé asijských velkoměst je nosí i jako ochranu před znečištěným ovzduším. Asijští výrobci proto kromě medicínských roušek nabízejí i pomůcky určené proti smogu a prachu, přičemž od každé z nich se očekávají jiné vlastnosti. Aktuálně se na evropský trh dodávají ve velkém zejména čínské či vietnamské ochranné prostředky a jde přitom o výrobky všech možných kategorií.

Právě existence různých druhů ochranných pomůcek spolu s nezkušeností zákazníků i prodejců přispívají k současné nepřehlednosti trhu s rouškami. I nás při nákupech vzorků do testu překvapilo enormní množství formálních nedostatků.

Nešlo přitom o žádné detaily, ale o zcela zásadní problémy týkající se zejména označení. Téměř polovina výrobků neměla na obale informace v české jazyce. V lepším případě byl k dispozici alespoň anglický text, v horším jsme viděli pouze čínské znaky, případně označení chybělo úplně. Coby zákazníci jsme tak neměli šanci zjistit, o jakou pomůcku jde, jak ji použít, případně kdo ji tu prodává.

Druhým problémem je velká proměnlivost nabídky – roušky a respirátory se z Asie zřejmě dovážejí jednorázově a od různých dodavatelů. Vzorky do testu jsme nakupovali na přelomu září a října. Když jsme po měsíci ověřovali jejich dostupnost, zjistili jsme, že řada z nich už není k dispozici. Platí to zejména pro asijské jednorázové ústenky a respirátory.

U nich bohužel nemůžeme zaručit, že námi testované modely budou v obchodech v době vydání časopisu dostupné. Na druhou stranu by byla škoda zahodit zajímavá měření, proto výsledky v tabulkách berte i jako obecnou informaci o účinnosti pomůcek dané kategorie.

Roušky a spol. v zajetí přístrojů

V našem testu jsme se zaměřili na čtyři základní druhy ochranných pomůcek – jednorázové ústenky, filtrační polomasky alias respirátory, pomůcky s nanomateriály a látkové roušky. Všechny výrobky prošly měřením prodyšnosti a filtrační účinnosti. U modelů pro opakované použití jsme tyto vlastnosti ověřovali i po vyprání.

Při měření filtračních schopností roušek a respirátorů jsme vzali v úvahu dvě teorie mechanismu šíření nového typu koronaviru SARS-CoV-2.

První z nich říká, že se virové částice přenášejí v kapénkách – vydechovaných kapičkách v průměru větších než 3 µm. Kapénky jsou relativně těžké, proto ve vzdálenosti do dvou metrů od zdroje padají na zem, kde usychají. U tohoto mechanismu šíření dává smysl chránit dýchací ústrojí proto, abychom nešířili své kapénky mezi ostatní.

Druhá teorie předpokládá šíření viru prostřednictvím aerosolu. Aerosol také vzniká vydechováním kapének, jde však o menší částice s průměrem od setin až po jednotky mikrometrů, které se dokážou udržet delší dobu ve vzduchu podobně jako obláček kouře. V tomto případě je naopak vhodná ochranná pomůcka s vyšší filtrační účinností, která k nositeli nepropustí aerosol z okolí.

Schopnost záchytu vdechovaných částic jsme otestovali na olejových kapičkách o různé velikosti. Částice o velikosti mezi 0,12 µm a 0,23 µm představovaly nejjemnější aerosol a svými rozměry se částečně kryjí i s velikostí viru SARS-CoV-2 (0,05 až 0,2 µm). Dále nás zajímala účinnost filtrace větších aerosolových částic o velikosti 0,6 µm a nakonec jsme se podívali, kolik dokážou zachytit velkých kapének o průměru 3 µm.

Nadechnout – změřit, vydechnout – změřit

Druhá skupina zkoušek odhadovala, jak dobře se v rouškách a respirátorech dýchá. V tabulkách ji najdete pod názvem prodyšnost. Při testování jsme se inspirovali postupem zkoušení certifikovaných respirátorů a prostřednictvím měření tlakového odporu při nádechu a výdechu. Dodejme, že měření neprobíhalo na dobrovolnících, nýbrž na zařízení, které dýchání simulovalo různě silným proudem vzduchu.

Výsledky tentokrát přinášíme v neobvyklé podobě. Výrobkům jsme neudělovali celkové hodnocení, ale v tabulkách najdete jednotlivé typy ochranných pomůcek seřazené podle klesající filtrační účinnosti. Dále jsme v řazení zohlednili zjištěné nedostatky v prodyšnosti. Výrobkům s dostatečnou či horší prodyšností materiálu patří v tabulkách poslední místa, bez ohledu na jejich filtrační účinnost.

Pořadím v tabulce zamíchal ještě jeden faktor. Řada výrobků v našem testu se hlásila k některé z norem stanovujících požadavky na minimální účinnost ochranných pomůcek. Na základě změřených hodnot jsme proto odhadovali, zda by ústenky či respirátory vyhověly požadavkům normy, ke které se hlásí.

Ty, které to nedokázaly, najdete na konci tabulek oddělené od ostatních. Odhad souladu s požadavky normy jsme provedli i u necertifikovaných výrobků. U nich však případný nesoulad umístění v tabulce neovlivnil. V textu na zde si můžete přečíst, jak lze certifikované výrobky rozpoznat.

Proti bacilům nebo proti smogu?

Nejširší zastoupení měla kategorie jednorázových ústenek. V laboratoři se jich sešlo 22. Na první pohled vypadaly všechny stejně, šlo však o výrobky dvou kategorií: certifikované zdravotnické pomůcky označené logem CE a necertifikované ústenky pro nemedicínské účely, určené například jako ochrana před smogem.

Hlavní rozdíl mezi oběma typy spočívá v přísnosti požadavků. Medicínské roušky certifikované podle normy EN 14683:2019 jsou zamýšleny pro záchyt kapének, které by zdravotník šířil na pacienta. Oficiální zdravotnické ústenky se na základě své účinnosti dělí do několika tříd, tzv. typů. Ústenky typu I musejí zadržet minimálně 95 % částic o průměru 3 µm, u typu II a typu IIR (typu II odolnému proti stříkající vodě) je to alespoň 98 %. Uvedené účinnosti musí být přitom dosaženo při zachování určité prodyšnosti. Pro civilní necertifikované ústenky v našem testu tyto požadavky neplatí.

Překvapivě účinné

Testování jednorázových ústenek bylo bezproblémové. Ukázalo se totiž, že všechny – ať už zdravotnické, či civilní – vyhověly i těm nejpřísnějším požadavkům normy EN 14683:2019 na ochranu před 3µm kapénkami. Dokázaly jich zastavit 99 až 100 %, což jsou výkony očekávatelné od zdravotnické ústenky nejvyšší třídy ochrany – typu II.

Dobře si ústenky vedly i při filtraci menších částic. Těch o velikosti 0,6 µm dokázaly zastavit od 39 % (Comix Disposable Face Mask) až po 97 % (Mesaverde Jednorázová obličejová maska).

Účinnost filtrace 0,6µm částic je jedním z kontrolních parametrů pro respirátory. Pro zajímavost proto můžeme dodat, že ústenky, které jich zachytily více než 94 %, předvedly filtrační schopnost srovnatelnou s respirátorem třídy FFP2. Účinnost nad 80 % odpovídá třídě FFP1. Podobně solidní výsledky přineslo i měření záchytu těch nejmenších částeček simulujících aerosol. V tomto případě ústenky odchytily 25 % (Comix Disposable Face Mask) až 83 % (Mesaverde Jednorázová obličejová maska) částeček.

Dobrou zprávou je, že vysoká filtrační účinnost příliš neubrala na prodyšnosti. U žádné z ústenek jsme při „dýchání“ nezjistili nadlimitní odpor. Jediným výrobkem, který se pohyboval na samé hranici přijatelnosti, byla Mesaverde Jednorázová obličejová maska.

Zřejmě jedinou vadou na kráse jednorázových ústenek zůstává zátěž pro životní prostředí, která se s nimi pojí. Podle pravidel hygienické praxe by se měly použít skutečně pouze jednou a následně zlikvidovat. Oficiální doporučení navíc zní zabalit použité roušky jakožto potenciálně infekční materiál do sáčku.

certifikované zdravotnické jednorázové ústenky

 • Mesaverde Jednorázová obličejová maska

  cena 89 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 8,90 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 83 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 97 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost uspokojivě 58 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie zdravotnická rouška

  deklarovaná třída účinnosti typ I

  počet vrstev 3

  země původu Česká republika

  výrobce/prodejce Mesaverde s.r.o., Praha

 • KF Kangfu Disposable Medical Face Mask

  cena 69 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 6,90 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 76 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 96 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 66 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie zdravotnická rouška

  deklarovaná třída účinnosti neuvedeno

  počet vrstev neuvedeno

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Luxus Lebenswelt GmbH, Německo

 • Steri Protect Ústenka chirurgická s gumičkou

  cena 389 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 7,80 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 72 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 92 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 67 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie zdravotnická rouška

  deklarovaná třída účinnosti neuvedeno

  počet vrstev 3

  země původu EU

  výrobce/prodejce Steriwund spol. s.r.o., Havířov

 • Caretechion Medical Face Mask

  cena 439 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 8,80 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 72 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 91 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 76 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie zdravotnická rouška

  deklarovaná třída účinnosti typ IIR

  počet vrstev 3

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Caretechion GmbH, Německo

 • batist immunity Medical Facemask with Earloops

  cena 689 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 13,80 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 69 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 92 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 66 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie zdravotnická rouška

  deklarovaná třída účinnosti neuvedeno

  počet vrstev 3

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Batist Medical a.s., Červený Kostelec

 • dm/Mivolis Mundschutz

  cena 159 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 15,90 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 67 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 93 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 68 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie zdravotnická rouška

  deklarovaná třída účinnosti typ I

  počet vrstev 3

  země původu Čína

  výrobce/prodejce dm-drogerie markt GmbH+Co. KG, Německo

 • Mesaverde Jednorázová dětská obličejová maska

  cena 99 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 9,90 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 66 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 90 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 62 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie zdravotnická rouška

  deklarovaná třída účinnosti typ I

  počet vrstev neuvedeno

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce Mesaverde s.r.o., Praha

 • Renmed Ochranná ústenka

  cena 399 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 8 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 61 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 89 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 65 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie neuvedeno

  deklarovaná třída účinnosti neuvedeno

  počet vrstev 3

  země původu Česká republika

  výrobce/prodejce Davignon s.r.o., Praha

 • Steriwund Ústenka chirurgická s gumičkami

  cena 109 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 10,90 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 53 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 80 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 72 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie neuvedeno

  deklarovaná třída účinnosti neuvedeno

  počet vrstev 3

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce Steriwund spol. s.r.o., Havířov

 • General Public Protection Obličejová maska s gumičkou

  cena 95 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 9,50 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 53 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 80 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 69 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie neuvedeno

  deklarovaná třída účinnosti neuvedeno

  počet vrstev 3

  země původu Česká republika

  výrobce/prodejce General Public, Karlovy Vary

 • Good Mask Obličejová maska pro kluky

  cena 89 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 8,90 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 48 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 76 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 74 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie zdravotnická rouška

  deklarovaná třída účinnosti neuvedeno

  počet vrstev 3

  země původu Česká republika

  výrobce/prodejce Good Mask s.r.o., Praha

 • Midday Bear Disposable Face Mask

  cena 375 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 7,5 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 45 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 67 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 98 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost velmi dobře 86 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie

  deklarovaná třída účinnosti neuvedeno

  počet vrstev neuvedeno

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Besteko s.r.o., Brno

 • Good Mask Zdravotnická obličejová maska

  cena 259 Kč

  počet kusů v balení 25

  cena za kus 10,40 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 37 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 64 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 77 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie zdravotnická rouška

  deklarovaná třída účinnosti neuvedeno

  počet vrstev 3

  země původu Česká republika

  výrobce/prodejce Good Mask s.r.o., Praha

 • General Public Protection Obličejová maska s gumičkou

  cena 419 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 8,40 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 34 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 53 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 99 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 77 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie neuvedeno

  deklarovaná třída účinnosti neuvedeno

  počet vrstev 3

  země původu Česká republika

  výrobce/prodejce General Public, Karlovy Vary

Výrobky jsou seřazeny podle klesající filtrační účinnosti částic do velikosti 0,2 µm. Dále je pořadí výrobku limitováno dostatečným a horším hodnocením prodyšnosti. Uvedené ceny odpovídají stavu k 23. 11. 2020.

necertifikované zdravotnické jednorázové ústenky

 • Annuochen Disposable Protective Mask

  cena 265 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 5,30 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 78 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 95 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 61 %

  informace

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev 3

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Fresh IT Systems s.r.o.

 • Umbrellaline 2010 Ear Loop Face Mask

  cena 299,9 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 6 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 75 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 96 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 67 %

  informace

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev 3

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce umbrellaline 2010 s.r.o.

 • Anqing junzhiheng Sanitary Product Children's Disposable Protective Mask

  cena 116 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 11,60 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 70 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 94 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 61 %

  informace

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev neuvedeno

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Anqing junzhiheng sanitary products Co., Ltd, Čína

 • Livsane Einweg Gesichtmaske

  cena 200 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 20 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 69 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 93 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 66 %

  informace

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev 3

  země původu Čína

  výrobce/prodejce PXG Pharma GmbH, Německo

 • Shenzhen Huanuo Medical Equipment Disposable Civil Use Mask

  cena 333 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 6,70 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 67 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 91 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 63 %

  informace

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev neuvedeno

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Shenzhen Huanuo Medical Equipment, Čína

 • Kids Child Protective Mask

  cena 545 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 10,90 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 63 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 87 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 99 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 60 %

  informace

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev 3

  země původu Čína

  výrobce/prodejce neuvedeno

 • Dr. Elson Disposable Mask

  cena 520 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 10,40 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 42 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 62 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 99 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 73 %

  informace

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev neuvedeno

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Huizhou Desheng Health Technology Co. Ltd, Čína

 • Comix Disposable Face Mask

  cena 249 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 5 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 25 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 39 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 99 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  prodyšnost dobře 72 %

  informace

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev 3

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Shenzen Comix Group Co. Ltd, Čína

Výrobky jsou seřazeny podle klesající filtrační účinnosti částic do velikosti 0,2 µm. Dále je pořadí výrobku limitováno dostatečným a horším hodnocením prodyšnosti. Uvedené ceny odpovídají stavu k 23. 11. 2020.

Respirátorové zklamání

Další testovanou kategorií pomůcek byly respirátory. Mezi nimi a zdravotnickými ústenkami je významný rozdíl. Roušky chrání ostatní, filtrační polomaska (respirátor) jakožto osobní ochranná pomůcka má naopak chránit nositele před prachem a aerosolem. Do laboratoře jsme poslali sedm respirátorů, z toho jeden s výdechovým ventilem. Spokojeni jsme však byli pouze se třemi výrobky.

Trojice respirátorů nás překvapila nižší filtrační účinností. Všechny respirátory se hlásily ke kategorii FFP2, a měly tak být teoreticky schopny zachytit alespoň 94 % částic o průměru 0,6 µm.

Výrobky Remoska Respirátor KN 95, RTB Media FFP2/KN95 Protective Masks a Ardon Respirátor s ventilkem FFP2 této mety nedosáhly. První dva jmenované s 90% až 93% účinností spadly o stupeň níž do třídy FFP1. Respirátor značky Ardon s 55% záchytem z respirátorových škatulek vypadl zcela a příliš se mu nedařilo ani při záchytu velkých kapének. S 83% účinností uspěl méně než kterákoliv testovaná jednorázová ústenka.

Nízká filtrační schopnost nebyla jediným problémem, několik respirátorů trápila i nízká prodyšnost. Například Good Mask Repirátor FFP2 filtroval příkladně, bylo to však vykoupeno vysokým odporem při dýchání. Námi změřené hodnoty mírně překročily limity stanovené respirátorovou normou EN 149+A1. Za prodyšnost si proto odnesl dostatečné hodnocení a zařadil se mezi výrobky pravděpodobně nevyhovující normě.

Čelo tabulky respirátorů obsadil bezejmenný respirátor KN95 zakoupený v e-shopu Pilulka.cz. Při zachování přijatelné prodyšnosti totiž dokázal odfiltrovat téměř 100 % 0,6µm částic a při záchytu nejjemnějšího aerosolu předvedl 94% úspěšnost.

respirátory v souladu s normou

 • Pilulka.cz KN 95

  cena 95 Kč

  počet kusů v balení 5

  cena za kus 19 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 94 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 100 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC FFP3

  prodyšnost uspokojivě 57 %

  informace

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti KN95 (FFP2)

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Pilulka.cz

 • Promedor cool 24 Respirátor FFP2 Premium

  cena 399 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 39,90 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 90 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 98 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC FFP2

  prodyšnost uspokojivě 57 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie ochranný prostředek

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce Cool Agency s.r.o., Praha

 • Yuzhi Lab KN 950

  cena 43 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 43 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 79 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 96 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC FFP2

  prodyšnost uspokojivě 58 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie ochranný prostředek

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Shenzen Yuzhi Technology Co. Ltd., Čína

Výrobky jsou seřazeny podle klesající filtrační účinnosti částic do velikosti 0,2 µm. Dále je pořadí výrobku limitováno dostatečným a horším hodnocením prodyšnosti. Uvedené ceny odpovídají stavu k 23. 11. 2020.

respirátory pravděpodobně nevyhovující normě

 • Good Mask Repirátor FFP2

  cena 390 Kč

  počet kusů v balení 10

  cena za kus 39 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 77 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 98 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC FFP2, nízká prodyšnost

  prodyšnost dostatečně 35 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie zdravotnický prostředek

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  země původu Česká republika

  výrobce/prodejce Good Mask s.r.o., Praha

 • Remoska Respirátor KN 95

  cena 77 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 77 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 70 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 93 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC FFP1

  prodyšnost dobře 62 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie neuvedeno

  deklarovaná třída účinnosti KN95 (FFP2)

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Remoska s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

 • RTB media FFP2/KN95 Protective Masks

  cena 245 Kč

  počet kusů v balení 5

  cena za kus 49 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 67 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 90 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC FFP1

  prodyšnost dobře 65 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie ochranný prostředek

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  země původu Čína

  výrobce/prodejce RTB media s.r.o., Praha

 • Ardon Respirátor s ventilkem FFP2

  cena 137 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 137 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 55 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 55 %

  účinnost filtrace částic 3 µm 83 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC malá účinnost

  prodyšnost dobře 64 %

  informace

  označení CE [a]

  kategorie ochranný prostředek

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce Euro nářadí s.r.o., Komořany

Výrobky jsou seřazeny podle klesající filtrační účinnosti částic do velikosti 0,2 µm. Dále je pořadí výrobku limitováno dostatečným a horším hodnocením prodyšnosti. Uvedené ceny odpovídají stavu k 23. 11. 2020.

Není všechno nano, co se píše

Po tradičních ochranných prostředcích přišly na řadu průkopnické roušky deklarující použití nanomateriálů. Jednalo se o pestrou směs 13 výrobků sahající od látkových roušek přes šátky až po respirátory. Společným znakem bylo použití slova „nano“ na etiketě.

Pro ochranné pomůcky s nanomateriály zatím neexistují žádné speciální požadavky a chybí i přesná definice těchto nanomateriálů. Zákazníkům tak nezbývá nic jiného než důvěřovat tvrzení výrobců.

S tím jsme se samozřejmě nemohli spokojit, proto jsme testované pomůcky nechali prohlédnout pod elektronovým mikroskopem. S jeho pomocí odborníci v laboratoři zjišťovali přítomnost membrány z nanovláken o průměru menším než 1 µm (1000 nm).

Naše výsledky potvrzují, že ne všechny nanoroušky jsou označeny férově. Nanovlákenné membrány chyběly hned čtyřem výrobkům značek Nano Kids, Respilab, TNG a Nanocare. U posledně jmenované značky se však našel alespoň povlak nanočástic na „klasických“ vláknech, což bylo v souladu s deklarací na obalu slibující stříbrné nanočástice.

U zbylých tří nanoroušek ovšem šlo o skutečné klamání zákazníků, všechny totiž na etiketách přítomnost nanomembrán slibovaly. V tabulce je proto najdete oddělené od ostatních a samozřejmě jsme také naše zjištění předali příslušným kontrolním orgánům.

 • Takto vypadají pod elektronovým mikroskopem běžná vlákna (rouška značky Nano Kids).

 • Mikroskopický detail nanovlákenné struktury ve stejném zvětšení (rouška značky SpurTex).

Nanoefekt i po vyprání

Určitě vás zajímá, jak si nano pomůcky vedly v testu filtrační účinnosti. Srovnání výrobků, které nanomembránu pouze deklarují, s těmi, kde skutečně byla, ukázalo, že nanovlákna do jisté míry fungují. Ovšem jejich výkony se liší.

Nejnápadněji kolísala schopnost filtrace těch nejmenších částic. Skrz materiál nejúspěšnějšího výrobku Respilon Nano Filtration Halfmask jich neprošlo rovných 90 %, u nejméně účinných nanoroušek Cubo to bylo 51 %. I to však bylo velmi slušné v porovnání s „nepravými“ nanorouškami značek TNG, Nano Kids nebo Respilab. Ty dokázaly zachytit pouze okolo 19 % nejmenších aerosolových částic. Podobnou účinnost prokázala i rouška Nanocare s povlakem nanočástic na běžných vláknech.

V záchytu větších částic (0,6 µm) se nůžky mezi výkony skutečných a klamavých nanoroušek rozevřely ještě víc. U výrobků s nanomembránou se účinnost záchytu pohybovala od 69 % (Safety Nano Protect Ochranná Nano Rouška) až po 100 % u respirátoru BreaSafe Anticovid 19. Roušky bez nanovláken naproti tomu dokázaly odchytit nejvýše 21 % částic této velikosti.

Vysoká filtrační schopnost nanoroušek však není zadarmo, čímž nemáme na mysli jen značné pořizovací náklady. Řeč je o prodyšnosti materiálu, která byla většinou nižší, než by se čekalo u respirátoru nebo zdravotnické ústenky. Dostatečnou známku za prodyšnost jsme kvůli vysokému odporu při dýchání přiřkli nanorouškám značek NanoSpace, R-Shield, Rouško, Cubo, Your Pocket a také respirátorům Respilon a BreaSafe. Nejlepší filtrační účinnost při zachování dechového komfortu nabídla SpurTex Nanorouška.

U nanoroušek jsme dále vyzkoušeli, jak se jejich vlastnosti mění po vyprání. Roušky pro vícenásobné použití jsme nechali jednou vyprat v souladu s instrukcemi na obalu a pak znovu měřili jak filtrační schopnosti, tak prodyšnost.

Dobrou zprávou je, že praní funkčnost příliš nezměnilo. Filtrační schopnosti se lišily pouze o několik procentních bodů, a to jak v záporném, tak i kladném smyslu. Zvláštní přitom byla změna prodyšnosti – vyprané nanoroušky většinou kladly proudu vzduchu nižší odpor.

správně označené výrobky s nanomateriály

 • SpurTex Nanorouška

  cena 310 Kč

  počet kusů v balení 5

  cena za kus 62 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 82 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání [n]

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 92 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání [n]

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 100 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání [n]

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP1

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC nízká prodyšnost

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ano

  prodyšnost dobře 60 %

  prodyšnost před vypráním [+]

  prodyšnost po vyprání [n]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [a]

  kategorie neuvedeno

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  počet vrstev 2

  materiál viskóza/PVDF

  země původu Česká republika

  výrobce/prodejce Spur a.s., Zlín

 • Safety Nano Protect Ochranná Nano Rouška

  cena 639 Kč

  počet kusů v balení 5

  cena za kus 127,80 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 56 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání [n]

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 69 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání [n]

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 100 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání [n]

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 malá účinnost

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC typ II

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ano

  prodyšnost dobře 69 %

  prodyšnost před vypráním [+]

  prodyšnost po vyprání [n]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [a]

  kategorie neuvedeno

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev neuvedeno

  materiál neuvedeno

  země původu Česká republika

  výrobce/prodejce Safety Nano Protect s.r.o., Ústí nad Labem

 • Respilon Nano Filtration Halfmask

  cena 339 Kč

  počet kusů v balení 3

  cena za kus 113 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 90 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání [n]

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 99 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání [n]

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 100 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání [n]

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP2, nízká prodyšnost

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC nízká prodyšnost

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ano

  prodyšnost dostatečně 27 %

  prodyšnost před vypráním [--]

  prodyšnost po vyprání [n]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [a]

  kategorie neuvedeno

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  počet vrstev 3

  materiál neuvedeno

  země původu Čína

  výrobce/prodejce Respilon trade s.r.o., Brno

 • BreaSafe Anticovid 19

  cena 777 Kč

  počet kusů v balení 3

  cena za kus 259 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 87 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání [n]

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 100 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání [n]

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 100 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání [n]

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP3, nízká prodyšnost

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC nízká prodyšnost

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ano

  prodyšnost dostatečně 37 %

  prodyšnost před vypráním [--]

  prodyšnost po vyprání [n]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti FFP2

  počet vrstev neuvedeno

  materiál neuvedeno

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce Pardam

 • NanoSpace Antivirový šátek

  cena 890 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 890 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 83 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 85 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 99 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání 98 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 100 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP2, nízká prodyšnost

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC nízká prodyšnost

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ano

  prodyšnost dostatečně 28 %

  prodyšnost před vypráním [--]

  prodyšnost po vyprání [0]

  informace

  pratelné [a]

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev neuvedeno

  materiál filtr PP+PA; šátek PES

  země původu Česká republika

  výrobce/prodejce NanoSpace s.r.o., Domažlice

 • Your Pocket Látková obličejová maska s vyměnitelnými nanofiltry

  cena 559 Kč

  počet kusů v balení 25

  cena za kus 22,40 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 69 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 81 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 89 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání 95 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 100 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 99 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP1, nízká prodyšnost

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC nízká prodyšnost

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ano

  prodyšnost dostatečně 22 %

  prodyšnost před vypráním [-]

  prodyšnost po vyprání [0]

  informace

  pratelné [a]

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev 3

  materiál neuvedeno

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce SEN World, s.r.o., Praha

 • R-Shield Neck Gaiter with Nanofiber Filter

  cena 850 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 850 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 68 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 62 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 96 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání 89 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 100 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 99 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP2, nízká prodyšnost

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC nízká prodyšnost

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ano

  prodyšnost dostatečně 30 %

  prodyšnost před vypráním [--]

  prodyšnost po vyprání [0]

  informace

  pratelné [a]

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev neuvedeno

  materiál filtr PP; šátek PES+Elastan

  země původu EU

  výrobce/prodejce Respilon trade s.r.o., Brno

 • Rouško Rouška s nanovláknem

  cena 349 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 349 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 67 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 76 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 95 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání 95 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 100 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 FFP2, nízká prodyšnost

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC nízká prodyšnost

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ano

  prodyšnost dostatečně 26 %

  prodyšnost před vypráním [--]

  prodyšnost po vyprání [--]

  informace

  pratelné [a]

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev 4

  materiál neuvedeno

  země původu Česká republika

  výrobce/prodejce Pink Factory s.r.o., Praha

 • Cubo Nano z Liberce

  cena 1180 Kč

  počet kusů v balení 25

  cena za kus 47,20 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 51 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání [n]

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 77 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání [n]

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 99 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání [n]

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 malá účinnost, nízká prodyšnost

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC nízká prodyšnost

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ano

  prodyšnost dostatečně 23 %

  prodyšnost před vypráním [--]

  prodyšnost po vyprání [n]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [a]

  kategorie neuvedeno

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev neuvedeno

  materiál neuvedeno

  země původu Česká republika

  výrobce/prodejce Cubo Investments s.r.o.

 • Nano Care Nanocare Face Mask

  cena 545 Kč

  počet kusů v balení 50

  cena za kus 10,90 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 15 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání [n]

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 11 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání [n]

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 33 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání [n]

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 malá účinnost

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC malá účinnost

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ne 4)

  prodyšnost velmi dobře 100 %

  prodyšnost před vypráním [++]

  prodyšnost po vyprání [n]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [a]

  kategorie neuvedeno

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev 4

  materiál neuvedeno

  země původu Vietnam

  výrobce/prodejce Lam Khang General Joint Stock Company, Vietnam

Výrobky jsou seřazeny podle klesající filtrační účinnosti částic do velikosti 0,2 µm. Dále je pořadí výrobku limitováno dostatečným a horším hodnocením prodyšnosti. Uvedené ceny odpovídají stavu k 23. 11. 2020.

klamavě označené výrobky

 • Nano Kids Antibakteriální ochrana úst a nosu

  cena 199 Kč

  počet kusů v balení 2

  cena za kus 99,50 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 19 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 26 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 20 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání 28 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 78 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 90 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 malá účinnost

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC nízká prodyšnost

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ne

  prodyšnost dobře 64 %

  prodyšnost před vypráním [+]

  prodyšnost po vyprání [+]

  informace

  pratelné [a]

  označení CE [a]

  kategorie neuvedeno

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev 3

  materiál BAV

  země původu Vietnam

  výrobce/prodejce Hanvico, Vietnam

 • Respilab Pro Mask YDHG

  cena 390 Kč

  počet kusů v balení 5

  cena za kus 78 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 18 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 21 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 21 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání 24 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 78 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 93 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 malá účinnost

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC malá účinnost

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ne

  prodyšnost velmi dobře 80 %

  prodyšnost před vypráním [++]

  prodyšnost po vyprání [+]

  informace

  pratelné [a]

  označení CE [a]

  kategorie zdravotnický prostředek

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev 3

  materiál neuvedeno

  země původu Vietnam

  výrobce/prodejce Pro Sport Giao Thuy JSC., Vietnam

 • TNG Textilní rouška

  cena 139 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 139 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm před vypráním 17 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 19 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm před vypráním 21 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µmpo vyprání 28 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm před vypráním 88 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 85 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 149+A1 malá účinnost, nízká prodyšnost

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle EN 14683+AC malá účinnost, nízká prodyšnost

  zjištěna přítomnost nanovlákenné vrstvy ne

  prodyšnost dostatečně 37 %

  prodyšnost před vypráním [--]

  prodyšnost po vyprání [0]

  informace

  pratelné [a]

  označení CE [n]

  kategorie [n]

  deklarovaná třída účinnosti [n]

  počet vrstev 3

  materiál PES/BAV/BAV

  země původu Vietnam

  výrobce/prodejce TNG Investment and Trading JSC, Vietnam

Výrobky jsou seřazeny podle klesající filtrační účinnosti částic do velikosti 0,2 µm. Dále je pořadí výrobku limitováno dostatečným a horším hodnocením prodyšnosti. Uvedené ceny odpovídají stavu k 23. 11. 2020.

I ty šité mohou pomoci

V závěru testu se laboratoř věnovala šitým textilním rouškám. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od jarních měsíců dnes není problém textilní roušky koupit, věnovali jsme se pouze profesionálním výrobkům. Všech devět kupovaných textilních roušek v našem testu patřilo mezi necertifikované výrobky bez garantované filtrační účinnosti. Většinou byly vyrobeny z bavlny.

Výsledky filtračních zkoušek nepřinesly žádné velké překvapení. Textilní roušky vykazovaly v průměru nejnižší účinnost filtrace malých částic. U aerosolu do velikosti 0,2 µm dokázaly zadržet od 6 % (T-Tomi Látková rouška dětská) až po 20 % částic (Petit Lulu Komfortní rouška s drátkem).

Velmi podobných výsledků dosáhly i při filtraci větších 0,6µm částic. Maximálně 20% účinnost záchytu aerosolu nevypadá nijak oslnivě, ale i toto číslo se počítá. Když proti sobě stojí dvě osoby v roušce s 20% filtrační účinností, sníží se dle matematického modelu zveřejněného americkými fyziky na webu GitHub.com pravděpodobnost vzájemné nákazy o 35 %.

Hlavní smysl textilních roušek však tkví v něčem jiném. Stejně jako u zdravotnických ústenek je jejich hlavním cílem zadržet kapénky, které by nositel roušky šířil kolem sebe. Alespoň tak roušky vidí norma TNI CWA 17553. Byla vydána pod vlivem aktuální pandemie, platí od 1. listopadu 2020 a jejím cílem je stanovení pravidel pro necertifikované roušky z různých materiálů. Ty se nově označují jako masky pro veřejnost CWA a mají zabránit v šíření kapének vylučovaných nositelem roušek. Maska CWA nižší třídy účinnosti (úrovně 70 %) musí zadržet alespoň 70 % kapének o velikosti 3 µm, u vyšší třídy (úrovně 90 %) to nesmí být méně než 90 %.

S požadavky normy CWA na filtraci kapének se látkové roušky vypořádaly většinou úspěšně. S výjimkou značky T-Tomi dokázaly všechny roušky odfiltrovat více než 70 % kapének o velikosti 3 µm, čímž by dokázaly vyhovět požadavkům na CWA masky úrovně 70 %. Rouška značky Petit Lulu by se s 96% filtrací dokonce kvalifikovala mezi CWA masky vyšší třídy účinnosti.

Podobně jako u nanoroušek jsme i v tomto případě zkoušeli vlastnosti před vypráním a po něm. Ukázalo se, že vypraná rouška funguje v průměru lépe než ta čerstvě ušitá. Odborníci z laboratoře si to vysvětlují odstraněním ochranné vrstvy, kterou si nové látky přinášejí z výroby, a následným rozvolněním textilních vláken, čímž se struktura textilie „zahustí“. Ze zmíněných důvodů doporučují každou novou látkovou roušku před prvním použitím vyprat.

Až na výjimky prodyšné

S měřením odporu při dýchání neměla většina látkových roušek problémy. Výjimkou byla dvojice roušek sportovního vzhledu: Fashion Mask z hutné bavlny a Textilní rouška sportovní vyrobená z neoprénu. Obě byly nápadně úspěšné při filtraci i těch nejmenších částic – dokázaly jich zachytit 76 %, resp. 63 %. Ovšem za cenu mimořádně nízké prodyšnosti.

U neoprénové sportovní roušky dosahoval odpor proudění vzduchu extrémních hodnot. Tlak při výdechu překročil maximální hodnotu přípustnou pro respirátory dokonce 31krát, čímž se tato rouška stala suverénně nejméně prodyšnou pomůckou celého testu. Koupi tohoto typu výrobků proto nedoporučujeme.

Stejně tak varujeme i před domácí výrobou roušek z neoprénu, softshellu a podobných hutných materiálů. Pokud byste se chtěli pustit do domácího šití, na našich webových stránkách můžete najít průměrné filtrační vlastnosti různých druhů látek spolu s několika tipy pro domácí šití roušek.

Filtr do kapsy

Do kategorie látkových roušek jsme zařadili také dvě speciality – filtrační vložky, které lze vložit do látkové roušky. Filtrační tkaniny se běžně nabízejí v prodejnách ochranných pracovních pomůcek. Často mají podobu role s několikametrovým návinem, ze které se jednotlivé filtry vystřihují. Přinejmenším jde o finančně zajímavou alternativu, proto jsme vyzkoušeli, jak fungují v praxi. Dvojici filtračních materiálů jsme zkoušeli na speciálně šitých dvouvrstvých bavlněných rouškách, přičemž filtrační vložka se vkládala mezi obě vrstvy látky.

Efekt vloženého filtru byl při měření znát. Samotná pokusná rouška se svým výkonem nijak nelišila od průměru obyčejných látkových modelů: nejmenší částice zachytávala s 15%, větší aerosoly s 13% úspěšností. Po vložení filtračního materiálu ovšem zastavila průměrně 50 % částic o velikosti do 0,2 µm a okolo 80 % 0,6µm aerosolu. Záchyt velkých kapének byl téměř 100%. Filtrační vložky lze také vyprat, a ani to jejich funkčnosti příliš neubralo, spíše naopak.

Přesto má rouška s vložkou jednu slabinu a tou je nízká prodyšnost. U obou testovaných modelů jsme naměřili vyšší odpor vzduchu, než kolik povoluje norma pro respirátory. Proto si za prodyšnost odnesly pouze dostatečnou známku.

Pokud byste se pro toto řešení rozhodli, dbejte aby se velikost vloženého filtru co nejpřesněji shodovala s velikostí kapsy v roušce. Případný nesoulad by totiž mohl ovlivnit filtrační účinnost.

látkové roušky

 • Petit Lulu Komfortní rouška s drátkem

  cena 599 Kč

  počet kusů v balení 5

  cena za kus 119,80 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 20 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 19 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 23 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm po vyprání 22 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm 96 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 83 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle TNI CWA 17553 úroveň 90 %

  prodyšnost dobře 66 %

  prodyšnost před vypráním [+]

  prodyšnost po vyprání [+]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [n]

  označení kategorie 1

  počet vrstev BAV+Elastan

  materiál Česká republika

  země původu Petit Lulu s.r.o., Jablonec nad Nisou

  výrobce/prodejce

 • Bellinda Unisex Face Mask

  cena 189 Kč

  počet kusů v balení 3

  cena za kus 63 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 18 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 23 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 16 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm po vyprání 24 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm 77 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 93 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle TNI CWA 17553 úroveň 70 %

  prodyšnost dobře 76 %

  prodyšnost před vypráním [+]

  prodyšnost po vyprání [+]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [n]

  označení kategorie neuvedeno

  počet vrstev BAV

  materiál Vietnam

  země původu Hanes Czech Republic s.r.o., Dolní Ředice

  výrobce/prodejce

 • Portwest Antimicrobial Face Mask

  cena 69 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 69 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 17 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 27 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 18 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm po vyprání 32 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm 78 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 93 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle TNI CWA 17553 úroveň 70 %

  prodyšnost dobře 65 %

  prodyšnost před vypráním [+]

  prodyšnost po vyprání [+]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [n]

  označení kategorie 3

  počet vrstev neuvedeno

  materiál neuvedeno

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce

 • Fusakle Rouška s ionty stříbra

  cena 199 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 199 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 16 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 21 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 14 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm po vyprání 25 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm 73 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 92 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle TNI CWA 17553 úroveň 70 %

  prodyšnost dobře 79 %

  prodyšnost před vypráním [++]

  prodyšnost po vyprání [+]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [n]

  označení kategorie 2

  počet vrstev BAV/PES

  materiál Slovensko

  země původu Eric SK s.r.o., Slovensko

  výrobce/prodejce

 • Aspeva Dětská ochranná antibakteriální rouška

  cena 375 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 375 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 11 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 16 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 12 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm po vyprání 18 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm 82 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 85 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle TNI CWA 17553 úroveň 70 %

  prodyšnost dobře 67 %

  prodyšnost před vypráním [+]

  prodyšnost po vyprání [+]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [n]

  označení kategorie 2

  počet vrstev BAMB/BAV

  materiál Česká republika

  země původu Aspeva.cz

  výrobce/prodejce

 • T-Tomi Látková rouška dětská

  cena 115 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 115 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 6 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 14 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 4 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm po vyprání 13 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm 43 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 80 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle TNI CWA 17553 malá účinnost

  prodyšnost velmi dobře 94 %

  prodyšnost před vypráním [++]

  prodyšnost po vyprání [++]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [n]

  označení kategorie 2

  počet vrstev BAV

  materiál Česká republika

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce

 • Yiwu Fanxite Fashion Mask

  cena 69 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 69 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 76 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 65 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 85 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm po vyprání 73 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm 100 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 98 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle TNI CWA 17553 nízká prodyšnost

  prodyšnost dostatečně 23 %

  prodyšnost před vypráním [-]

  prodyšnost po vyprání [0]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [n]

  označení kategorie neuvedeno

  počet vrstev BAV

  materiál Čína

  země původu Yiwu Fanxite Trading Co. Ltd, Čína

  výrobce/prodejce

 • Textilní rouška sportovní

  cena 89 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 89 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 63 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 63 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 94 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm po vyprání 95 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm 100 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle TNI CWA 17553 nízká prodyšnost

  prodyšnost nedostatečně 4 %

  prodyšnost před vypráním [--]

  prodyšnost po vyprání [--]

  informace

  pratelné [n]

  označení CE [n]

  označení kategorie neuvedeno

  počet vrstev PES/PP (neopren)

  materiál Čína

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce

Výrobky jsou seřazeny podle klesající filtrační účinnosti částic do velikosti 0,2 µm. Dále je pořadí výrobku limitováno dostatečným a horším hodnocením prodyšnosti. Uvedené ceny odpovídají stavu k 23. 11. 2020.

látkové roušky s filtrační vložkou

 • Adler R95 H1 Filter

  cena 559 Kč

  počet kusů v balení 50 m

  cena za kus 1,70 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 52 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 55 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 79 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm po vyprání 82 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm 99 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle TNI CWA 17553 úroveň 90 %, nízká prodyšnost

  prodyšnost dostatečně 36 %

  prodyšnost před vypráním [-]

  prodyšnost po vyprání [0]

  informace

  označení CE [n]

  označení kategorie [n]

  počet vrstev 1

  materiál PP

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce Adler Czech a.s.

 • Alerion Rouška s filtrační vložkou

  cena 179 Kč

  počet kusů v balení 1

  cena za kus 179 Kč

  filtrační účinnost

  účinnost filtrace částic <0,2 µm 50 %

  účinnost filtrace částic <0,2 µm po vyprání 53 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm 82 %

  účinnost filtrace částic 0,6 µm po vyprání 76 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm 100 %

  účinnost filtrace kapének 3 µm po vyprání 100 %

  odhad zařazení do třídy účinnosti dle TNI CWA 17553 úroveň 90 %, nízká prodyšnost

  prodyšnost dostatečně 25 %

  prodyšnost před vypráním [-]

  prodyšnost po vyprání [0]

  informace

  označení CE [n]

  označení kategorie [n]

  počet vrstev 3

  materiál BAV/PP

  země původu neuvedeno

  výrobce/prodejce Alerion s.r.o., Brno

Výrobky jsou seřazeny podle klesající filtrační účinnosti částic do velikosti 0,2 µm. Dále je pořadí výrobku limitováno dostatečným a horším hodnocením prodyšnosti. Uvedené ceny odpovídají stavu k 23. 11. 2020.

Přihlásit