Jak testujeme služby VPN

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • rychlost: 25 %
  • funkce a možnosti použití: 15 %
  • obsluha: 15 %
  • zatížení počítače: 10 %
  • zabezpečení: 15 %
  • ochrana soukromí: 20 %

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Rychlost

Pro testování VPN vybíráme specializovaná pracoviště se sídlem v Evropě, která disponují velmi rychlým a stabilním připojením k internetu. Před provedením testu měříme referenční hodnoty bez použití VPN – průměrnou odezvu, rychlost nahrávání a rychlost stahování. Následně měříme hodnoty při přesměrování internetové komunikace do předem vybraných lokací (umístění serverů ve světě). V hodnocení je zahrnuto omezení rychlosti i odezvy v poměru k fyzické vzdálenosti lokací.

Funkce a možnosti použití

V obecné části této skupiny zkoušek testujeme, jaké praktické aplikace software umožňuje. Zkoušíme, zda je možné pomocí VPN obejít tzv. geoblocking (blokování internetového obsahu pro určité regiony) a konzumovat obsah populárních streamingových služeb určený pro jiné země. Do hodnocení obecné části je také zahrnuto množství podporovaných platforem a rozšíření pro prohlížeče.

Následně jsou testovány funkce verzí software separátně pro jednotlivé operační systémy (Windows, macOS, iOS, Android). Výběr sledovaných funkcí zahrnuje mimo jiné i kill switch (zablokování připojení v případě výpadku služby VPN a zamezení přechodu na nezabezpečené připojení), možnosti P2P přenosu přes VPN, blokování reklam nebo blokování potenciálně škodlivých stránek.

Obsluha

Zkoušky obsluhy se provádí separátně pro systémy Windows, macOS, Android a iOS. Zjišťujeme, jak složitá je instalace programu a jak přehledné je jeho uživatelské rozhraní. Hodnotíme jednoduchost nastavení i použití. Zároveň zjišťujeme, zda aplikace obsahuje potenciálně obtěžující složky, jako jsou reklamy nebo žádosti o hodnocení aplikace.

Zatížení počítače

Pro zkoušky zatížení počítače používáme PC s operačním systémem Windows a přiměřeně výkonným hardware. Následně sledujeme, jak běh VPN softwaru využívá přidělené zdroje (hardwarová zátěž) a jaký má vliv na plynulost chodu systému.

Zabezpečení

Ve zkouškách zabezpečení hodnotíme, jak jednotlivé služby přesměrovávají provoz. Zjišťujeme, jak šifrují data i jaké protokoly používají. V neposlední řadě zjišťujeme, jak si služby rozumí s antivirovým software a zda jsou potenciálně napadnutelné rozšířenými druhy kybernetických útoků.

Ochrana soukromí

V testu ochrany soukromí se věnujeme hlavně použití VPN na mobilních platformách Android a iOS. Zjišťujeme, jaká oprávnění si aplikace pro provoz žádají. Zaznamenáváme, jak aplikace nakládají s osobními údaji a jak o tomto nakládání uživatele informují. Při připojení se snažíme zjistit informace o připojeném zařízení. Čím méně jich zjistíme, tím lépe. A v neposlední řadě zjišťujeme, kam data proudí – zda se odesílají na servery provozovatele nebo servery třetích stran.

Přihlásit