Jak je na tom EET?

Obsah zářijového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2019 Obsah zářijového vydání

Vydáno: 4.9.2019   

Na nutnost vystavení EET účtenky v restauraci nebo samoobsluze jsme si už museli zvyknout a nikoho tak nepřekvapí. Ubytovacích a stravovacích služeb, maloobchodního a velkoobchodního prodeje se ale týkají pouze první dvě z plánovaných čtyř fází elektronické evidence tržeb (EET). Jak je to se zbylými dvěma fázemi, které měly naběhnout v průběhu roku 2018, a jaké další novinky se chytají?

Pro podnikatele
I podnikatelé mohou využít naši poradnu na telefonním čísle 299 149 009 každý všední den od 9 do 17 hodin.

Postoj Ústavního soudu

Zákon o EET už několik let budí ve veřejném prostoru emoce jako málokterý jiný právní předpis. Podle vlády přináší efektivnější výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí, podle kritiků nepřiměřeně zasahuje do podnikatelské činnosti a soukromí. Na konci roku 2017 se k ústavnosti zákona vyjádřil i Ústavní soud. Jako celek EET testem soudu prošla, avšak třetina ústavních soudců uplatnila odlišné stanovisko, v němž uvedla, že povinnost elektronicky evidovat tržby je podle jejich názoru pomyslnou poslední kapkou do poháru s povinnostmi podnikatelů, který tím přetekl.

Ústavní soud tedy zrušil jenom plánovaný náběh třetí a čtvrté fáze EET spolu s několika dalšími prvky, jako byla povinnost evidovat tržby provedené bezhotovostními platbami, jelikož jsou snadno zjistitelné i bez dodatečné evidence, nebo uvádění daňového identifikačního čísla (DIČ) u fyzických osob, jelikož v tomto případě obsahuje i rodné číslo. Dále bylo zrušeno několik ustanovení zmocňujících vládu, aby nařízeními určovala, které tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu nebo které lze z evidování vyloučit. Taková opatření totiž lze zavádět pouze zákonem, nikoliv vládním nařízením.


Novela zákona o EET

Aby mohly být spuštěny další fáze EET, musela vláda vypracovat novelu zákona o EET, jež by odstranila nedostatky vytknuté Ústavním soudem. Ani novela neprochází parlamentem hladce. Poslanecká sněmovna však nakonec novelu, která obsahuje i snížení některých sazeb daně z přidané hodnoty, i přes čtyřicet šest pozměňovacích návrhů schválila. Senát ji však zamítl, takže se na konci letošního července vrátila poslancům zpátky. Ti tak musejí senátory přehlasovat, pokud má být třetí a čtvrtá fáze EET realitou.

Poslední dvě fáze EET mají být zahájeny společně za šest měsíců po platnosti (schválení) zákona. Povinnost evidovat tržby se má vztahovat snad na všechny zbylé profese – například na autoservisy, taxislužby, pekaře i na svobodná povolání (třeba lékaře a právníky), dále rovněž na vybraná řemesla a výrobní činnosti, jako je výroba oděvů či nábytku, opravy počítačů nebo na kadeřnice a na mnohé další.

Ve zvláštním režimu mohou podle chystané novely evidovat tržby podnikající fyzické osoby, které o to zažádají, nemají příjmy vyšší než 600 000 korun a splní další podmínky. Zvláštní režim by tak měl o něco ulehčit situaci nejmenším živnostníkům, protože neprobíhá online. Kromě stávajících výjimek z EET přibydou další, například pro sociální služby, obchodní leteckou přepravu nebo stánkový prodej kaprů před Vánoci.
 


Přihlásit