TEST: 118 modelů LCD, LED a plazmových televizorů

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 17.9.2009   

Časopis TEST zareagoval na velký zájem spotřebitelů o kvalitu plochých televizorů a v těchto dnech vydal elektronický TEST speciál TELEVIZORY. Spotřebitelé ve speciálu, který je k dispozici na www.dtest.cz, naleznou objektivní výsledky testů 118 LCD, plazmových, ale i LED a OLED televizorů. Speciál představuje největšího a nejspolehlivějšího rádce při výběru nového televizoru.
V době postupného vypínání analogového vysílání a nástupu nových technologií, jako jsou Blu-ray disky nebo satelitního vysílání některých stanic ve vysokém rozlišení se mnoho lidí rozhoduje pro nákup nového televizoru. „Plochý televizor dokáže ušetřit místo, má zpravidla větší obrazovku a již zabudovaný tuner pro příjem digitálního vysílání,“ říká Václav Beneš, redaktor časopisu TEST. 

Všechny testované televizory jsou z kategorie HD ready nebo Full HD, splňují tedy požadavky pro zobrazování obrazu ve vysokém rozlišení. Pro skutečně kvalitní obraz je však zapotřebí vstup ve vysokém rozlišení. Václav Beneš upozorňuje: „Původní filmy ve vysokém rozlišení jsou de facto jen na Blu-ray discích, televizní vysílání ve vysokém rozlišení je většinou pouze běžné vysílání přepočítané do rozlišení vysokého. Nemusí tak nabízet lepší obraz oproti běžnému signálu.“

Mezi testovanými televizory se objevily i dva LCD televizory Samsung s LED podsvícením. Tyto drahé novinky (stojí přes 40 tisíc korun) masivně podporované reklamou se v testu ukázaly jako slabší. Očekávání kvalitnějšího obrazu nesplnily, obraz patří k hůře hodnoceným. Nepotvrdila se ani proklamovaná úspornost těchto přístrojů. Oproti srovnatelným televizorům Samsung bez LED podsvícení mají v provozu dokonce o 10 procent vyšší spotřebu elektrické energie. Jejich hlavní výhodou tak zůstává fakt, že neobsahují rtuť a tedy jsou ekologicky přijatelnější než ostatní LCD televizory.

Plazmové a LCD televizory dnes nabízí srovnatelnou kvalitu obrazu. Výrazný rozdíl spočívá ve spotřebě elektrické energie. „Plazmové televizory spotřebují v průměru o třetinu více elektrické energie, aniž by přitom nabízely jakoukoliv výhodu oproti LCD a LED modelům“, uzavírá Beneš.

TEST speciál TELEVIZORY s výsledky 118 modelů LCD, LED a plazmových televizorů vyšel 15 září. K dispozici je v elektronické podobě na www.dtest.cz. Předplatitelé časopisu TEST mají speciál zdarma, nepředplatitelé si jej mohou objednat prostřednictvím SMS.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit