Jak testujeme

Měření filtrační účinnosti jsme prováděli pomocí proudu aerosolu 2-ethylhexyl sebakátu (DEHS). Velikost částic se pohybovala v rozsahu od 0,12 do 3,5 µm. Po průchod zkušebního aerosolu skrz materiál ochranné pomůcky ve směru nádechu jsme zjišťovali podíl zachycených částic. Pro účely našeho testu jsme sledovali účinnost záchytu částic o velikosti do 0,2 µm, dále schopnost záchytu částic o velikosti 0,6 µm a částic o velikosti 3 µm.

Zkoušky prodyšnosti pomůcek spočívaly v měření tlakového odporu, který materiál pomůcek kladl proudu vzduchu o rychlostech 30 l/min, 90 l/min (simulovaný nádech) a 160 l/min (simulovaný výdech).

V případě textilních pomůcek určených k opakovanému použití jsme filtrační účinnost měřili nejdříve u nového výrobku i po vyprání. Postup praní vycházel z doporučení výrobce konkrétních roušek.

Na základě hodnot filtrační účinnosti a prodyšnosti jsme také odhadli, zda by daná pomůcka vyhověla požadavkům norem, ke které se hlásí. U certifikovaných jednorázových zdravotnických ústenek jsme ověřovali soulad s normou EN 14683, u filtračních polomasek (respirátorů) s normou EN 146 a u látkových roušek jsme odhadli zařazení dle normy TNI CWA 17553.

U výrobků deklarujících použití nanomateriálů byla navíc provedena mikroskopická kontrola přítomnosti nanovlákenných struktur. Ke kontrole byl použit elektronový mikroskop, za nanovlákennou membránu se považovala striktura obsahující vlákna o průměru menším než 1000 nm (1 µm ).

Přihlásit