Jak je na tom EET?

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2020 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 25.9.2019   

Na nutnost vystavení EET účtenky v restauraci nebo samoobsluze jsme si už museli zvyknout a nikoho tak nepřekvapí. Ubytovacích a stravovacích služeb, maloobchodního a velkoobchodního prodeje se ale týkají pouze první dvě z plánovaných čtyř fází elektronické evidence tržeb (EET). Jak je to se zbylými dvěma fázemi, které měly naběhnout v průběhu roku 2018, a jaké další novinky se chytají?

Pro podnikatele
I podnikatelé mohou využít naši poradnu na telefonním čísle 299 149 009 každý všední den od 9 do 17 hodin.

Postoj Ústavního soudu

Zákon o EET už několik let budí ve veřejném prostoru emoce jako málokterý jiný právní předpis. Podle vlády přináší efektivnější výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí, podle kritiků nepřiměřeně zasahuje do podnikatelské činnosti a soukromí. Na konci roku 2017 se k ústavnosti zákona vyjádřil i Ústavní soud. Jako celek EET testem soudu prošla, avšak třetina ústavních soudců uplatnila odlišné stanovisko, v němž uvedla, že povinnost elektronicky evidovat tržby je podle jejich názoru pomyslnou poslední kapkou do poháru s povinnostmi podnikatelů, který tím přetekl.

Ústavní soud tedy zrušil jenom plánovaný náběh třetí a čtvrté fáze EET spolu s několika dalšími prvky, jako byla povinnost evidovat tržby provedené bezhotovostními platbami, jelikož jsou snadno zjistitelné i bez dodatečné evidence, nebo uvádění daňového identifikačního čísla (DIČ) u fyzických osob, jelikož v tomto případě obsahuje i rodné číslo. Dále bylo zrušeno několik ustanovení zmocňujících vládu, aby nařízeními určovala, které tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu nebo které lze z evidování vyloučit. Taková opatření totiž lze zavádět pouze zákonem, nikoliv vládním nařízením.


Novela zákona o EET

Aby mohly být spuštěny další fáze EET, musela vláda vypracovat novelu zákona o EET, jež se snaží odstranit nedostatky vytknuté Ústavním soudem. Ani novela neměla v parlamentu hladkou cestu. Poslanecká sněmovna ji nakonec spolu se snížením některých sazeb daně z přidané hodnoty i přes čtyřicet šest pozměňovacích návrhů schválila. Senát ji však zamítl, takže se na konci letošního července vrátila poslancům zpátky. Ti senátory v září přehlasovali a novelu zákona již podepsal i prezident.

Poslední dvě fáze EET budou zahájeny společně buď od 1. dubna, nebo od 1. května příštího roku podle toho, kdy bude novela publikována ve sbírce zákonů. Povinnost evidovat tržby se bude vztahovat téměř na všechny zbylé profese – například na autoservisy, taxislužby, pekaře i na svobodná povolání (třeba lékaře a právníky), dále rovněž na vybraná řemesla a výrobní činnosti, jako je výroba oděvů či nábytku, opravy počítačů nebo na kadeřnice a na mnohé další.

Ve zvláštním režimu budou mít možnost evidovat tržby podnikající fyzické osoby, které o to zažádají, nemají příjmy vyšší než 600 000 korun a splní další podmínky. Zvláštní režim by tak měl o něco ulehčit situaci nejmenším živnostníkům, protože neprobíhá online, ale pouze papírovou formou. Kromě stávajících výjimek z EET přibydou další, například pro nevidomé poplatníky, obchodní leteckou přepravu, telekomunikační služby nebo stánkový prodej kaprů před Vánoci.
 


Přihlásit