Jak vybrat chlazené kuřecí maso

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Aktualizováno: 30.5.2022

V prodeji jsou kuřata s různou délkou výkrmu a způsobem chovu. Bohužel způsob výkrmu nepatří mezi povinné informace na obalu. Pro přehled však můžeme uvést, že běžná kuřata jdou na porážku po 38 dnech výkrmu, tzv. selská kuřata se vykrmují 42 až 56 dnů a biokuřata 56 až 84 dnů.

Biokuřata se jako jediná dají snadno rozlišit díky názvu a logu ekologické produkce – evropským biolístkem. Krmné směsi pro biokuřata musejí být složeny nejméně z 90 % z produktů ekologického zemědělství, tedy bez chemických hnojiv a pesticidů. Biokuřata mají také při chovu k dispozici větší prostor. Je ale dobré vědět, že každé kuřecí maso může obsahovat různé bakterie, včetně salmonel, a ve zvýšené míře dbát hygienických zásad už při nákupu.

Než kuřecí maso vložíme do košíku, raději zkontrolujeme neporušenost původního obalu. Zboží v porušeném obalu se raději vyhněme. Kromě kontaminace masa zvenčí hrozí i potřísnění ostatních potravin tekutinou, která se může z kuřete uvolnit.

Obal musí být neporušený, abychom měli jistotu, že s výrobkem nikdo nemanipuloval. Připomeňme, že s masem obecně, tedy i s drůbežím, je zakázáno provádět jakékoliv úkony, které by vedly k obnovení jeho zdánlivé čerstvosti. Na obalu musí být uvedeno, při jaké teplotě kuře uchovávat. Nesmí chybět údaj o hmotnosti.

Datum použitelnosti označuje, dokdy kuře spotřebovat. U chlazeného kuřete je tímto datem konkrétní den, u mraženého to může být konkrétní měsíc příslušného roku.

Země původu kuřat je od roku 2015 povinným údajem. Může být uváděna vícero způsoby. Záleží na tom, kde se zvíře narodilo, kde bylo odchováno a kde poraženo. Pokud všechny tři kroky proběhly v jednom státu, uvede se jako země původu. Jestliže k jednotlivým fázím došlo v různých zemích, objeví se na obalu přesné informace o tom, ve které zemi který krok proběhl.

Kromě země původu na obalu najdete i veterinární schvalovací značku výrobce či zpracovatele. Oválná známka identifikuje závod, ve kterém proběhl poslední zpracovatelský krok, a zkratka státu v ní uvedená se může lišit od země původu samotného masa.

Kdo uvedl výrobek na trh? Z obalu musíme vyčíst název firmy, která výrobek uvedla na trh a její sídlo včetně státu. Není-li to sám výrobce, pak ho nahradí distributor nebo další zpracovatel, např. porcovna či balírna. Nikdy ale nesmí chybět adresa této odpovědné firmy.

Pro výběr: Uvádí se, zda je drůbež chlazená nebo mražená, celá nebo dělená. Každý díl kuřecího masa má svůj přesný název, proto pokud potřebujete například kuřecí prsní řízky, vybírejte pouze výrobky s tímto názvem. Vizuálně podobný prsní filet či kuřecí prsa se od řízků liší zpracováním, například možnou přítomností kostí. U celé drůbeže se uvádí, zda je bez drobů či s droby. U dělené drůbeže se uvádí název druhu, zda je vykostěná a zda je s kůží či bez kůže.

Podle kvality se kuřecí maso dělí do dvou tříd jakosti označených písmeny A a B. Třída A představuje vyšší kvalitu. Pro obě jakostní třídy však platí, že kuře nesmí mít viditelné otlaky, odřeniny, pohmožděniny a zlomené kosti. Kůže musí být čistá a nepoškozená. Zmrazená drůbež nesmí nést stopy po spálení mrazem.

Jak nesníst salmonelu: Zásadou je, že s kuřetem zacházíme, jako by bylo potenciálním zdrojem salmonelové nákazy. Chlazené kuře co nejdříve umístíme do chladničky, aby se dodržela doporučená teplota skladování, mražené do mrazničky. Necháme je v mikrotenovém sáčku, aby se zamezilo případnému skapávání volné tekutiny, která by mohla kontaminovat plochy chladničky či mrazničky a v nich umístěné potraviny. Pro čištění a krájení kuřete používáme zvláštní prkénko, na němž už nezpracováváme jiné potraviny. Veškeré nástroje a také pracovní desku stolu důkladně omyjeme. Průběžně si myjeme ruce. Bakterie salmonely se rychle množí už při pokojové teplotě. Mráz je nezahubí, pouze se dočasně přestávají množit. Tepelná úprava musí být taková, aby bylo maso v celém rozsahu, tedy i u kostí, důkladně propečeno či provařeno. Salmonela zahyne, když na ni působí teplota nad 70 stupňů po dobu nejméně deseti minut.

Databáze testovaných výrobků

Kuřecí spodní stehna (7 výrobků)
poslední aktualizace: 2.6.2022
Kuřecí prsní řízky (11 výrobků)
poslední aktualizace: 28.6.2018


Přihlásit