Zákonné výjimky aneb Kdy zákazník nemůže e-shopu vrátit zboží

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2021 Obsah květnového dTestu

Vydáno: 10.12.2018   

Hrníček s fotografií člena rodiny, řezané květiny nebo noviny jsou snadno pochopitelné příklady výjimek ze zákonného práva spotřebitele vrátit zboží zakoupené v e-shopu do 14 dnů. Jak je to ale s kuchyňskou skříňkou, rtěnkou, elektronickou knihou a dalšími věcmi, u kterých to není na první pohled natolik jasné?

Nevíte si rady?

Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Občanský zákoník opravňuje každého spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, tedy zejména při nákupu v e-shopu, po telefonu či formou písemné objednávky z katalogu. A to ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Zároveň však vyjmenovává situace, ve kterých spotřebitel toto právo nemá.

Důvody jsou logické. Pro obchodníka je v některých případech vracené zboží neprodejné, zejména pokud je upraveno na míru nebo když podléhá rychlé zkáze. Jindy by vrácení výrobku bylo vůči obchodníkovi nespravedlivé, jelikož podstata zboží již byla zkonzumována, například v podobě přečtení novin či stažení digitálního obsahu na nehmotném nosiči. Stejně tak v případě zboží, jehož cena je proměnlivá s ohledem na výchylky finančního trhu a spotřebitel by mohl od smlouvy odstoupit vždy, když by pro něj byl kurz méně výhodný.

Výjimky zákon rozčleňuje do několika kategorií a tento zákonný výčet je úplný a konečný. V našem článku se věnujeme třem z těchto kategorií – zboží upravenému podle přání zákazníka, zboží v pevně uzavřeném, takzvaném hygienickém obalu a digitálnímu obsahu na nehmotném nosiči.

Zboží upravené na míru

První ze zákonných výjimek se týká zboží upraveného podle přání nebo pro osobu spotřebitele, takzvaně na míru. Takovou úpravou se rozumí situace, kdy si kupující výslovně vymíní vlastnosti věci, o kterýchmá určitou představu. Vrácené zboží je pak kvůli specifickým vlastnostem pro obchodníka dále neprodejné.

Je ale potřeba rozlišovat mezi popsanou úpravou zboží na míru, kdy si zákazník sám navolí vlastnosti věci, například individuální rozměry zboží, a situací, kdy si pouze vybere z již stanovené nabídky, například z pěti předdefinovaných rozměrů. Pokud obchodník nabízí totožnou kuchyňskou skříňku v rozměrech 30 x 40 x 20 cm, 40 x 40 x 20 cm a 50 x 40 x 20 cm a zákazník si některou z nich vybere, nejedná se o zboží upravené na míru. A to i kdyby obchodník zhotovil skříňku až po obdržení objednávky. Obdobným příkladem může být koupě kusu látky či záclony a závěsu.

Co je a co není hygienický obal

Jako další výjimku z práva na odstoupení od smlouvy uvádí občanský zákoník zboží v uzavřeném obalu, které z něj spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit. U běžného zboží skutečnost, že je zákazník rozbalí, nijak neovlivní možnost od smlouvy odstoupit. Aby se jednalo o zákonnou výjimku, musí uzavřený obal zboží sestávat z ochranného obalu nebo zatavené fólie. Pro obal zároveň musí existovat skutečné důvody hygienického rázu nebo ochrany zdraví. Příkladem výrobků, které mohou být v ochranném obalu, jsou typicky kosmetické výrobky, například rtěnky, krémy či zubní kartáčky.

I když si zákazník kupuje zboží na dálku, má právo seznámit se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Může si tedy zboží vyzkoušet, ale jen v té míře, jak by mu to umožnili v kamenné prodejně. Pokud je zboží zabaleno v uzavřeném obalu, může obchodník umožnit jeho vyzkoušení tak, že k němu přiloží vzorek nebo tester zdarma.

Hmotné a nehmotné nosiče

Výjimka z práva na odstoupení od smlouvy platí také pro digitální obsah na nehmotném nosiči. Za digitální obsah se považujídata, která jsou vyprodukována a dodána v digitální podobě, například počítačové programy, aplikace, hudba či texty, a to bez ohledu na to, zda jsou získána stahováním, metodou streamingu, z hmotného nosiče či jiným způsobem. Zákon tuto výjimku omezuje pouze na situace, kdy je digitální obsah poskytnut na nehmotném nosiči. Praxí některých obchodníků je dodání hmotného nosiče, jehož obsahem jsou pouze přístupové údaje k dalšímu získání digitálního obsahu, například ke stažení programu nebo e-knihy. I za takových okolností zákonná výjimka platí, protože možnost odstoupení od smlouvy by v těchto případech umožňovala široké zneužívání.

Správně informovat se vyplatí

Výjimku z práva na odstoupení od smlouvy je možné uplatnit jen za předpokladu, že o tom obchodník spotřebitele náležitě informuje. Pokud obchodník tuto informační povinnost nedodrží, nejen že tím umožní spotřebiteli od smlouvy odstoupit, ale vystaví se také riziku, že na něj zákazník podá podnět dozorovému orgánu.

Kategorie zákonných výjimek jsou konečné a není možné, aby si kupující s obchodníkem sjednali další důvod, pro který by nebylo přípustné odstoupit od smlouvy. Obchodník může pouze upřesnit podmínky a postup pro odstoupení od smlouvy, přičemž se nemůže odchýlit od zákonné úpravy v neprospěch spotřebitele. Těmito vlastními podmínkami a postupem však může docílit významného usnadnění procesu odstupování od smlouvy oběma stranám, tedy spotřebiteli i obchodníkovi.


Přihlásit